U.S. Congress

Republican Members of Congress


287 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Mitt RomneySUtah1.1      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511622
Paul RyanHWisconsin21.1      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031453
Ted CruzSTexas7.1      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
John McCainSArizona33.1      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Mitch McConnellSKentucky35.1      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541153
Michele BachmannHMinnesota13.1      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Steve ScaliseHLouisiana11.8   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
Tom CottonSArkansas5.1      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Kevin McCarthyHCalifornia13.1      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Devin NunesHCalifornia17.1      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
James InhofeSOklahoma25.3      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Rand PaulSKentucky9.1      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Steve KingHIowa17.1      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
David VitterSLouisiana15.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Jeff FlakeSArizona7.1      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Bob CorkerSTennessee13.1      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Dave BratHVirginia5.3 NNNN29
Marco RubioSFlorida9.1      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Randy NeugebauerHTexas16.7      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Joni ErnstSIowa5.1      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Rob PortmanSOhio9.1      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Susan CollinsSMaine23.1      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Lindsey GrahamSSouth Carolina17.1      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Louie GohmertHTexas15.1      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Mark SanfordHSouth Carolina6.8    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Raul LabradorHIdaho9.1      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
John HoevenSNorth Dakota9.1      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Darrell IssaHCalifornia19.1      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Tom CoburnSOklahoma15.1      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Justin AmashHMichigan9.1      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Peter KingHNew York27.1      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Lee TerryHNebraska21.1      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Mike RogersHMichigan19.1      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Pat RobertsSKansas23.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Pat ToomeySPennsylvania9.1      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Michael GrimmHNew York9.1      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
John MicaHFlorida27.1   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Thom TillisSNorth Carolina5.1      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Jeff MillerHFlorida18.4      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Chuck GrassleySIowa39.1      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Marsha BlackburnHTennessee17.1      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Steve StockmanHTexas25.1      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Virginia FoxxHNorth Carolina15.1      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteSNew Hampshire9.1      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Mike EnziSWyoming23.1      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Scott DesJarlaisHTennessee9.1      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Mike CoffmanHColorado11.1      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Bill CassidySLouisiana5.1      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Joe WilsonHSouth Carolina18.2      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Greg WaldenHOregon21.1      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
John ThuneSSouth Dakota15.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
John ShimkusHIllinois23.1      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Lisa MurkowskiSAlaska17.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Buck McKeonHCalifornia27.1      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Mike LeeSUtah9.1      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
John CornynSTexas17.2      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Joe BartonHTexas35.1      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Roger WickerSMississippi12.1      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Richard ShelbySAlabama33.1      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Austin ScottHGeorgia9.1      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
David PerdueSGeorgia5.1      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Doug LambornHColorado13.1      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Mark KirkSIllinois9.2      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Paul GosarHArizona9.1      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Renee EllmersHNorth Carolina9.1      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Mike CrapoSIdaho21.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Richard BurrSNorth Carolina15.1      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Ken BuckHColorado5.1      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Roy BluntSMissouri9.1      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BarrassoSWyoming12.7      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Pete SessionsHTexas23.1      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Tim ScottSSouth Carolina7.1      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
David SchweikertHArizona9.1      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Dana RohrabacherHCalifornia31.1    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersHWashington15.1      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Jim RischSIdaho11.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Jerry MoranSKansas9.1      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Ron JohnsonSWisconsin9.1      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Johnny IsaksonSGeorgia15.1      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Jeb HensarlingHTexas17.1      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Dean HellerSNevada8.8      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Orrin HatchSUtah43.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Deb FischerSNebraska7.1      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Thad CochranSMississippi41.2    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Daniel CoatsSIndiana31.1      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
John BoozmanSArkansas9.1      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Lamar AlexanderSTennessee17.1      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Todd YoungHIndiana9.1      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150
Don YoungHAlaska47      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
David YoungHIowa5.1      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Ted YohoHFlorida7.1      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
Kevin YoderHKansas9.1      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Robert WoodallHGeorgia9.1   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Steve WomackHArkansas9.1      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WittmanHVirginia12.2      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Roger WilliamsHTexas7.1      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Ed WhitfieldHKentucky25.1      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Lynn WestmorelandHGeorgia15.1      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Bruce WestermanHArkansas5.1      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Brad WenstrupHOhio7.1      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Dan WebsterHFlorida9.1      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Randy WeberHTexas7.1      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Jackie WalorskiHIndiana7.1      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Tim WalbergHMichigan13.1      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Ann WagnerHMissouri7.1      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
David ValadaoHCalifornia7.1      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Fred UptonHMichigan33.1      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Mike TurnerHOhio17.1      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Scott TiptonHColorado9.1      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Patrick TiberiHOhio19.1      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Mac ThornberryHTexas25.1      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Glenn ThompsonHPennsylvania11.1      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Dan SullivanSAlaska5.1      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Marlin StutzmanHIndiana9.3      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Steve StiversHOhio9.1      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Chris StewartHUtah7.1      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Steve SoutherlandHFlorida9.1      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Lamar SmithHTexas33.1      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Jason SmithHMissouri6.7      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Christopher SmithHNew Jersey39.1   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Adrian SmithHNebraska13.1      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Michael SimpsonHIdaho21.1      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Bill ShusterHPennsylvania18.8      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
James SensenbrennerHWisconsin41.1      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Ben SasseSNebraska5.1      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Matt SalmonHArizona25.1      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Jon RunyanHNew Jersey9.1      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Edward RoyceHCalifornia27.1      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Mike RoundsSSouth Dakota5.1      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Keith RothfusHPennsylvania7.1      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Dennis RossHFlorida9.1      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Ileana Ros-LehtinenHFlorida30.5      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Peter RoskamHIllinois13.1    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Thomas RooneyHFlorida11.1      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Todd RokitaHIndiana9.1      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Mike RogersHAlabama17.1      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Hal RogersHKentucky39.1      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Phil RoeHTennessee11.1      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Martha RobyHAlabama9.1      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Scott RigellHVirginia9.1      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Tom RiceHSouth Carolina7.1    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Reid RibbleHWisconsin9.1      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Jim RenacciHOhio9.1      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
David ReichertHWashington15.1      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Tom ReedHNew York9.3      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Bill PoseyHFlorida11.1      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Ted PoeHTexas15.1      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Joseph PittsHPennsylvania23.1      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Robert PittengerHNorth Carolina7.1      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Scott PerryHPennsylvania7.1      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Steve PearceHNew Mexico17.1      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Erik PaulsenHMinnesota11.1      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Gary PalmerHAlabama5.1      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Steven PalazzoHMississippi9.1      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Pete OlsonHTexas11.1    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Alan NunneleeHMississippi9.1      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Rich NugentHFlorida9.1      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Kristi NoemHSouth Dakota9.1      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Dan NewhouseHWashington5.1 NNNN0
Tim MurphyHPennsylvania17.1      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Markwayne MullinHOklahoma7.1    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Alex MooneyHWest Virginia5.1 NNNN0
Gary MillerHCalifornia21.1      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Candice MillerHMichigan17.1      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Luke MesserHIndiana7.1      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
Pat MeehanHPennsylvania9.1      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Mark MeadowsHNorth Carolina7.1      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Martha McSallyHArizona5.1      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
David McKinleyHWest Virginia9.1      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Patrick McHenryHNorth Carolina15.1      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Tom McClintockHCalifornia11.1      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Michael McCaulHTexas15.1      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Thomas MassieHKentucky7.3      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
Tom MarinoHPennsylvania9.1      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Kenny MarchantHTexas15.1      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Cynthia LummisHWyoming11.1      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Blaine LuetkemeyerHMissouri11.1   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Frank LucasHOklahoma25.8   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Barry LoudermilkHGeorgia5.1      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Billy LongHMissouri9.1      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Frank LoBiondoHNew Jersey25.1      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Robert LattaHOhio12.2      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
James LankfordHOklahoma9.1      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Leonard LanceHNew Jersey11.1      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
Doug LaMalfaHCalifornia7.1      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
John KlineHMinnesota17.1      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Adam KinzingerHIllinois9.1      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mike KellyHPennsylvania9.1      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
David JoyceHOhio7.1    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Jim JordanHOhio13.1      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
Walter JonesHNorth Carolina25.1      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
David JollyHFlorida6    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Sam JohnsonHTexas28.8      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
Bill JohnsonHOhio9.1      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Lynn JenkinsHKansas11.1      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Evan JenkinsHWest Virginia5.1 NNNN0
Robert HurtHVirginia9.1      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Duncan HunterHCalifornia11.1   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Randy HultgrenHIllinois9.1      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Bill HuizengaHMichigan9.1      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Tim HuelskampHKansas9.1      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Richard HudsonHNorth Carolina7.1      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
George HoldingHNorth Carolina7.1      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
French HillHArkansas5.1      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
Jody HiceHGeorgia5.1      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
Joe HeckHNevada9.1      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Vicky HartzlerHMissouri9.1      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Andy HarrisHMaryland9.1      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Gregg HarperHMississippi11.1      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Richard HannaHNew York9.1      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Ralph HallHTexas39.1      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Brett GuthrieHKentucky11.1      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Glenn GrothmanHWisconsin5.1 NNNN0
Morgan GriffithHVirginia9.1      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Tom GravesHGeorgia9.7      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Sam GravesHMissouri19.1      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Kay GrangerHTexas23.1      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Trey GowdyHSouth Carolina9.1      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Bob GoodlatteHVirginia27.1      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Chris GibsonHNew York9.1      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Bob GibbsHOhio9.1      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Jim GerlachHPennsylvania17.1      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Scott GarrettHNew Jersey17.1      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Cory GardnerSColorado5.1      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey25.1      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Trent FranksHArizona17.1      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Jeff FortenberryHNebraska15.1      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Randy ForbesHVirginia18.7      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Bill FloresHTexas9.1      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
John FlemingHLouisiana11.1      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Chuck FleischmannHTennessee9.1      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
Mike FitzpatrickHPennsylvania15.1      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Stephen FincherHTennessee9.1      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Blake FarentholdHTexas9.1      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Jimmy DuncanHTennessee31.3   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Jeff DuncanHSouth Carolina9.1      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Sean DuffyHWisconsin9.1      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Robert DoldHIllinois9.1      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Mario Diaz-BalartHFlorida17.1      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Ron DeSantisHFlorida7.1      YYY YY Ydesantis.house.gov202-225-27060
Charles DentHPennsylvania15.1      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Jeff DenhamHCalifornia9.1      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Rodney DavisHIllinois7.1      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Steve DainesSMontana5.1      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
John CulbersonHTexas19.1      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Ander CrenshawHFlorida19.1      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Rick CrawfordHArkansas9.1      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Kevin CramerHNorth Dakota7.1    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Paul CookHCalifornia7.1      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Michael ConawayHTexas15.1      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Barbara ComstockHVirginia5.1 NNNN0
Doug CollinsHGeorgia7.1      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Chris CollinsHNew York7.1      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Tom ColeHOklahoma17.1      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Howard CobleHNorth Carolina35.1    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Curt ClawsonHFlorida5.7 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Jason ChaffetzHUtah11.1      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Steve ChabotHOhio25.1      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
John CarterHTexas17.1      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Buddy CarterHGeorgia5.1      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
Shelley Moore CapitoSWest Virginia5.1      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
John CampbellHCalifornia14.2      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Dave CampHMichigan29.1      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Ken CalvertHCalifornia27.1      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Bradley ByrneHAlabama6.1      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Michael BurgessHTexas17.1      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Larry BucshonHIndiana9.1      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Vern BuchananHFlorida13.1      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Susan BrooksHIndiana7.1      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Mo BrooksHAlabama9.1      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Jim BridenstineHOklahoma7.1      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Kevin BradyHTexas23.1      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Charles BoustanyHLouisiana15.1      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Mike BostHIllinois5.1      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Rod BlumHIowa5.1      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Diane BlackHTennessee9.1      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Rob BishopHUtah17.1      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Gus BilirakisHFlorida13.1      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Jaime Herrera BeutlerHWashington9.1      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Kerry BentivolioHMichigan7.1      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Dan BenishekHMichigan9.1      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Andy BarrHKentucky7.1      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Lou BarlettaHPennsylvania9.1      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Mark AmodeiHNevada8.4      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Rick AllenHGeorgia5.1      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Robert AderholtHAlabama23.1      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Ralph AbrahamHLouisiana5.1 NNNN0