U.S. Congress

Republican Members of Congress


286 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Ralph Abraham
HLouisiana5.9 NNNN0
Robert Aderholt
HAlabama23.9      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Lamar Alexander
STennessee17.9      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Rick Allen
HGeorgia5.9      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Justin Amash
HMichigan9.9      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Mark Amodei
HNevada9.2      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Kelly Ayotte
SNew Hampshire9.9      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Michele Bachmann
HMinnesota13.9      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Lou Barletta
HPennsylvania9.9      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Andy Barr
HKentucky7.9      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
John Barrasso
SWyoming13.4      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Joe Barton
HTexas35.9      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Dan Benishek
HMichigan9.9      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry Bentivolio
HMichigan7.9      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Jaime Herrera Beutler
HWashington9.9      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Gus Bilirakis
HFlorida13.9      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Rob Bishop
HUtah17.9      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Diane Black
HTennessee9.9      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha Blackburn
HTennessee17.9      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Rod Blum
HIowa5.9      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Roy Blunt
SMissouri9.9      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John Boozman
SArkansas9.9      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Mike Bost
HIllinois5.9      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Charles Boustany
HLouisiana15.9      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Kevin Brady
HTexas23.9      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Dave Brat
HVirginia6.1 NNNN29
Jim Bridenstine
HOklahoma7.9      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Mo Brooks
HAlabama9.9      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Susan Brooks
HIndiana7.9      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Vern Buchanan
HFlorida13.9      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Ken Buck
HColorado5.9      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Larry Bucshon
HIndiana9.9      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Michael Burgess
HTexas17.9      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Richard Burr
SNorth Carolina15.9      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Bradley Byrne
HAlabama6.9      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ken Calvert
HCalifornia27.9      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Dave Camp
HMichigan29.9      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
John Campbell
HCalifornia15      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Shelley Moore Capito
SWest Virginia5.9      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Buddy Carter
HGeorgia5.9      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
John Carter
HTexas17.9      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Bill Cassidy
SLouisiana5.9      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Steve Chabot
HOhio25.9      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Jason Chaffetz
HUtah11.9      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Curt Clawson
HFlorida6.4 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Daniel Coats
SIndiana31.9      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Howard Coble
HNorth Carolina35.9    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Tom Coburn
SOklahoma15.9      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad Cochran
SMississippi41.9    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Mike Coffman
HColorado11.9      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Tom Cole
HOklahoma17.9      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Chris Collins
HNew York7.9      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Doug Collins
HGeorgia7.9      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Susan Collins
SMaine23.9      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Barbara Comstock
HVirginia5.9 NNNN0
Michael Conaway
HTexas15.9      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Paul Cook
HCalifornia7.9      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Bob Corker
STennessee13.9      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
John Cornyn
STexas18      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Tom Cotton
SArkansas5.9      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Kevin Cramer
HNorth Dakota7.9    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Mike Crapo
SIdaho21.9      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Rick Crawford
HArkansas9.9      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Ander Crenshaw
HFlorida19.9      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Ted Cruz
STexas7.9      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
John Culberson
HTexas19.9      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Steve Daines
SMontana5.9      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Rodney Davis
HIllinois7.9      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Jeff Denham
HCalifornia9.9      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Charles Dent
HPennsylvania15.9      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Scott DesJarlais
HTennessee9.9      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Mario Diaz-Balart
HFlorida17.9      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Robert Dold
HIllinois9.9      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Sean Duffy
HWisconsin9.9      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Jeff Duncan
HSouth Carolina9.9      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Jimmy Duncan
HTennessee32   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Renee Ellmers
HNorth Carolina9.9      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Mike Enzi
SWyoming23.9      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni Ernst
SIowa5.9      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Blake Farenthold
HTexas9.9      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Stephen Fincher
HTennessee9.9      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Deb Fischer
SNebraska7.9      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Mike Fitzpatrick
HPennsylvania15.9      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Jeff Flake
SArizona7.9      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Chuck Fleischmann
HTennessee9.9      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
John Fleming
HLouisiana11.9      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Bill Flores
HTexas9.9      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Randy Forbes
HVirginia19.4      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Jeff Fortenberry
HNebraska15.9      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Virginia Foxx
HNorth Carolina15.9      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Trent Franks
HArizona17.9      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Rodney Frelinghuysen
HNew Jersey25.9      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Cory Gardner
SColorado5.9      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Scott Garrett
HNew Jersey17.9      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Jim Gerlach
HPennsylvania17.9      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Bob Gibbs
HOhio9.9      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Chris Gibson
HNew York9.9      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Louie Gohmert
HTexas15.9      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Bob Goodlatte
HVirginia27.9      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Paul Gosar
HArizona9.9      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Trey Gowdy
HSouth Carolina9.9      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Lindsey Graham
SSouth Carolina17.9      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Kay Granger
HTexas23.9      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Chuck Grassley
SIowa39.9      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Sam Graves
HMissouri19.9      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Tom Graves
HGeorgia10.5      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Morgan Griffith
HVirginia9.9      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Michael Grimm
HNew York9.9      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Glenn Grothman
HWisconsin5.9 NNNN0
Brett Guthrie
HKentucky11.9      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Ralph Hall
HTexas39.9      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Richard Hanna
HNew York9.9      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Gregg Harper
HMississippi11.9      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Andy Harris
HMaryland9.9      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Vicky Hartzler
HMissouri9.9      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Orrin Hatch
SUtah43.9      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Joe Heck
HNevada9.9      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Dean Heller
SNevada9.6      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Jeb Hensarling
HTexas17.9      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Jody Hice
HGeorgia5.9      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
French Hill
HArkansas5.9      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
John Hoeven
SNorth Dakota9.9      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
George Holding
HNorth Carolina7.9      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Richard Hudson
HNorth Carolina7.9      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Tim Huelskamp
HKansas9.9      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Bill Huizenga
HMichigan9.9      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Randy Hultgren
HIllinois9.9      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Duncan Hunter
HCalifornia11.9   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Robert Hurt
HVirginia9.9      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
James Inhofe
SOklahoma26      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny Isakson
SGeorgia15.9      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Darrell Issa
HCalifornia19.9      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Evan Jenkins
HWest Virginia5.9 NNNN0
Lynn Jenkins
HKansas11.9      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Bill Johnson
HOhio9.9      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Ron Johnson
SWisconsin9.9      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Sam Johnson
HTexas29.6      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
David Jolly
HFlorida6.7    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Walter Jones
HNorth Carolina25.9      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Jim Jordan
HOhio13.9      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David Joyce
HOhio7.9    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Mike Kelly
HPennsylvania9.9      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Peter King
HNew York27.9      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Steve King
HIowa17.9      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Adam Kinzinger
HIllinois9.9      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mark Kirk
SIllinois10      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
John Kline
HMinnesota17.9      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Raul Labrador
HIdaho9.9      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Doug LaMalfa
HCalifornia7.9      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Doug Lamborn
HColorado13.9      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Leonard Lance
HNew Jersey11.9      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
James Lankford
HOklahoma9.9      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Robert Latta
HOhio13      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Mike Lee
SUtah9.9      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Frank LoBiondo
HNew Jersey25.9      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Billy Long
HMissouri9.9      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Barry Loudermilk
HGeorgia5.9      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Frank Lucas
HOklahoma26.5   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Blaine Luetkemeyer
HMissouri11.9   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Cynthia Lummis
HWyoming11.9      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Kenny Marchant
HTexas15.9      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Tom Marino
HPennsylvania9.9      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Thomas Massie
HKentucky8.1      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
John McCain
SArizona31.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Kevin McCarthy
HCalifornia13.9      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Michael McCaul
HTexas15.9      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Tom McClintock
HCalifornia11.9      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Mitch McConnell
SKentucky35.9      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541169
Patrick McHenry
HNorth Carolina15.9      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Buck McKeon
HCalifornia27.9      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
David McKinley
HWest Virginia9.9      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Martha McSally
HArizona5.9      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Mark Meadows
HNorth Carolina7.9      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Pat Meehan
HPennsylvania9.9      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Luke Messer
HIndiana7.9      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
John Mica
HFlorida27.9   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Candice Miller
HMichigan17.9      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gary Miller
HCalifornia21.9      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Jeff Miller
HFlorida19.1      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Alex Mooney
HWest Virginia5.9 NNNN0
Jerry Moran
SKansas9.9      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Markwayne Mullin
HOklahoma7.9    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Lisa Murkowski
SAlaska17.9      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Tim Murphy
HPennsylvania17.9      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Randy Neugebauer
HTexas17.5      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Dan Newhouse
HWashington5.9 NNNN0
Kristi Noem
HSouth Dakota9.9      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Rich Nugent
HFlorida9.9      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Devin Nunes
HCalifornia17.9      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Alan Nunnelee
HMississippi9.9      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Pete Olson
HTexas11.9    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Steven Palazzo
HMississippi9.9      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Gary Palmer
HAlabama5.9      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Rand Paul
SKentucky9.9      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Erik Paulsen
HMinnesota11.9      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Steve Pearce
HNew Mexico17.9      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
David Perdue
SGeorgia5.9      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Scott Perry
HPennsylvania7.9      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Robert Pittenger
HNorth Carolina7.9      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph Pitts
HPennsylvania23.9      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Ted Poe
HTexas15.9      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Rob Portman
SOhio9.9      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Bill Posey
HFlorida11.9      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Tom Reed
HNew York10.1      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
David Reichert
HWashington15.9      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Jim Renacci
HOhio9.9      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Reid Ribble
HWisconsin9.9      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Tom Rice
HSouth Carolina7.9    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Scott Rigell
HVirginia9.9      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Jim Risch
SIdaho11.9   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Pat Roberts
SKansas23.9      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Martha Roby
HAlabama9.9      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Cathy McMorris Rodgers
HWashington15.9      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Phil Roe
HTennessee11.9      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Hal Rogers
HKentucky39.9      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Mike Rogers
HAlabama17.9      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Mike Rogers
HMichigan19.9      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Dana Rohrabacher
HCalifornia31.9    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Todd Rokita
HIndiana9.9      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Mitt Romney
SUtah1.9      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Thomas Rooney
HFlorida11.9      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Peter Roskam
HIllinois13.9    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Ileana Ros-Lehtinen
HFlorida31.2      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis Ross
HFlorida9.9      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Keith Rothfus
HPennsylvania7.9      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Mike Rounds
SSouth Dakota5.9      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Edward Royce
HCalifornia27.9      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Marco Rubio
SFlorida9.9      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Jon Runyan
HNew Jersey9.9      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Paul Ryan
HWisconsin21.9      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031457
Matt Salmon
HArizona25.9      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Mark Sanford
HSouth Carolina7.6    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Ben Sasse
SNebraska5.9      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Steve Scalise
HLouisiana12.6   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David Schweikert
HArizona9.9      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Austin Scott
HGeorgia9.9      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Tim Scott
SSouth Carolina7.9      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
James Sensenbrenner
HWisconsin41.9      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Pete Sessions
HTexas23.9      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Richard Shelby
SAlabama33.9      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
John Shimkus
HIllinois23.9      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill Shuster
HPennsylvania19.5      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Michael Simpson
HIdaho21.9      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Adrian Smith
HNebraska13.9      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Christopher Smith
HNew Jersey39.9   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Jason Smith
HMissouri7.5      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Lamar Smith
HTexas33.9      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Steve Southerland
HFlorida9.9      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Chris Stewart
HUtah7.9      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Steve Stivers
HOhio9.9      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Steve Stockman
HTexas25.9      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Marlin Stutzman
HIndiana10.1      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Dan Sullivan
SAlaska5.9      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Lee Terry
HNebraska21.9      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Glenn Thompson
HPennsylvania11.9      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Mac Thornberry
HTexas25.9      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
John Thune
SSouth Dakota15.9      YY