U.S. Congress

Republican Members of Congress


287 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Robert AderholtHAlabama23.1      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Mo BrooksHAlabama9.1      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Bradley ByrneHAlabama6.1      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Gary PalmerHAlabama5.1      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Martha RobyHAlabama9.1      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Mike RogersHAlabama17.1      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Richard ShelbySAlabama33.1      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Lisa MurkowskiSAlaska17.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Dan SullivanSAlaska5.1      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Don YoungHAlaska47      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Jeff FlakeSArizona7.1      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Trent FranksHArizona17.1      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Paul GosarHArizona9.1      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
John McCainSArizona33.1      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Martha McSallyHArizona5.1      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Matt SalmonHArizona25.1      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
David SchweikertHArizona9.1      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
John BoozmanSArkansas9.1      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Tom CottonSArkansas5.1      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Rick CrawfordHArkansas9.1      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
French HillHArkansas5.1      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
Bruce WestermanHArkansas5.1      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Steve WomackHArkansas9.1      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Ken CalvertHCalifornia27.1      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
John CampbellHCalifornia14.2      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Paul CookHCalifornia7.1      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Jeff DenhamHCalifornia9.1      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Duncan HunterHCalifornia11.1   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Darrell IssaHCalifornia19.1      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Doug LaMalfaHCalifornia7.1      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Kevin McCarthyHCalifornia13.1      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Tom McClintockHCalifornia11.1      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Buck McKeonHCalifornia27.1      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Gary MillerHCalifornia21.1      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Devin NunesHCalifornia17.1      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Dana RohrabacherHCalifornia31.1    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Edward RoyceHCalifornia27.1      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
David ValadaoHCalifornia7.1      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Ken BuckHColorado5.1      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Mike CoffmanHColorado11.1      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Cory GardnerSColorado5.1      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Doug LambornHColorado13.1      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Scott TiptonHColorado9.1      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Gus BilirakisHFlorida13.1      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Vern BuchananHFlorida13.1      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Curt ClawsonHFlorida5.7 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Ander CrenshawHFlorida19.1      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Ron DeSantisHFlorida7.1      YYY YY Ydesantis.house.gov202-225-27060
Mario Diaz-BalartHFlorida17.1      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
David JollyHFlorida6    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
John MicaHFlorida27.1   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Jeff MillerHFlorida18.4      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Rich NugentHFlorida9.1      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Bill PoseyHFlorida11.1      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Thomas RooneyHFlorida11.1      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Ileana Ros-LehtinenHFlorida30.5      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis RossHFlorida9.1      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Marco RubioSFlorida9.1      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Steve SoutherlandHFlorida9.1      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Dan WebsterHFlorida9.1      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Ted YohoHFlorida7.1      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
Rick AllenHGeorgia5.1      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Buddy CarterHGeorgia5.1      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
Doug CollinsHGeorgia7.1      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Tom GravesHGeorgia9.7      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Jody HiceHGeorgia5.1      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
Johnny IsaksonSGeorgia15.1      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Barry LoudermilkHGeorgia5.1      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
David PerdueSGeorgia5.1      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Austin ScottHGeorgia9.1      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Lynn WestmorelandHGeorgia15.1      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Robert WoodallHGeorgia9.1   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Mike CrapoSIdaho21.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Raul LabradorHIdaho9.1      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Jim RischSIdaho11.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Michael SimpsonHIdaho21.1      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Mike BostHIllinois5.1      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Rodney DavisHIllinois7.1      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Robert DoldHIllinois9.1      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Randy HultgrenHIllinois9.1      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Adam KinzingerHIllinois9.1      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mark KirkSIllinois9.2      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Peter RoskamHIllinois13.1    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
John ShimkusHIllinois23.1      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Susan BrooksHIndiana7.1      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Larry BucshonHIndiana9.1      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Daniel CoatsSIndiana31.1      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Luke MesserHIndiana7.1      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
Todd RokitaHIndiana9.1      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Marlin StutzmanHIndiana9.3      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Jackie WalorskiHIndiana7.1      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Todd YoungHIndiana9.1      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150
Rod BlumHIowa5.1      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Joni ErnstSIowa5.1      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Chuck GrassleySIowa39.1      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Steve KingHIowa17.1      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
David YoungHIowa5.1      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Tim HuelskampHKansas9.1      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Lynn JenkinsHKansas11.1      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Jerry MoranSKansas9.1      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Pat RobertsSKansas23.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Kevin YoderHKansas9.1      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Andy BarrHKentucky7.1      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Brett GuthrieHKentucky11.1      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Thomas MassieHKentucky7.3      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
Mitch McConnellSKentucky35.1      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541153
Rand PaulSKentucky9.1      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Hal RogersHKentucky39.1      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Ed WhitfieldHKentucky25.1      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Ralph AbrahamHLouisiana5.1 NNNN0
Charles BoustanyHLouisiana15.1      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Bill CassidySLouisiana5.1      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
John FlemingHLouisiana11.1      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Steve ScaliseHLouisiana11.8   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David VitterSLouisiana15.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Susan CollinsSMaine23.1      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Andy HarrisHMaryland9.1      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Justin AmashHMichigan9.1      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Dan BenishekHMichigan9.1      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioHMichigan7.1      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Dave CampHMichigan29.1      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Bill HuizengaHMichigan9.1      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Candice MillerHMichigan17.1      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Mike RogersHMichigan19.1      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Fred UptonHMichigan33.1      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Tim WalbergHMichigan13.1      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Michele BachmannHMinnesota13.1      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
John KlineHMinnesota17.1      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Erik PaulsenHMinnesota11.1      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Thad CochranSMississippi41.2    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Gregg HarperHMississippi11.1      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Alan NunneleeHMississippi9.1      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Steven PalazzoHMississippi9.1      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Roger WickerSMississippi12.1      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Roy BluntSMissouri9.1      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
Sam GravesHMissouri19.1      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Vicky HartzlerHMissouri9.1      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Billy LongHMissouri9.1      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Blaine LuetkemeyerHMissouri11.1   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Jason SmithHMissouri6.7      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Ann WagnerHMissouri7.1      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Steve DainesSMontana5.1      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Deb FischerSNebraska7.1      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jeff FortenberryHNebraska15.1      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Ben SasseSNebraska5.1      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Adrian SmithHNebraska13.1      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Lee TerryHNebraska21.1      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Mark AmodeiHNevada8.4      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Joe HeckHNevada9.1      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Dean HellerSNevada8.8      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Kelly AyotteSNew Hampshire9.1      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey25.1      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Scott GarrettHNew Jersey17.1      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Leonard LanceHNew Jersey11.1      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
Frank LoBiondoHNew Jersey25.1      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Jon RunyanHNew Jersey9.1      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Christopher SmithHNew Jersey39.1   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Steve PearceHNew Mexico17.1      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Chris CollinsHNew York7.1      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Chris GibsonHNew York9.1      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Michael GrimmHNew York9.1      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Richard HannaHNew York9.1      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Peter KingHNew York27.1      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Tom ReedHNew York9.3      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Richard BurrSNorth Carolina15.1      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Howard CobleHNorth Carolina35.1    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Renee EllmersHNorth Carolina9.1      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Virginia FoxxHNorth Carolina15.1      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
George HoldingHNorth Carolina7.1      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Richard HudsonHNorth Carolina7.1      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Walter JonesHNorth Carolina25.1      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Patrick McHenryHNorth Carolina15.1      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Mark MeadowsHNorth Carolina7.1      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Robert PittengerHNorth Carolina7.1      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Thom TillisSNorth Carolina5.1      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Kevin CramerHNorth Dakota7.1    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
John HoevenSNorth Dakota9.1      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Steve ChabotHOhio25.1      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Bob GibbsHOhio9.1      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Bill JohnsonHOhio9.1      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Jim JordanHOhio13.1      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceHOhio7.1    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Robert LattaHOhio12.2      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Rob PortmanSOhio9.1      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Jim RenacciHOhio9.1      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Steve StiversHOhio9.1      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Patrick TiberiHOhio19.1      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Mike TurnerHOhio17.1      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Brad WenstrupHOhio7.1      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Jim BridenstineHOklahoma7.1      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Tom CoburnSOklahoma15.1      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Tom ColeHOklahoma17.1      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
James InhofeSOklahoma25.3      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
James LankfordHOklahoma9.1      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Frank LucasHOklahoma25.8   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Markwayne MullinHOklahoma7.1    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Greg WaldenHOregon21.1      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Lou BarlettaHPennsylvania9.1      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Charles DentHPennsylvania15.1      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Mike FitzpatrickHPennsylvania15.1      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Jim GerlachHPennsylvania17.1      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Mike KellyHPennsylvania9.1      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Tom MarinoHPennsylvania9.1      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Pat MeehanHPennsylvania9.1      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Tim MurphyHPennsylvania17.1      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Scott PerryHPennsylvania7.1      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Joseph PittsHPennsylvania23.1      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Keith RothfusHPennsylvania7.1      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Bill ShusterHPennsylvania18.8      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Glenn ThompsonHPennsylvania11.1      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Pat ToomeySPennsylvania9.1      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Jeff DuncanHSouth Carolina9.1      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Trey GowdyHSouth Carolina9.1      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Lindsey GrahamSSouth Carolina17.1      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Tom RiceHSouth Carolina7.1    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Mark SanfordHSouth Carolina6.8    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Tim ScottSSouth Carolina7.1      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Joe WilsonHSouth Carolina18.2      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Kristi NoemHSouth Dakota9.1      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Mike RoundsSSouth Dakota5.1      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
John ThuneSSouth Dakota15.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Lamar AlexanderSTennessee17.1      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Diane BlackHTennessee9.1      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnHTennessee17.1      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Bob CorkerSTennessee13.1      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Scott DesJarlaisHTennessee9.1      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Jimmy DuncanHTennessee31.3   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Stephen FincherHTennessee9.1      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Chuck FleischmannHTennessee9.1      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
Phil RoeHTennessee11.1      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Joe BartonHTexas35.1      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Kevin BradyHTexas23.1      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Michael BurgessHTexas17.1      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
John CarterHTexas17.1      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Michael ConawayHTexas15.1      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
John CornynSTexas17.2      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Ted CruzSTexas7.1      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
John CulbersonHTexas19.1      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Blake FarentholdHTexas9.1      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Bill FloresHTexas9.1      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Louie GohmertHTexas15.1      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Kay GrangerHTexas23.1      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Ralph HallHTexas39.1      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Jeb HensarlingHTexas17.1      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Sam JohnsonHTexas28.8      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
Kenny MarchantHTexas15.1      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Michael McCaulHTexas15.1      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Randy NeugebauerHTexas16.7      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Pete OlsonHTexas11.1    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Ted PoeHTexas15.1      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Pete SessionsHTexas23.1      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Lamar SmithHTexas33.1      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Steve StockmanHTexas25.1      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Mac ThornberryHTexas25.1      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Randy WeberHTexas7.1      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Roger WilliamsHTexas7.1      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Rob BishopHUtah17.1      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Jason ChaffetzHUtah11.1      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Orrin HatchSUtah43.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Mike LeeSUtah9.1      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Mitt RomneySUtah1.1      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511622
Chris StewartHUtah7.1      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Dave BratHVirginia5.3 NNNN29
Barbara ComstockHVirginia5.1 NNNN0
Randy ForbesHVirginia18.7      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Bob GoodlatteHVirginia27.1      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Morgan GriffithHVirginia9.1      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Robert HurtHVirginia9.1      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Scott RigellHVirginia9.1      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Robert WittmanHVirginia12.2      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Jaime Herrera BeutlerHWashington9.1      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Dan NewhouseHWashington5.1 NNNN0
David ReichertHWashington15.1      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Cathy McMorris RodgersHWashington15.1      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Shelley Moore CapitoSWest Virginia5.1      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Evan JenkinsHWest Virginia5.1 NNNN0
David McKinleyHWest Virginia9.1      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Alex MooneyHWest Virginia5.1 NNNN0
Sean DuffyHWisconsin9.1      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Glenn GrothmanHWisconsin5.1 NNNN0
Ron JohnsonSWisconsin9.1      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Reid RibbleHWisconsin9.1      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Paul RyanHWisconsin21.1      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031453
James SensenbrennerHWisconsin41.1      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
John BarrassoSWyoming12.7      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Mike EnziSWyoming23.1      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Cynthia LummisHWyoming11.1      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110