U.S. Congress

Women Members of Congress


103 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Elizabeth WarrenS(D)Massachusetts7.2      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543402
Nancy PelosiH(D)California17.2    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965348
Michele BachmannH(R)Minnesota13.2      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Kamala HarrisS(D)California3.2      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-355360
Kirsten GillibrandS(D)New York11.2      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Ilhan OmarH(D)Minnesota1.2 NNNNomar.house.gov34
Alexandria Ocasio-CortezH(D)New York1.2 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Joni ErnstS(R)Iowa5.2      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Susan CollinsS(R)Maine23.2      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Tulsi GabbardH(D)Hawaii7.2      YYY YY Ygabbard.house.gov202-225-490615
Dianne FeinsteinS(D)California27.4      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Tammy DuckworthH(D)Illinois7.2      YYY YY Yduckworth.house.gov202-225-371114
Amy KlobucharS(D)Minnesota13.2      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Debbie SchultzH(D)Florida15.2      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Marsha BlackburnH(R)Tennessee17.2      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Virginia FoxxH(R)North Carolina15.2      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteS(R)New Hampshire9.2      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Claire McCaskillS(D)Missouri13.2      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Marcy KapturH(D)Ohio37.2      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Debbie StabenowS(D)Michigan19.2      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Lisa MurkowskiS(R)Alaska17.3      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Barbara BoxerS(D)California27.2      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Tammy BaldwinS(D)Wisconsin7.2      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Patty MurrayS(D)Washington27.2      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Mazie HironoS(D)Hawaii7.2      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Renee EllmersH(R)North Carolina9.2      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Jeanne ShaheenS(D)New Hampshire11.2      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Dana RohrabacherH(R)California31.2    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersH(R)Washington15.2      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Barbara MikulskiS(D)Maryland33.2      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Heidi HeitkampS(D)North Dakota7.2      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Deb FischerS(R)Nebraska7.2      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Maria CantwellS(D)Washington19.2      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Frederica WilsonH(D)Florida9.2      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060
Maxine WatersH(D)California29.2      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Jackie WalorskiH(R)Indiana7.2      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Ann WagnerH(R)Missouri7.2      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Nydia VelazquezH(D)New York27.2      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Niki TsongasH(D)Massachusetts12.5      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Dina TitusH(D)Nevada7.2      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Jackie SpeierH(D)California12      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Louise SlaughterH(D)New York33.2      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Kyrsten SinemaH(D)Arizona7.2      YYY YY Ysinema.house.gov202-225-98880
Carol Shea-PorterH(D)New Hampshire7.2      YYY YY Yshea-porter.house.gov202-225-54560
Terri SewellH(D)Alabama9.2      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Allyson SchwartzH(D)Pennsylvania15.2   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Jan SchakowskyH(D)Illinois21.2      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
Loretta SanchezH(D)California23.2      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Linda SanchezH(D)California17.2      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Lucille Roybal-AllardH(D)California27.2      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Ileana Ros-LehtinenH(R)Florida30.6      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Martha RobyH(R)Alabama9.2      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Chellie PingreeH(D)Maine11.2      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Kristi NoemH(R)South Dakota9.2      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Grace NapolitanoH(D)California21.2      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Gwen MooreH(D)Wisconsin15.2      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Candice MillerH(R)Michigan17.2      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Grace MengH(D)New York7.2      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Martha McSallyH(R)Arizona5.2      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Gloria Negrete McLeodH(D)California7.2      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Betty McCollumH(D)Minnesota19.2      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Carolyn McCarthyH(D)New York23.2      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Doris MatsuiH(D)California15.1      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Carolyn MaloneyH(D)New York27.2      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Cynthia LummisH(R)Wyoming11.2      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Nita LoweyH(D)New York31.2      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Zoe LofgrenH(D)California25.2    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Barbara LeeH(D)California22      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Annie KusterH(D)New Hampshire7.2      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
Ann KirkpatrickH(D)Arizona7.2      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Robin KellyH(D)Illinois7      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Eddie JohnsonH(D)Texas27.2      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Lynn JenkinsH(R)Kansas11.2      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Sheila Jackson-LeeH(D)Texas25.2      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Vicky HartzlerH(R)Missouri9.2      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Janice HahnH(D)California8.7      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Michelle Lujan GrishamH(D)New Mexico7.2      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Kay GrangerH(R)Texas23.2      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Marcia FudgeH(D)Ohio11.4      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Lois FrankelH(D)Florida7.2      YYY YY Yfrankel.house.gov202-225-98900
Elizabeth EstyH(D)Connecticut7.2      YYY YY Yesty.house.gov202-225-44760
Anna EshooH(D)California27.2      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Donna EdwardsH(D)Maryland11.8      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Suzan DelBeneH(D)Washington7.4      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Rosa DeLauroH(D)Connecticut29.2      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
Diana DeGetteH(D)Colorado23.2      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
Susan DavisH(D)California19.2    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Barbara ComstockH(R)Virginia5.2 NNNN0
Yvette ClarkeH(D)New York13.2      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Katherine ClarkH(D)Massachusetts6.3    YYY YYkatherineclark.house.gov202-225-28360
Judy ChuH(D)California10.7      YYY YY Ychu.house.gov202-225-54640
Kathy CastorH(D)Florida13.2 YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
Lois CappsH(D)California22.1      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Shelley Moore CapitoS(R)West Virginia5.2      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Cheri BustosH(D)Illinois7.2      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Julia BrownleyH(D)California7.2      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Corrine BrownH(D)Florida27.2      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Susan BrooksH(R)Indiana7.2      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Suzanne BonamiciH(D)Oregon8.2      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Diane BlackH(R)Tennessee9.2      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Jaime Herrera BeutlerH(R)Washington9.2      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Joyce BeattyH(D)Ohio7.2      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Karen BassH(D)California9.2      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840