U.S. Congress

Democratic Members of Congress


36 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Bernie SandersSVermont13.4      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-51411958
Al FrankenSMinnesota10.9      YYY YY Yfranken.senate.gov202-224-564174
Chuck SchumerSNew York21.4    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-654258
Ilhan OmarHMinnesota1.4 NNNNomar.house.gov34
Jerrold NadlerHNew York27.6      YYY YY Ynadler.house.gov202-225-563517
Tulsi GabbardHHawaii7.4      YYY YY Ygabbard.house.gov202-225-490617
Adam SchiffHCalifornia19.4      YYY YY Yschiff.house.gov202-225-417615
Dianne FeinsteinSCalifornia27.6      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Keith EllisonHMinnesota13.4      YYY YY Yellison.house.gov202-225-47558
Debbie SchultzHFlorida15.4      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Alan GraysonHFlorida7.4      YYY YY Ygrayson.house.gov202-225-98895
Ben CardinSMaryland13.4      YYY YY Ycardin.senate.gov202-224-45243
Barbara BoxerSCalifornia27.4      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Ron WydenSOregon24.3      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-52442
Brian SchatzSHawaii7.4    YYY YY Yschatz.senate.gov202-224-39342
Steve IsraelHNew York19.4      YYY YY Yisrael.house.gov202-225-33352
Mazie HironoSHawaii7.4      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Richard BlumenthalSConnecticut9.4      YYY YY Yblumenthal.senate.gov202-224-28231
John YarmuthHKentucky13.4      YYY YY Yyarmuth.house.gov202-225-54010
Henry WaxmanHCalifornia45.4   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-39760
Brad ShermanHCalifornia23.4      YYY YY Ybradsherman.house.gov202-225-59110
Allyson SchwartzHPennsylvania15.4   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Jan SchakowskyHIllinois21.4      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
Jared PolisHColorado11.4      YYY YY Ypolis.house.gov202-225-21610
Nita LoweyHNew York31.4      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Alan LowenthalHCalifornia7.4      YYY YY Ylowenthal.house.gov202-225-79240
Sander LevinHMichigan37.4      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-49610
Hank JohnsonHGeorgia13.4      YYY YY Yhankjohnson.house.gov202-225-16050
Lois FrankelHFlorida7.4      YYY YY Yfrankel.house.gov202-225-98900
Eliot EngelHNew York31.4      NYY YY Yengel.house.gov202-225-24640
Ted DeutchHFlorida10.1      NYY YY Yteddeutch.house.gov202-225-30010
Susan DavisHCalifornia19.4    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Steve CohenHTennessee13.4      YYY YY Ycohen.house.gov202-225-32650
David CicillineHRhode Island9.4      YYY YY Ycicilline.house.gov202-225-49110
Andre CarsonHIndiana12.2      YYY YY Ycarson.house.gov202-225-40110
Ami BeraHCalifornia7.4      YYY YY Ybera.house.gov202-225-57160