U.S. Congress

111th Congress Congressional Committee Minority Leaders


32 Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad Cochran(R)Mississippi41.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
James Inhofe(R)Oklahoma25.6      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike Crapo(R)Idaho21.4      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff Sessions(R)Alabama1.6 NY YY Yjustice.gov25423
John Thune(R)South Dakota15.4      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
Lisa Murkowski(R)Alaska17.5      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David Vitter(R)Louisiana15.4      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin Hatch(R)Utah43.4      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob Corker(R)Tennessee13.4      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar Alexander(R)Tennessee17.4      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom Coburn(R)Oklahoma15.4      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck Grassley(R)Iowa39.4      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat Roberts(R)Kansas23.4      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim Risch(R)Idaho11.4   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard Burr(R)North Carolina15.4      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad Cochran(R)Mississippi41.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Robert Brady(D)Pennsylvania22      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin Peterson(D)Minnesota29.4   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Adam Smith(D)Washington23.4      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van Hollen(D)Maryland17.4      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George Miller(D)California5.4 NNY YY Y00
Linda Sanchez(D)California17.4      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Maxine Waters(D)California29.4      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Bennie Thompson(D)Mississippi27.1      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
John Conyers(D)Michigan55.4      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Ed Markey(D)Massachusetts6.9      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Elijah Cummings(D)Maryland24.1      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Louise Slaughter(D)New York33.4      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie Johnson(D)Texas27.4      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Nydia Velazquez(D)New York27.4      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Nick Rahall(D)West Virginia27.4   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike Michaud(D)Maine17.4      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631