U.S. Congress

Democratic Members of Congress


241 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Tammy Baldwin
SWisconsin7.9      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Karen Bass
HCalifornia9.9      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Joyce Beatty
HOhio7.9      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Xavier Becerra
HCalifornia27.9      YYY YY Ybecerra.house.gov202-225-62350
Michael Bennet
SColorado11.9      YYY YY Ybennet.senate.gov202-224-58522
Ami Bera
HCalifornia7.9      YYY YY Ybera.house.gov202-225-57160
Don Beyer
HVirginia5.9 NNNN0
Sanford Bishop
HGeorgia27.9      YYY YY Ybishop.house.gov202-225-36310
Timothy Bishop
HNew York17.9      YYY YY Ytimbishop.house.gov202-225-38260
Earl Blumenauer
HOregon24.5      YYY YY Yblumenauer.house.gov202-225-48110
Richard Blumenthal
SConnecticut9.9      YYY YY Yblumenthal.senate.gov202-224-28231
Suzanne Bonamici
HOregon8.8      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Cory Booker
SNew Jersey7.1      YYY YY Ybooker.senate.gov202-224-322429
Barbara Boxer
SCalifornia27.9      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Robert Brady
HPennsylvania22.5      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-47310
Corrine Brown
HFlorida27.9      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Sherrod Brown
SOhio13.9      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Julia Brownley
HCalifornia7.9      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Cheri Bustos
HIllinois7.9      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
G. K. Butterfield
HNorth Carolina16.4      YYY YY Ybutterfield.house.gov202-225-31010
Maria Cantwell
SWashington19.9      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Lois Capps
HCalifornia22.7      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Mike Capuano
HMassachusetts21.9      YYY YY Yhouse.gov202-225-51110
Tony Cardenas
HCalifornia7.9      YYY YY Ycardenas.house.gov202-225-61310
Ben Cardin
SMaryland13.9      YYY YY Ycardin.senate.gov202-224-45243
John Carney
HDelaware9.9      NYY YY Yjohncarney.house.gov202-225-41650
Tom Carper
SDelaware19.9      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-24411
Andre Carson
HIndiana12.7      YYY YY Ycarson.house.gov202-225-40110
Matt Cartwright
HPennsylvania7.9      YYY YY Ycartwright.house.gov202-225-55460
Kathy Castor
HFlorida13.9 YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
Joaquín Castro
HTexas7.9      YYY YY Ycastro.house.gov202-225-32361
Judy Chu
HCalifornia11.4      YYY YY Ychu.house.gov202-225-54640
David Cicilline
HRhode Island9.9      YYY YY Ycicilline.house.gov202-225-49110
Katherine Clark
HMassachusetts7    YYY YYkatherineclark.house.gov202-225-28360
Yvette Clarke
HNew York13.9      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Lacy Clay
HMissouri19.9      YYY YY Ylacyclay.house.gov202-225-24060
Emanuel Cleaver
HMissouri15.9      YYY YY Ycleaver.house.gov202-225-45350
Jim Clyburn
HSouth Carolina27.9      YYY YY Yclyburn.house.gov202-225-33152
Steve Cohen
HTennessee13.9      YYY YY Ycohen.house.gov202-225-32650
Gerald Connolly
HVirginia11.9      YYY YY Yconnolly.house.gov202-225-14920
John Conyers
HMichigan55.9      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-51263
Chris Coons
SDelaware10      YYY YY Ycoons.senate.gov202-224-50421
Jim Cooper
HTennessee37.9      YYY YY Ycooper.house.gov202-225-43110
Jim Costa
HCalifornia15.9      NYY YY Ycosta.house.gov202-225-33410
Joe Courtney
HConnecticut13.9      YYY YY Ycourtney.house.gov202-225-20760
Joseph Crowley
HNew York21.9      YYY YY Ycrowley.house.gov202-225-39650
Henry Cuellar
HTexas15.9      YYY YY Ycuellar.house.gov202-225-16400
Elijah Cummings
HMaryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-47414
Danny Davis
HIllinois23.9    YYY YY Ydavis.house.gov202-225-50060
Susan Davis
HCalifornia19.9    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Peter DeFazio
HOregon33.9      YYY YY Ydefazio.house.gov202-225-64160
Diana DeGette
HColorado23.9      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
John Delaney
HMaryland7.9      YNY YY Y0
Rosa DeLauro
HConnecticut29.9      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
Suzan DelBene
HWashington8      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Mark DeSaulnier
HCalifornia5.9      NYY YY Ydesaulnier.house.gov202-225-20950
Ted Deutch
HFlorida10.6      NYY YY Yteddeutch.house.gov202-225-30010
John Dingell
HMichigan55      YYY YY Ydingell.house.gov202-225-40710
Lloyd Doggett
HTexas25.9      YYY YY Ydoggett.house.gov202-225-48650
Joe Donnelly
SIndiana7.9      YYY YY Ydonnelly.senate.gov202-224-48141
Mike Doyle
HPennsylvania25.9      YYY YY Ydoyle.house.gov202-225-21350
Tammy Duckworth
HIllinois7.9      YYY YY Yduckworth.house.gov202-225-371116
Dick Durbin
SIllinois23.9      YYY YY Ydurbin.senate.gov202-224-215217
Donna Edwards
HMaryland12.5      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Keith Ellison
HMinnesota13.9      YYY YY Yellison.house.gov202-225-47558
Eliot Engel
HNew York31.9      NYY YY Yengel.house.gov202-225-24640
Anna Eshoo
HCalifornia27.9      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Elizabeth Esty
HConnecticut7.9      YYY YY Yesty.house.gov202-225-44760
Sam Farr
HCalifornia27.5      YYY YY Yfarr.house.gov202-225-28610
Chaka Fattah
HPennsylvania25.9      YYY YY Yfattah.house.gov202-225-40010
Dianne Feinstein
SCalifornia28.1      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Bill Foster
HIllinois7.9      YYY YY Yfoster.house.gov202-225-35150
Lois Frankel
HFlorida7.9      YYY YY Yfrankel.house.gov202-225-98900
Al Franken
SMinnesota11.4      YYY YY Yfranken.senate.gov202-224-564174
Marcia Fudge
HOhio12      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Tulsi Gabbard
HHawaii7.9      YYY YY Ygabbard.house.gov202-225-490617
Pete Gallego
HTexas7.9      YYY YY Ygallego.house.gov202-225-45110
Ruben Gallego
HArizona5.9    YYY YY Yrubengallego.house.gov202-225-40650
John Garamendi
HCalifornia11.1      YYY YY Ygaramendi.house.gov202-225-18800
Joe Garcia
HFlorida7.9      YYY YY Ygarcia.house.gov202-225-27780
Kirsten Gillibrand
SNew York11.8      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Alan Grayson
HFlorida7.9      YYY YY Ygrayson.house.gov202-225-98895
Al Green
HTexas15.9      YYY YY Yalgreen.house.gov202-225-75080
Gene Green
HTexas27.9      YYY YY Ygreen.house.gov202-225-16880
Raul Grijalva
HArizona17.9      NYY YY Ygrijalva.house.gov202-225-24350
Michelle Lujan Grisham
HNew Mexico7.9      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Luis Gutierrez
HIllinois27.9      NYY YY Ygutierrez.house.gov202-225-82030
Janice Hahn
HCalifornia9.4      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Kamala Harris
SCalifornia3.9      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-3553107
Alcee Hastings
HFlorida27.9   YYY YY Yalceehastings.house.gov202-225-13130
Denny Heck
HWashington7.9      NYY YY Ydennyheck.house.gov202-225-97400
Martin Heinrich
SNew Mexico7.9      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Heidi Heitkamp
SNorth Dakota7.9      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Brian Higgins
HNew York15.9      YYY YY Yhiggins.house.gov202-225-33060
James Himes
HConnecticut11.9      YYY YY Yhimes.house.gov202-225-55410
Ruben Hinojosa
HTexas23.9      YYY YY Yhinojosa.house.gov202-225-25310
Mazie Hirono
SHawaii7.9      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Chris Van Hollen
HMaryland17.9      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-53410
Rush Holt
HNew Jersey21.9      YYY YY Yholt.house.gov202-225-58013
Michael Honda
HCalifornia19.9      YYY YY Yhonda.house.gov202-225-26310
Steven Horsford
HNevada7.9      NYY YY Yhorsford.house.gov202-225-98940
Steny Hoyer
HMaryland39.5      YYY YY Yhoyer.house.gov202-225-41311
Jared Huffman
HCalifornia7.9      YYY YY Yhuffman.house.gov202-225-51610
Steve Israel
HNew York19.9      YYY YY Yisrael.house.gov202-225-33352
Sheila Jackson-Lee
HTexas25.9      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Hakeem Jeffries
HNew York7.9      YYY YY Yjeffries.house.gov202-225-59360
Eddie Johnson
HTexas27.9      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Hank Johnson
HGeorgia13.9      YYY YY Yhankjohnson.house.gov202-225-16050
Bob Casey Jr.
SPennsylvania13.9      YYY YY Ycasey.senate.gov202-224-63241
Donald Payne, Jr.
HNew Jersey8.1    YYY YY Ypayne.house.gov202-225-34360
Filemon Vela, Jr.
HTexas7.9    YYY YY Yvela.house.gov202-225-99010
Tim Kaine
SVirginia7.9      YYY YY Ykaine.senate.gov202-224-402447
Marcy Kaptur
HOhio37.9      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
William Keating
HMassachusetts9.9      YYY YY Ykeating.house.gov202-225-31110
Robin Kelly
HIllinois7.6      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Joe Kennedy
HMassachusetts7.9      YYY YY Ykennedy.house.gov202-225-593111
Dan Kildee
HMichigan7.9    YYY YY Ydankildee.house.gov202-225-36110
Derek Kilmer
HWashington7.9    YYY YY Ykilmer.house.gov202-225-59160
Ron Kind
HWisconsin23.9      YYY YY Ykind.house.gov202-225-55060
Ann Kirkpatrick
HArizona7.9      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Amy Klobuchar
SMinnesota13.9      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Annie Kuster
HNew Hampshire7.9      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
Jim Langevin
HRhode Island19.9      YYY YY Ylangevin.house.gov202-225-27350
Rick Larsen
HWashington19.9      YYY YY Ylarsen.house.gov202-225-26050
John Larson
HConnecticut21.9      YYY YY Ylarson.house.gov202-225-22650
Patrick Leahy
SVermont45.9      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-42421
Barbara Lee
HCalifornia22.6      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Sander Levin
HMichigan37.9      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-49610
John Lewis
HGeorgia33.9      YYY YY Yjohnlewis.house.gov202-225-380114
Daniel Lipinski
HIllinois15.9   YYY YY Ylipinski.house.gov202-225-57010
David Loebsack
HIowa13.9      YYY YY Yloebsack.house.gov202-225-65760
Zoe Lofgren
HCalifornia25.9    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Alan Lowenthal
HCalifornia7.9      YYY YY Ylowenthal.house.gov202-225-79240
Nita Lowey
HNew York31.9      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Ben Ray Lujan
HNew Mexico11.9      YYY YY Ylujan.house.gov202-225-61900
Stephen Lynch
HMassachusetts19.1      YYY YY Ylynch.house.gov202-225-82730
Dan Maffei
HNew York7.9      YYY YY Ymaffei.house.gov202-225-37010
Carolyn Maloney
HNew York27.9      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Sean Patrick Maloney
HNew York7.9      YYY YY Yseanmaloney.house.gov202-225-54410
Joe Manchin
SWest Virginia10      YYY YY Ymanchin.senate.gov202-224-39545
Ed Markey
SMassachusetts7.4      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-28364
Jim Matheson
HUtah19.9      YYY YY Ymatheson.house.gov202-225-30110
Doris Matsui
HCalifornia15.7      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Carolyn McCarthy
HNew York23.9      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Claire McCaskill
SMissouri13.9      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Betty McCollum
HMinnesota19.9      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Jim McDermott
HWashington31.9      YYY YY Ymcdermott.house.gov202-225-31060
Jim McGovern
HMassachusetts23.9      YYY YY Ymcgovern.house.gov202-225-61010
Mike McIntyre
HNorth Carolina23.9      YYY YY Ymcintyre.house.gov202-225-27310
Gloria Negrete McLeod
HCalifornia7.9      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Jerry McNerney
HCalifornia13.9      YYY YY Ymcnerney.house.gov202-225-19470
Gregory Meeks
HNew York22.8      YYY YY Ymeeks.house.gov202-225-34610
Bob Menendez
SNew Jersey14.9      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-47441
Grace Meng
HNew York7.9      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Jeff Merkley
SOregon11.9      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Mike Michaud
HMaine17.9      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-63063
Barbara Mikulski
SMaryland33.9      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Gwen Moore
HWisconsin15.9      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Chris Murphy
SConnecticut7.9      YYY YY Ymurphy.senate.gov202-224-40412
Patrick Murphy
HFlorida7.9   YYY YY Ypatrickmurphy.house.gov202-225-30260
Patty Murray
SWashington27.9      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Jerrold Nadler
HNew York28.1      YYY YY Ynadler.house.gov202-225-563517
Grace Napolitano
HCalifornia21.9      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Richard Neal
HMassachusetts31.9      NYY YY Yneal.house.gov202-225-56010
Bill Nelson
SFlorida19.9      YYY YY Ybillnelson.senate.gov202-224-527437
Rick Nolan
HMinnesota45.9      YYY YY Ynolan.house.gov202-225-62110
Alexandria Ocasio-Cortez
HNew York1.9 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Ilhan Omar
HMinnesota1.9 NNNNomar.house.gov34
Beto O'Rourke
HTexas7.9    YNY YY Y202-225-483131
Bill Owens
HNew York11.1      YYY YY Yowens.house.gov202-226-46110
Frank Pallone
HNew Jersey32.1      YYY YY Ypallone.house.gov202-225-46713
Bill Pascrell
HNew Jersey23.9      YYY YY Ypascrell.house.gov202-225-57510
Nancy Pelosi
HCalifornia17.9    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965349
Ed Perlmutter
HColorado13.9      NYY YY Yperlmutter.house.gov202-225-26450
Gary Peters
SMichigan7.9      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Scott Peters
HCalifornia7.9      YYY YY Yscottpeters.house.gov202-225-05080
Collin Peterson
HMinnesota29.9   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-21650
Chellie Pingree
HMaine11.9      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Mark Pocan
HWisconsin7.9      YYY YY Ypocan.house.gov202-225-29060
John Podesta
S NNNN0
Jared Polis
HColorado11.9      YYY YY Ypolis.house.gov202-225-21610
David Price
HNorth Carolina33.9      YYY YY Yprice.house.gov202-225-17840
Mike Quigley
HIllinois11.6      NYY YY Yquigley.house.gov202-225-40610
Charlie Rangel
HNew York47.9      YYY YY Yrangel.house.gov202-225-43650
Jack Reed
SRhode Island23.9      NYY YY Yreed.senate.gov202-224-46421
Harry Reid
SNevada33.9      YYY YY Yreid.senate.gov202-224-354277
Cedric Richmond
HLouisiana9.9      YYY YY Yrichmond.house.gov202-225-66360
Lucille Roybal-Allard
HCalifornia27.9      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Raul Ruiz
HCalifornia7.9      YYY YY Yruiz.house.gov202-225-53300
Dutch Ruppersberger
HMaryland17.9      YYY YY Ydutch.house.gov202-225-30610
Bobby Rush
HIllinois27.9      NYY YY Yrush.house.gov202-225-43720
Tim Ryan
HOhio17.9      YYY YY Ytimryan.house.gov202-225-52610
Linda Sanchez
HCalifornia17.9      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Loretta Sanchez
HCalifornia23.9      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Bernie Sanders
SVermont13.9      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-51411961
John Sarbanes
HMaryland13.9      YYY YY Ysarbanes.house.gov202-225-40160
Jan Schakowsky
HIllinois21.9      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
Brian Schatz
SHawaii7.9    YYY YY Yschatz.senate.gov202-224-39342
Adam Schiff
HCalifornia19.9      YYY YY Yschiff.house.gov202-225-417615
Kurt Schrader
HOregon11.9      YYY YY Yschrader.house.gov202-225-57110
Debbie Schultz
HFlorida15.9      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Chuck Schumer
SNew York21.9    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-654258
Allyson Schwartz
HPennsylvania15.9   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Bobby Scott
HVirginia27.9      YYY YY Ybobbyscott.house.gov202-225-83510
David Scott
HGeorgia17.9      YYY YY Ydavidscott.house.gov202-225-29390
Jose Serrano
HNew York30.7      NYY YY Yserrano.house.gov202-225-43610
Terri Sewell
HAlabama9.9      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Jeanne Shaheen
SNew Hampshire11.9      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Carol Shea-Porter
HNew Hampshire7.9      YYY YY Yshea-porter.house.gov202-225-54560
Brad Sherman
HCalifornia23.9      YYY YY Ybradsherman.house.gov202-225-59110
Kyrsten Sinema
HArizona7.9      YYY YY Ysinema.house.gov202-225-98880
Albio Sires
HNew Jersey14      NYY YY Ysires.house.gov202-225-79190
Louise Slaughter
HNew York33.9      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Adam Smith
HWashington23.9      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-89010
Jackie Speier
HCalifornia12.6      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Debbie Stabenow
SMichigan19.9      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Eric Swalwell
HCalifornia7.9    YYY YY Yswalwell.house.gov202-225-50650
Mark Takai
HHawaii5.9      NYY YYtakai.house.gov202-225-27260
Mark Takano
HCalifornia7.9      YYY YY Ytakano.house.gov202-225-23050
Jon Tester
SMontana13.9      YYY YY Ytester.senate.gov202-224-26445
Bennie Thompson
HMississippi27.6      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-58760
Mike Thompson
HCalifornia21.9   NYY YY Ymikethompson.house.gov202-225-33110
John Tierney
HMassachusetts23.9      YYY YY Ytierney.house.gov202-225-80200
Dina Titus
HNevada7.9      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Paul Tonko
HNew York11.9      YYY YY Ytonko.house.gov202-225-50760
Niki Tsongas
HMassachusetts13.1      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Tom Udall
SNew Mexico11.9      YYY YY Ytomudall.senate.gov202-224-66211
Juan Vargas
HCalifornia7.9      YYY YY Yvargas.house.gov202-225-80450
Marc Veasey
HTexas7.9      YYY YY Yveasey.house.gov202-225-98970
Nydia Velazquez
HNew York27.9      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Peter Visclosky
HIndiana35.9      YYY YY Yvisclosky.house.gov202-225-24610
Tim Walz
HMinnesota13.9      YYY YY Ywalz.house.gov202-225-24721
Mark Warner
SVirginia11.9      NYY YY Ywarner.senate.gov202-224-20232
Elizabeth Warren
SMassachusetts7.9      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543402
Maxine Waters
HCalifornia29.9      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Henry Waxman
HCalifornia45.9   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-39760
Peter Welch
HVermont13.9   YYY YYwelch.house.gov202-225-41150
Sheldon Whitehouse
SRhode Island13.9      YYY YY Ywhitehouse.senate.gov202-224-29213
Frederica Wilson
HFlorida9.9      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060
Ron Wyden
SOregon24.8      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-52442
John Yarmuth
HKentucky13.9      YYY YY Yyarmuth.house.gov202-225-54010