U.S. Congress

112th Congress Congressional Committee Leaders


71 Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Bernie Sanders
(D)Vermont13.4      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-5141195887
Paul Ryan
(R)Wisconsin21.4      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-303145364
Jeff Sessions
(R)Alabama1.6 NY YY Yjustice.gov25423
James Inhofe
(R)Oklahoma25.6      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Chuck Schumer
(D)New York21.4    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-6542587
David Vitter
(R)Louisiana15.4      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Bob Corker
(R)Tennessee13.4      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Darrell Issa
(R)California19.4      NYY YY Yissa.house.gov202-225-39061417
Tom Coburn
(R)Oklahoma15.4      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Pat Roberts
(R)Kansas23.4      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jeff Miller
(R)Florida18.6      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-413662
Chuck Grassley
(R)Iowa39.4      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Max Baucus
(D)Montana6.3      YY YY Ybaucus.senate.gov51
Elijah Cummings
(D)Maryland24.1      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Ed Markey
(D)Massachusetts6.9      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Mike Michaud
(D)Maine17.4      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
John Conyers
(D)Michigan55.4      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Buck McKeon
(R)California27.4      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-195630
Barbara Boxer
(D)California27.4      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
Lisa Murkowski
(R)Alaska17.5      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
John Thune
(R)South Dakota15.4      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
Carl Levin
(D)Michigan5.4 YNY YY Y35
Debbie Stabenow
(D)Michigan19.4      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482236
Richard Burr
(R)North Carolina15.4      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Tom Harkin
(D)Iowa5.4 NNY YY Y26
Ron Wyden
(D)Oregon24.3      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-524424
Patty Murray
(D)Washington27.4      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Mike Crapo
(R)Idaho21.4      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Pete Sessions
(R)Texas23.4      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-223116
Jeb Hensarling
(R)Texas17.4      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-348410
Thad Cochran
(R)Mississippi41.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Jim Risch
(R)Idaho11.4   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Patrick Leahy
(D)Vermont45.4      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Tom Carper
(D)Delaware19.4      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-244112
Lamar Alexander
(R)Tennessee17.4      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Bob Menendez
(D)New Jersey14.4      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Orrin Hatch
(R)Utah43.4      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Jay Rockefeller
(D)West Virginia5.4 NNY YY Y11
Tim Johnson
(D)South Dakota23.4 NNY YY Y11
Barbara Mikulski
(D)Maryland33.4      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Thad Cochran
(R)Mississippi41.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Sander Levin
(D)Michigan37.4      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101
Dave Camp
(R)Michigan29.4      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101
Nick Rahall
(D)West Virginia27.4   YY YY Yrahall.house.gov00
Bill Shuster
(R)Pennsylvania19.1      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-243100
Nydia Velazquez
(D)New York27.4      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Sam Graves
(R)Missouri19.4      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-704100
Lamar Smith
(R)Texas33.4      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-423602
Eddie Johnson
(D)Texas27.4      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Louise Slaughter
(D)New York33.4      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Doc Hastings
(R)Washington5.4 NNY YY Y00
Bob Goodlatte
(R)Virginia27.4      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-543101
Bennie Thompson
(D)Mississippi27.1      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
Michael McCaul
(R)Texas15.4      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-240102
Eliot Engel
(D)New York31.4      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Edward Royce
(R)California27.4      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Maxine Waters
(D)California29.4      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Linda Sanchez
(D)California17.4      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Michael Conaway
(R)Texas15.4      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-360502
Henry Waxman
(D)California45.4   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Fred Upton
(R)Michigan33.4      YYY YY Yupton.house.gov202-225-376101
George Miller
(D)California5.4 NNY YY Y00
John Kline
(R)Minnesota17.4      YYY YY Ykline.house.gov202-225-227101
Chris Van Hollen
(D)Maryland17.4      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
Adam Smith
(D)Washington23.4      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Nita Lowey
(D)New York31.4      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Hal Rogers
(R)Kentucky39.4      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-460100
Collin Peterson
(D)Minnesota29.4   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Frank Lucas
(R)Oklahoma26.1   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-556500
Robert Brady
(D)Pennsylvania22      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Candice Miller
(R)Michigan17.4      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601