U.S. Congress

Democratic Members of Congress


41 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Karen Bass
HCalifornia9.5      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Joyce Beatty
HOhio7.5      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Sanford Bishop
HGeorgia27.5      YYY YY Ybishop.house.gov202-225-36310
Cory Booker
SNew Jersey6.7      YYY YY Ybooker.senate.gov202-224-322429
Corrine Brown
HFlorida27.5      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Andre Carson
HIndiana12.3      YYY YY Ycarson.house.gov202-225-40110
Yvette Clarke
HNew York13.5      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Lacy Clay
HMissouri19.5      YYY YY Ylacyclay.house.gov202-225-24060
Emanuel Cleaver
HMissouri15.5      YYY YY Ycleaver.house.gov202-225-45350
Jim Clyburn
HSouth Carolina27.5      YYY YY Yclyburn.house.gov202-225-33152
John Conyers
HMichigan55.5      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-51263
Elijah Cummings
HMaryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-47414
Danny Davis
HIllinois23.5    YYY YY Ydavis.house.gov202-225-50060
Donna Edwards
HMaryland12.1      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Keith Ellison
HMinnesota13.5      YYY YY Yellison.house.gov202-225-47558
Chaka Fattah
HPennsylvania25.5      YYY YY Yfattah.house.gov202-225-40010
Marcia Fudge
HOhio11.6      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Al Green
HTexas15.5      YYY YY Yalgreen.house.gov202-225-75080
Raul Grijalva
HArizona17.5      NYY YY Ygrijalva.house.gov202-225-24350
Kamala Harris
SCalifornia3.5      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-355360
Alcee Hastings
HFlorida27.5   YYY YY Yalceehastings.house.gov202-225-13130
Steven Horsford
HNevada7.5      NYY YY Yhorsford.house.gov202-225-98940
Sheila Jackson-Lee
HTexas25.5      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Hakeem Jeffries
HNew York7.5      YYY YY Yjeffries.house.gov202-225-59360
Eddie Johnson
HTexas27.5      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Hank Johnson
HGeorgia13.5      YYY YY Yhankjohnson.house.gov202-225-16050
Donald Payne, Jr.
HNew Jersey7.7    YYY YY Ypayne.house.gov202-225-34360
Robin Kelly
HIllinois7.3      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Barbara Lee
HCalifornia22.3      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
John Lewis
HGeorgia33.5      YYY YY Yjohnlewis.house.gov202-225-38010
Gregory Meeks
HNew York22.4      YYY YY Ymeeks.house.gov202-225-34610
Gwen Moore
HWisconsin15.5      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Cedric Richmond
HLouisiana9.5      YYY YY Yrichmond.house.gov202-225-66360
Bobby Rush
HIllinois27.5      NYY YY Yrush.house.gov202-225-43720
Bobby Scott
HVirginia27.5      YYY YY Ybobbyscott.house.gov202-225-83510
David Scott
HGeorgia17.5      YYY YY Ydavidscott.house.gov202-225-29390
Terri Sewell
HAlabama9.5      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Bennie Thompson
HMississippi27.2      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-58760
Marc Veasey
HTexas7.5      YYY YY Yveasey.house.gov202-225-98970
Maxine Waters
HCalifornia29.5      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Frederica Wilson
HFlorida9.5      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060