U.S. Congress

Republican Congressional Committee Leaders


71 Republican Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Debbie Stabenow
Michigan19.4      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482236
Thad Cochran
Mississippi41.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Barbara Mikulski
Maryland33.4      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Carl Levin
Michigan5.4 YNY YY Y35
James Inhofe
Oklahoma25.5      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Tim Johnson
South Dakota23.4 NNY YY Y11
Mike Crapo
Idaho21.4      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Patty Murray
Washington27.4      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Jeff Sessions
Alabama1.6 NY YY Yjustice.gov25423
Jay Rockefeller
West Virginia5.4 NNY YY Y11
John Thune
South Dakota15.4      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
Ron Wyden
Oregon24.3      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-524424
Lisa Murkowski
Alaska17.5      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
Barbara Boxer
California27.4      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
David Vitter
Louisiana15.4      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Max Baucus
Montana6.3      YY YY Ybaucus.senate.gov51
Orrin Hatch
Utah43.4      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob Menendez
New Jersey14.4      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Bob Corker
Tennessee13.4      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Tom Harkin
Iowa5.4 NNY YY Y26
Lamar Alexander
Tennessee17.4      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom Carper
Delaware19.4      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-244112
Tom Coburn
Oklahoma15.4      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Patrick Leahy
Vermont45.4      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Chuck Grassley
Iowa39.4      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Chuck Schumer
New York21.4    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-6542587
Pat Roberts
Kansas23.4      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim Risch
Idaho11.4   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Bernie Sanders
Vermont13.4      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-5141195887
Richard Burr
North Carolina15.4      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad Cochran
Mississippi41.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Candice Miller
Michigan17.4      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601
Robert Brady
Pennsylvania22      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Frank Lucas
Oklahoma26.1   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-556500
Collin Peterson
Minnesota29.4   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Hal Rogers
Kentucky39.4      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-460100
Nita Lowey
New York31.4      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Buck McKeon
California27.4      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-195630
Adam Smith
Washington23.4      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Paul Ryan
Wisconsin21.4      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-303145364
Chris Van Hollen
Maryland17.4      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
John Kline
Minnesota17.4      YYY YY Ykline.house.gov202-225-227101
George Miller
California5.4 NNY YY Y00
Fred Upton
Michigan33.4      YYY YY Yupton.house.gov202-225-376101
Henry Waxman
California45.4   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Michael Conaway
Texas15.4      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-360502
Linda Sanchez
California17.4      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Jeb Hensarling
Texas17.4      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-348410
Maxine Waters
California29.4      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Edward Royce
California27.4      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Eliot Engel
New York31.4      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Michael McCaul
Texas15.4      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-240102
Bennie Thompson
Mississippi27.1      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
Bob Goodlatte
Virginia27.4      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-543101
John Conyers
Michigan55.4      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Doc Hastings
Washington5.4 NNY YY Y00
Ed Markey
Massachusetts6.9      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Darrell Issa
California19.4      NYY YY Yissa.house.gov202-225-39061417
Elijah Cummings
Maryland24.1      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Pete Sessions
Texas23.4      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-223116
Louise Slaughter
New York33.4      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie Johnson
Texas27.4      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Lamar Smith
Texas33.4      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-423602
Sam Graves
Missouri19.4      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-704100
Nydia Velazquez
New York27.4      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Bill Shuster
Pennsylvania19.1      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-243100
Nick Rahall
West Virginia27.4   YY YY Yrahall.house.gov00
Jeff Miller
Florida18.6      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-413662
Mike Michaud
Maine17.4      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Dave Camp
Michigan29.4      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101
Sander Levin
Michigan37.4      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101