U.S. Congress

Republican Members of Congress


169 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Robert Aderholt
HAlabama23.4      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Lamar Alexander
STennessee17.4      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Rick Allen
HGeorgia5.4      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Michele Bachmann
HMinnesota13.4      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Andy Barr
HKentucky7.4      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
John Barrasso
SWyoming12.9      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Joe Barton
HTexas35.4      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Diane Black
HTennessee9.4      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha Blackburn
HTennessee17.4      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Rod Blum
HIowa5.4      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Roy Blunt
SMissouri9.4      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John Boozman
SArkansas9.4      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Mike Bost
HIllinois5.4      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Charles Boustany
HLouisiana15.4      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Jim Bridenstine
HOklahoma7.4      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Vern Buchanan
HFlorida13.4      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Larry Bucshon
HIndiana9.4      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Michael Burgess
HTexas17.4      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Richard Burr
SNorth Carolina15.4      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Bradley Byrne
HAlabama6.4      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ken Calvert
HCalifornia27.4      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
John Campbell
HCalifornia14.5      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Shelley Moore Capito
SWest Virginia5.4      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Buddy Carter
HGeorgia5.4      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
John Carter
HTexas17.4      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Bill Cassidy
SLouisiana5.4      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Daniel Coats
SIndiana31.4      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Howard Coble
HNorth Carolina35.4    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Tom Coburn
SOklahoma15.4      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad Cochran
SMississippi41.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Mike Coffman
HColorado11.4      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Tom Cole
HOklahoma17.4      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Doug Collins
HGeorgia7.4      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Michael Conaway
HTexas15.4      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Bob Corker
STennessee13.4      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Tom Cotton
SArkansas5.4      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Rick Crawford
HArkansas9.4      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Ander Crenshaw
HFlorida19.4      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Ted Cruz
STexas7.4      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
John Culberson
HTexas19.4      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Steve Daines
SMontana5.4      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Jeff Denham
HCalifornia9.4      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Charles Dent
HPennsylvania15.4      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Scott DesJarlais
HTennessee9.4      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Jeff Duncan
HSouth Carolina9.4      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Jimmy Duncan
HTennessee31.6   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Mike Enzi
SWyoming23.4      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni Ernst
SIowa5.4      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Blake Farenthold
HTexas9.4      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Stephen Fincher
HTennessee9.4      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Deb Fischer
SNebraska7.4      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
John Fleming
HLouisiana11.4      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Bill Flores
HTexas9.4      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Randy Forbes
HVirginia18.9      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Trent Franks
HArizona17.4      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Rodney Frelinghuysen
HNew Jersey25.4      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Cory Gardner
SColorado5.4      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Jim Gerlach
HPennsylvania17.4      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Bob Gibbs
HOhio9.4      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Louie Gohmert
HTexas15.4      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Lindsey Graham
SSouth Carolina17.4      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Kay Granger
HTexas23.4      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Chuck Grassley
SIowa39.4      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Sam Graves
HMissouri19.4      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Tom Graves
HGeorgia10      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Morgan Griffith
HVirginia9.4      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Ralph Hall
HTexas39.4      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Gregg Harper
HMississippi11.4      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Vicky Hartzler
HMissouri9.4      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Jeb Hensarling
HTexas17.4      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Jody Hice
HGeorgia5.4      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
George Holding
HNorth Carolina7.4      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Bill Huizenga
HMichigan9.4      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Randy Hultgren
HIllinois9.4      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Duncan Hunter
HCalifornia11.4   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Robert Hurt
HVirginia9.4      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
James Inhofe
SOklahoma25.5      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny Isakson
SGeorgia15.4      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Lynn Jenkins
HKansas11.4      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Bill Johnson
HOhio9.4      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Ron Johnson
SWisconsin9.4      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Sam Johnson
HTexas29.1      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
Jim Jordan
HOhio13.4      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
Adam Kinzinger
HIllinois9.4      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mark Kirk
SIllinois9.5      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
John Kline
HMinnesota17.4      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Doug Lamborn
HColorado13.4      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
James Lankford
HOklahoma9.4      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Billy Long
HMissouri9.4      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Barry Loudermilk
HGeorgia5.4      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Frank Lucas
HOklahoma26.1   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Cynthia Lummis
HWyoming11.4      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Kenny Marchant
HTexas15.4      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
John McCain
SArizona33.4      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Kevin McCarthy
HCalifornia13.4      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Tom McClintock
HCalifornia11.4      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Mitch McConnell
SKentucky35.4      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541158
David McKinley
HWest Virginia9.4      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Luke Messer
HIndiana7.4      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
John Mica
HFlorida27.4   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Candice Miller
HMichigan17.4      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gary Miller
HCalifornia21.4      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Jeff Miller
HFlorida18.6      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Jerry Moran
SKansas9.4      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Markwayne Mullin
HOklahoma7.4    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Randy Neugebauer
HTexas17      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Kristi Noem
HSouth Dakota9.4      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Rich Nugent
HFlorida9.4      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Alan Nunnelee
HMississippi9.4      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Pete Olson
HTexas11.4    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Gary Palmer
HAlabama5.4      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Rand Paul
SKentucky9.4      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Erik Paulsen
HMinnesota11.4      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Steve Pearce
HNew Mexico17.4      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
David Perdue
SGeorgia5.4      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Robert Pittenger
HNorth Carolina7.4      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph Pitts
HPennsylvania23.4      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Rob Portman
SOhio9.4      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Bill Posey
HFlorida11.4      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
David Reichert
HWashington15.4      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Reid Ribble
HWisconsin9.4      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Tom Rice
HSouth Carolina7.4    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Scott Rigell
HVirginia9.4      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Pat Roberts
SKansas23.4      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Martha Roby
HAlabama9.4      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Phil Roe
HTennessee11.4      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Hal Rogers
HKentucky39.4      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Mike Rogers
HAlabama17.4      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Mike Rogers
HMichigan19.4      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Dana Rohrabacher
HCalifornia31.4    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Peter Roskam
HIllinois13.4    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Ileana Ros-Lehtinen
HFlorida30.8      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis Ross
HFlorida9.4      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Mark Sanford
HSouth Carolina7.1    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Ben Sasse
SNebraska5.4      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Austin Scott
HGeorgia9.4      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Tim Scott
SSouth Carolina7.4      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
James Sensenbrenner
HWisconsin41.4      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Pete Sessions
HTexas23.4      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Richard Shelby
SAlabama33.4      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
John Shimkus
HIllinois23.4      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill Shuster
HPennsylvania19      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Adrian Smith
HNebraska13.4      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Jason Smith
HMissouri7      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Steve Southerland
HFlorida9.4      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Steve Stivers
HOhio9.4      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Steve Stockman
HTexas25.4      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Marlin Stutzman
HIndiana9.6      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Lee Terry
HNebraska21.4      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Glenn Thompson
HPennsylvania11.4      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Mac Thornberry
HTexas25.4      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
John Thune
SSouth Dakota15.4      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Scott Tipton
HColorado9.4      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Mike Turner
HOhio17.4      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Fred Upton
HMichigan33.4      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Tim Walberg
HMichigan13.4      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Greg Walden
HOregon21.4      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Randy Weber
HTexas7.4      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Dan Webster
HFlorida9.4      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Bruce Westerman
HArkansas5.4      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Lynn Westmoreland
HGeorgia15.4      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Ed Whitfield
HKentucky25.4      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Roger Wicker
SMississippi12.4      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Joe Wilson
HSouth Carolina18.5      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Robert Wittman
HVirginia12.5      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Steve Womack
HArkansas9.4      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert Woodall
HGeorgia9.4   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Kevin Yoder
HKansas9.4      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Don Young
HAlaska47.2      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650