U.S. Congress

Members of Congress


153 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Lisa MurkowskiS(R)Alaska17.3      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Dan SullivanS(R)Alaska5.3      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Ruben GallegoH(D)Arizona5.3    YYY YY Yrubengallego.house.gov202-225-40650
Paul GosarH(R)Arizona9.3      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Raul GrijalvaH(D)Arizona17.3      NYY YY Ygrijalva.house.gov202-225-24350
Ann KirkpatrickH(D)Arizona7.3      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
David SchweikertH(R)Arizona9.3      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
French HillH(R)Arkansas5.3      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
Xavier BecerraH(D)California27.3      YYY YY Ybecerra.house.gov202-225-62350
Paul CookH(R)California7.3      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Jim CostaH(D)California15.3      NYY YY Ycosta.house.gov202-225-33410
Mark DeSaulnierH(D)California5.3      NYY YY Ydesaulnier.house.gov202-225-20950
Anna EshooH(D)California27.3      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Jared HuffmanH(D)California7.3      YYY YY Yhuffman.house.gov202-225-51610
Gloria Negrete McLeodH(D)California7.3      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Jerry McNerneyH(D)California13.3      YYY YY Ymcnerney.house.gov202-225-19470
Grace NapolitanoH(D)California21.3      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Devin NunesH(R)California17.3      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Nancy PelosiH(D)California17.3    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965348
Lucille Roybal-AllardH(D)California27.3      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Edward RoyceH(R)California27.3      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Linda SanchezH(D)California17.3      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Loretta SanchezH(D)California23.3      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Jackie SpeierH(D)California12      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Mike ThompsonH(D)California21.3   NYY YY Ymikethompson.house.gov202-225-33110
David ValadaoH(R)California7.3      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Juan VargasH(D)California7.3      YYY YY Yvargas.house.gov202-225-80450
Joe CourtneyH(D)Connecticut13.3      YYY YY Ycourtney.house.gov202-225-20760
Rosa DeLauroH(D)Connecticut29.3      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
John LarsonH(D)Connecticut21.3      YYY YY Ylarson.house.gov202-225-22650
John CarneyH(D)Delaware9.3      NYY YY Yjohncarney.house.gov202-225-41650
Ron DeSantisH(R)Florida7.3      YYY YY Ydesantis.house.gov202-225-27060
Mario Diaz-BalartH(R)Florida17.3      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Joe GarciaH(D)Florida7.3      YYY YY Ygarcia.house.gov202-225-27780
Patrick MurphyH(D)Florida7.3   YYY YY Ypatrickmurphy.house.gov202-225-30260
Thomas RooneyH(R)Florida11.3      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Marco RubioS(R)Florida9.3      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Jim RischS(R)Idaho11.3   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Cheri BustosH(D)Illinois7.3      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Rodney DavisH(R)Illinois7.3      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Dick DurbinS(D)Illinois23.3      YYY YY Ydurbin.senate.gov202-224-215217
Luis GutierrezH(D)Illinois27.3      NYY YY Ygutierrez.house.gov202-225-82030
Susan BrooksH(R)Indiana7.3      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Joe DonnellyS(D)Indiana7.3      YYY YY Ydonnelly.senate.gov202-224-48141
Todd RokitaH(R)Indiana9.3      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Peter ViscloskyH(D)Indiana35.3      YYY YY Yvisclosky.house.gov202-225-24610
Steve KingH(R)Iowa17.3      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Tim HuelskampH(R)Kansas9.3      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Steve ScaliseH(R)Louisiana11.9   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David VitterS(R)Louisiana15.3      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Susan CollinsS(R)Maine23.3      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Mike MichaudH(D)Maine17.3      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-63063
John DelaneyH(D)Maryland7.3      YNY YY Y0
Andy HarrisH(R)Maryland9.3      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Barbara MikulskiS(D)Maryland33.3      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Mike CapuanoH(D)Massachusetts21.3      YYY YY Yhouse.gov202-225-51110
William KeatingH(D)Massachusetts9.3      YYY YY Ykeating.house.gov202-225-31110
Joe KennedyH(D)Massachusetts7.3      YYY YY Ykennedy.house.gov202-225-593111
Stephen LynchH(D)Massachusetts18.5      YYY YY Ylynch.house.gov202-225-82730
Ed MarkeyS(D)Massachusetts6.8      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-28364
Jim McGovernH(D)Massachusetts23.3      YYY YY Ymcgovern.house.gov202-225-61010
Richard NealH(D)Massachusetts31.3      NYY YY Yneal.house.gov202-225-56010
Dan BenishekH(R)Michigan9.3      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioH(R)Michigan7.3      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Dave CampH(R)Michigan29.3      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
John DingellH(D)Michigan54.3      YYY YY Ydingell.house.gov202-225-40710
Dan KildeeH(D)Michigan7.3    YYY YY Ydankildee.house.gov202-225-36110
Betty McCollumH(D)Minnesota19.3      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Rick NolanH(D)Minnesota45.3      YYY YY Ynolan.house.gov202-225-62110
Steven PalazzoH(R)Mississippi9.3      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Lacy ClayH(D)Missouri19.3      YYY YY Ylacyclay.house.gov202-225-24060
Blaine LuetkemeyerH(R)Missouri11.3   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Claire McCaskillS(D)Missouri13.3      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Ann WagnerH(R)Missouri7.3      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Jeff FortenberryH(R)Nebraska15.3      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Joe HeckH(R)Nevada9.3      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Kelly AyotteS(R)New Hampshire9.3      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Carol Shea-PorterH(D)New Hampshire7.3      YYY YY Yshea-porter.house.gov202-225-54560
Leonard LanceH(R)New Jersey11.3      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
Frank LoBiondoH(R)New Jersey25.3      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Bob MenendezS(D)New Jersey14.2      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-47441
Frank PalloneH(D)New Jersey31.4      YYY YY Ypallone.house.gov202-225-46713
Bill PascrellH(D)New Jersey23.3      YYY YY Ypascrell.house.gov202-225-57510
Jon RunyanH(R)New Jersey9.3      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Albio SiresH(D)New Jersey13.4      NYY YY Ysires.house.gov202-225-79190
Christopher SmithH(R)New Jersey39.3   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Michelle Lujan GrishamH(D)New Mexico7.3      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Ben Ray LujanH(D)New Mexico11.3      YYY YY Ylujan.house.gov202-225-61900
Timothy BishopH(D)New York17.3      YYY YY Ytimbishop.house.gov202-225-38260
Chris CollinsH(R)New York7.3      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Joseph CrowleyH(D)New York21.3      YYY YY Ycrowley.house.gov202-225-39650
Chris GibsonH(R)New York9.3      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Kirsten GillibrandS(D)New York11.2      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Michael GrimmH(R)New York9.3      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Richard HannaH(R)New York9.3      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Brian HigginsH(D)New York15.3      YYY YY Yhiggins.house.gov202-225-33060
Peter KingH(R)New York27.3      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Dan MaffeiH(D)New York7.3      YYY YY Ymaffei.house.gov202-225-37010
Sean Patrick MaloneyH(D)New York7.3      YYY YY Yseanmaloney.house.gov202-225-54410
Carolyn McCarthyH(D)New York23.3      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Bill OwensH(D)New York10.4      YYY YY Yowens.house.gov202-226-46110
Charlie RangelH(D)New York47.3      YYY YY Yrangel.house.gov202-225-43650
Tom ReedH(R)New York9.4      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Jose SerranoH(D)New York30      NYY YY Yserrano.house.gov202-225-43610
Paul TonkoH(D)New York11.3      YYY YY Ytonko.house.gov202-225-50760
Nydia VelazquezH(D)New York27.3      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Renee EllmersH(R)North Carolina9.3      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Virginia FoxxH(R)North Carolina15.3      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Walter JonesH(R)North Carolina25.3      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Patrick McHenryH(R)North Carolina15.3      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Heidi HeitkampS(D)North Dakota7.3      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
John HoevenS(R)North Dakota9.3      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Steve ChabotH(R)Ohio25.3      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
David JoyceH(R)Ohio7.3    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Marcy KapturH(D)Ohio37.3      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Robert LattaH(R)Ohio12.3      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Jim RenacciH(R)Ohio9.3      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Patrick TiberiH(R)Ohio19.3      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Brad WenstrupH(R)Ohio7.3      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Peter DeFazioH(D)Oregon33.3      YYY YY Ydefazio.house.gov202-225-64160
Lou BarlettaH(R)Pennsylvania9.3      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Robert BradyH(D)Pennsylvania21.9      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-47310
Matt CartwrightH(D)Pennsylvania7.3      YYY YY Ycartwright.house.gov202-225-55460
Mike DoyleH(D)Pennsylvania25.3      YYY YY Ydoyle.house.gov202-225-21350
Mike FitzpatrickH(R)Pennsylvania15.3      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Bob Casey Jr.S(D)Pennsylvania13.3      YYY YY Ycasey.senate.gov202-224-63241
Mike KellyH(R)Pennsylvania9.3      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Tom MarinoH(R)Pennsylvania9.3      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Pat MeehanH(R)Pennsylvania9.3      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Tim MurphyH(R)Pennsylvania17.3      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Keith RothfusH(R)Pennsylvania7.3      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Pat ToomeyS(R)Pennsylvania9.3      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Jim LangevinH(D)Rhode Island19.3      YYY YY Ylangevin.house.gov202-225-27350
Jack ReedS(D)Rhode Island23.3      NYY YY Yreed.senate.gov202-224-46421
Mike RoundsS(R)South Dakota5.3      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Chuck FleischmannH(R)Tennessee9.3      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
Kevin BradyH(R)Texas23.3      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
JoaquĆ­n CastroH(D)Texas7.3      YYY YY Ycastro.house.gov202-225-32361
Henry CuellarH(D)Texas15.3      YYY YY Ycuellar.house.gov202-225-16400
Pete GallegoH(D)Texas7.3      YYY YY Ygallego.house.gov202-225-45110
Ruben HinojosaH(D)Texas23.3      YYY YY Yhinojosa.house.gov202-225-25310
Filemon Vela, Jr.H(D)Texas7.3    YYY YY Yvela.house.gov202-225-99010
Michael McCaulH(R)Texas15.3      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Beto O'RourkeH(D)Texas7.3    YNY YY Y202-225-483131
Patrick LeahyS(D)Vermont45.3      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-42421
Peter WelchH(D)Vermont13.3   YYY YYwelch.house.gov202-225-41150
Gerald ConnollyH(D)Virginia11.3      YYY YY Yconnolly.house.gov202-225-14920
Tim KaineS(D)Virginia7.3      YYY YY Ykaine.senate.gov202-224-402447
Maria CantwellS(D)Washington19.3      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Patty MurrayS(D)Washington27.3      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Joe ManchinS(D)West Virginia9.4      YYY YY Ymanchin.senate.gov202-224-39545
Sean DuffyH(R)Wisconsin9.3      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Paul RyanH(R)Wisconsin21.3      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031453