103 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Elizabeth WarrenS(D)Massachusetts8.8      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543402
Nancy PelosiH(D)California18.8    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965349
Michele BachmannH(R)Minnesota14.8      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Kamala HarrisS(D)California4.8      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-3553107
Kirsten GillibrandS(D)New York12.7      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Ilhan OmarH(D)Minnesota2.8 NNNNomar.house.gov34
Alexandria Ocasio-CortezH(D)New York2.8 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Joni ErnstS(R)Iowa6.8      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Susan CollinsS(R)Maine24.8      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Tulsi GabbardH(D)Hawaii8.8      YYY YY Ygabbard.house.gov202-225-490617
Tammy DuckworthH(D)Illinois8.8      YYY YY Yduckworth.house.gov202-225-371116
Dianne FeinsteinS(D)California29      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Amy KlobucharS(D)Minnesota14.8      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Debbie SchultzH(D)Florida16.8      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Marsha BlackburnH(R)Tennessee18.8      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Virginia FoxxH(R)North Carolina16.8      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteS(R)New Hampshire10.8      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Claire McCaskillS(D)Missouri14.8      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Marcy KapturH(D)Ohio38.8      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Debbie StabenowS(D)Michigan20.8      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Lisa MurkowskiS(R)Alaska18.8      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Barbara BoxerS(D)California28.8      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Tammy BaldwinS(D)Wisconsin8.8      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Patty MurrayS(D)Washington28.8      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Mazie HironoS(D)Hawaii8.8      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Renee EllmersH(R)North Carolina10.8      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Jeanne ShaheenS(D)New Hampshire12.8      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Dana RohrabacherH(R)California32.8    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersH(R)Washington16.8      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Barbara MikulskiS(D)Maryland34.8      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Heidi HeitkampS(D)North Dakota8.8      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Deb FischerS(R)Nebraska8.8      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Maria CantwellS(D)Washington20.8      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Frederica WilsonH(D)Florida10.8      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060
Maxine WatersH(D)California30.8      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Jackie WalorskiH(R)Indiana8.8      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Ann WagnerH(R)Missouri8.8      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Nydia VelazquezH(D)New York28.8      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Niki TsongasH(D)Massachusetts14      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Dina TitusH(D)Nevada8.8      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Jackie SpeierH(D)California13.5      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Louise SlaughterH(D)New York34.8      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Kyrsten SinemaH(D)Arizona8.8      YYY YY Ysinema.house.gov202-225-98880
Carol Shea-PorterH(D)New Hampshire8.8      YYY YY Yshea-porter.house.gov202-225-54560
Terri SewellH(D)Alabama10.8      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Allyson SchwartzH(D)Pennsylvania16.8   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Jan SchakowskyH(D)Illinois22.8      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
Loretta SanchezH(D)California24.8      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Linda SanchezH(D)California18.8      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Lucille Roybal-AllardH(D)California28.8      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Ileana Ros-LehtinenH(R)Florida32.2      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Martha RobyH(R)Alabama10.8      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Chellie PingreeH(D)Maine12.8      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Kristi NoemH(R)South Dakota10.8      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Grace NapolitanoH(D)California22.8      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Gwen MooreH(D)Wisconsin16.8      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Candice MillerH(R)Michigan18.8      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Grace MengH(D)New York8.8      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Martha McSallyH(R)Arizona6.8      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Gloria Negrete McLeodH(D)California8.8      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Betty McCollumH(D)Minnesota20.8      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Carolyn McCarthyH(D)New York24.8      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Doris MatsuiH(D)California16.6      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Carolyn MaloneyH(D)New York28.8      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Cynthia LummisH(R)Wyoming12.8      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Nita LoweyH(D)New York32.8      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Zoe LofgrenH(D)California26.8    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Barbara LeeH(D)California23.6      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Annie KusterH(D)New Hampshire8.8      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
Ann KirkpatrickH(D)Arizona8.8      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Robin KellyH(D)Illinois8.5      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Eddie JohnsonH(D)Texas28.8      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Lynn JenkinsH(R)Kansas12.8      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Sheila Jackson-LeeH(D)Texas26.8      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Vicky HartzlerH(R)Missouri10.8      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Janice HahnH(D)California10.3      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Michelle Lujan GrishamH(D)New Mexico8.8      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Kay GrangerH(R)Texas24.8      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Marcia FudgeH(D)Ohio12.9      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Lois FrankelH(D)Florida8.8      YYY YY Yfrankel.house.gov202-225-98900
Elizabeth EstyH(D)Connecticut8.8      YYY YY Yesty.house.gov202-225-44760
Anna EshooH(D)California28.8      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Donna EdwardsH(D)Maryland13.4      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Suzan DelBeneH(D)Washington8.9      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Rosa DeLauroH(D)Connecticut30.8      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
Diana DeGetteH(D)Colorado24.8      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
Susan DavisH(D)California20.8    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Barbara ComstockH(R)Virginia6.8 NNNN0
Yvette ClarkeH(D)New York14.8      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Katherine ClarkH(D)Massachusetts7.9    YYY YYkatherineclark.house.gov202-225-28360
Judy ChuH(D)California12.3      YYY YY Ychu.house.gov202-225-54640
Kathy CastorH(D)Florida14.8 YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
Lois CappsH(D)California23.6      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Shelley Moore CapitoS(R)West Virginia6.8      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Cheri BustosH(D)Illinois8.8      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Julia BrownleyH(D)California8.8      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Corrine BrownH(D)Florida28.8      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Susan BrooksH(R)Indiana8.8      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Suzanne BonamiciH(D)Oregon9.7      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Diane BlackH(R)Tennessee10.8      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Jaime Herrera BeutlerH(R)Washington10.8      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Joyce BeattyH(D)Ohio8.8      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Karen BassH(D)California10.8      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840