103 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Elizabeth WarrenS(D)Massachusetts9.4      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543402
Nancy PelosiH(D)California19.4    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965349
Michele BachmannH(R)Minnesota15.4      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Kamala HarrisS(D)California5.4      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-3553107
Kirsten GillibrandS(D)New York13.3      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Ilhan OmarH(D)Minnesota3.4 NNNNomar.house.gov34
Alexandria Ocasio-CortezH(D)New York3.4 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Joni ErnstS(R)Iowa7.4      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Susan CollinsS(R)Maine25.4      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Tulsi GabbardH(D)Hawaii9.4      YYY YY Ygabbard.house.gov202-225-490617
Tammy DuckworthH(D)Illinois9.4      YYY YY Yduckworth.house.gov202-225-371116
Dianne FeinsteinS(D)California29.5      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Amy KlobucharS(D)Minnesota15.4      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Debbie SchultzH(D)Florida17.4      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Marsha BlackburnH(R)Tennessee19.4      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Virginia FoxxH(R)North Carolina17.4      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteS(R)New Hampshire11.4      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Claire McCaskillS(D)Missouri15.4      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Marcy KapturH(D)Ohio39.4      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Debbie StabenowS(D)Michigan21.4      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Lisa MurkowskiS(R)Alaska19.4      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Barbara BoxerS(D)California29.4      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Tammy BaldwinS(D)Wisconsin9.4      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Patty MurrayS(D)Washington29.4      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Mazie HironoS(D)Hawaii9.4      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Renee EllmersH(R)North Carolina11.4      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Jeanne ShaheenS(D)New Hampshire13.4      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Dana RohrabacherH(R)California33.4    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersH(R)Washington17.4      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Barbara MikulskiS(D)Maryland35.4      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Heidi HeitkampS(D)North Dakota9.4      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Deb FischerS(R)Nebraska9.4      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Maria CantwellS(D)Washington21.4      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Frederica WilsonH(D)Florida11.4      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060
Maxine WatersH(D)California31.4      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Jackie WalorskiH(R)Indiana9.4      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Ann WagnerH(R)Missouri9.4      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Nydia VelazquezH(D)New York29.4      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Niki TsongasH(D)Massachusetts14.6      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Dina TitusH(D)Nevada9.4      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Jackie SpeierH(D)California14.1      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Louise SlaughterH(D)New York35.4      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Kyrsten SinemaH(D)Arizona9.4      YYY YY Ysinema.house.gov202-225-98880
Carol Shea-PorterH(D)New Hampshire9.4      YYY YY Yshea-porter.house.gov202-225-54560
Terri SewellH(D)Alabama11.4      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Allyson SchwartzH(D)Pennsylvania17.4   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Jan SchakowskyH(D)Illinois23.4      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
Loretta SanchezH(D)California25.4      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Linda SanchezH(D)California19.4      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Lucille Roybal-AllardH(D)California29.4      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Ileana Ros-LehtinenH(R)Florida32.7      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Martha RobyH(R)Alabama11.4      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Chellie PingreeH(D)Maine13.4      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Kristi NoemH(R)South Dakota11.4      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Grace NapolitanoH(D)California23.4      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Gwen MooreH(D)Wisconsin17.4      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Candice MillerH(R)Michigan19.4      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Grace MengH(D)New York9.4      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Martha McSallyH(R)Arizona7.4      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Gloria Negrete McLeodH(D)California9.4      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Betty McCollumH(D)Minnesota21.4      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Carolyn McCarthyH(D)New York25.4      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Doris MatsuiH(D)California17.2      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Carolyn MaloneyH(D)New York29.4      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Cynthia LummisH(R)Wyoming13.4      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Nita LoweyH(D)New York33.4      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Zoe LofgrenH(D)California27.4    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Barbara LeeH(D)California24.1      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Annie KusterH(D)New Hampshire9.4      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
Ann KirkpatrickH(D)Arizona9.4      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Robin KellyH(D)Illinois9.1      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Eddie JohnsonH(D)Texas29.4      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Lynn JenkinsH(R)Kansas13.4      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Sheila Jackson-LeeH(D)Texas27.4      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Vicky HartzlerH(R)Missouri11.4      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Janice HahnH(D)California10.9      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Michelle Lujan GrishamH(D)New Mexico9.4      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Kay GrangerH(R)Texas25.4      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Marcia FudgeH(D)Ohio13.5      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Lois FrankelH(D)Florida9.4      YYY YY Yfrankel.house.gov202-225-98900
Elizabeth EstyH(D)Connecticut9.4      YYY YY Yesty.house.gov202-225-44760
Anna EshooH(D)California29.4      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Donna EdwardsH(D)Maryland13.9      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Suzan DelBeneH(D)Washington9.5      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Rosa DeLauroH(D)Connecticut31.4      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
Diana DeGetteH(D)Colorado25.4      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
Susan DavisH(D)California21.4    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Barbara ComstockH(R)Virginia7.4 NNNN0
Yvette ClarkeH(D)New York15.4      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Katherine ClarkH(D)Massachusetts8.5    YYY YYkatherineclark.house.gov202-225-28360
Judy ChuH(D)California12.9      YYY YY Ychu.house.gov202-225-54640
Kathy CastorH(D)Florida15.4 YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
Lois CappsH(D)California24.2      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Shelley Moore CapitoS(R)West Virginia7.4      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Cheri BustosH(D)Illinois9.4      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Julia BrownleyH(D)California9.4      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Corrine BrownH(D)Florida29.4      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Susan BrooksH(R)Indiana9.4      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Suzanne BonamiciH(D)Oregon10.3      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Diane BlackH(R)Tennessee11.4      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Jaime Herrera BeutlerH(R)Washington11.4      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Joyce BeattyH(D)Ohio9.4      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Karen BassH(D)California11.4      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840