U.S. Congress

Republican Members of Congress


19 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Andy Barr
HKentucky7.4      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Rod Blum
HIowa5.4      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Charles Boustany
HLouisiana15.4      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Michael Burgess
HTexas17.4      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Bradley Byrne
HAlabama6.4      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ander Crenshaw
HFlorida19.4      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Scott DesJarlais
HTennessee9.4      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Blake Farenthold
HTexas9.4      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Rodney Frelinghuysen
HNew Jersey25.4      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Jeb Hensarling
HTexas17.4      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
David McKinley
HWest Virginia9.4      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
John Mica
HFlorida27.4   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Tom Rice
HSouth Carolina7.4    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Ileana Ros-Lehtinen
HFlorida30.8      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Mark Sanford
HSouth Carolina7.1    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
James Sensenbrenner
HWisconsin41.4      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Greg Walden
HOregon21.4      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Robert Wittman
HVirginia12.5      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Don Young
HAlaska47.2      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650