U.S. Congress

Women Members of Congress


103 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Kelly AyotteS(R)New Hampshire8.6      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Michele BachmannH(R)Minnesota12.6      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Tammy BaldwinS(D)Wisconsin6.6      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Karen BassH(D)California8.6      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Joyce BeattyH(D)Ohio6.6      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Jaime Herrera BeutlerH(R)Washington8.6      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Diane BlackH(R)Tennessee8.6      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnH(R)Tennessee16.6      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Suzanne BonamiciH(D)Oregon7.6      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Barbara BoxerS(D)California26.6      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Susan BrooksH(R)Indiana6.6      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Corrine BrownH(D)Florida26.6      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Julia BrownleyH(D)California6.6      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Cheri BustosH(D)Illinois6.6      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Maria CantwellS(D)Washington18.6      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Shelley Moore CapitoS(R)West Virginia4.6      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Lois CappsH(D)California21.5      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Kathy CastorH(D)Florida12.6 YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
Judy ChuH(D)California10.1      YYY YY Ychu.house.gov202-225-54640
Katherine ClarkH(D)Massachusetts5.7    YYY YYkatherineclark.house.gov202-225-28360
Yvette ClarkeH(D)New York12.6      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Susan CollinsS(R)Maine22.6      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Barbara ComstockH(R)Virginia4.6 NNNN0
Susan DavisH(D)California18.6    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Diana DeGetteH(D)Colorado22.6      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
Rosa DeLauroH(D)Connecticut28.6      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
Suzan DelBeneH(D)Washington6.8      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Tammy DuckworthH(D)Illinois6.6      YYY YY Yduckworth.house.gov202-225-371114
Donna EdwardsH(D)Maryland11.2      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Renee EllmersH(R)North Carolina8.6      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Joni ErnstS(R)Iowa4.6      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Anna EshooH(D)California26.6      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Elizabeth EstyH(D)Connecticut6.6      YYY YY Yesty.house.gov202-225-44760
Dianne FeinsteinS(D)California26.8      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Deb FischerS(R)Nebraska6.6      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Virginia FoxxH(R)North Carolina14.6      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Lois FrankelH(D)Florida6.6      YYY YY Yfrankel.house.gov202-225-98900
Marcia FudgeH(D)Ohio10.8      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Tulsi GabbardH(D)Hawaii6.6      YYY YY Ygabbard.house.gov202-225-490615
Kirsten GillibrandS(D)New York10.6      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Kay GrangerH(R)Texas22.6      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Michelle Lujan GrishamH(D)New Mexico6.6      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Janice HahnH(D)California8.1      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Kamala HarrisS(D)California2.6      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-355354
Vicky HartzlerH(R)Missouri8.6      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Heidi HeitkampS(D)North Dakota6.6      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Mazie HironoS(D)Hawaii6.6      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Sheila Jackson-LeeH(D)Texas24.6      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Lynn JenkinsH(R)Kansas10.6      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Eddie JohnsonH(D)Texas26.6      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Marcy KapturH(D)Ohio36.6      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Robin KellyH(D)Illinois6.4      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Ann KirkpatrickH(D)Arizona6.6      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Amy KlobucharS(D)Minnesota12.6      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Annie KusterH(D)New Hampshire6.6      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
Barbara LeeH(D)California21.4      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Zoe LofgrenH(D)California24.6    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Nita LoweyH(D)New York30.6      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Cynthia LummisH(R)Wyoming10.6      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Carolyn MaloneyH(D)New York26.6      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Doris MatsuiH(D)California14.5      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Carolyn McCarthyH(D)New York22.6      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Claire McCaskillS(D)Missouri12.6      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Betty McCollumH(D)Minnesota18.6      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Gloria Negrete McLeodH(D)California6.6      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Martha McSallyH(R)Arizona4.6      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Grace MengH(D)New York6.6      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Barbara MikulskiS(D)Maryland32.6      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Candice MillerH(R)Michigan16.6      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gwen MooreH(D)Wisconsin14.6      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Lisa MurkowskiS(R)Alaska16.7      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Patty MurrayS(D)Washington26.6      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Grace NapolitanoH(D)California20.6      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Kristi NoemH(R)South Dakota8.6      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Alexandria Ocasio-CortezH(D)New York0.6 NNNNocasio-cortez.house.gov20
Ilhan OmarH(D)Minnesota0.6 NNNNomar.house.gov34
Nancy PelosiH(D)California16.6      NYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965341
Chellie PingreeH(D)Maine10.6      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Martha RobyH(R)Alabama8.6      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Cathy McMorris RodgersH(R)Washington14.6      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Dana RohrabacherH(R)California30.6    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Ileana Ros-LehtinenH(R)Florida30      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Lucille Roybal-AllardH(D)California26.6      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Linda SanchezH(D)California16.6      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Loretta SanchezH(D)California22.6      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Jan SchakowskyH(D)Illinois20.6      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
Debbie SchultzH(D)Florida14.6      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Allyson SchwartzH(D)Pennsylvania14.6   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Terri SewellH(D)Alabama8.6      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Jeanne ShaheenS(D)New Hampshire10.6      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Carol Shea-PorterH(D)New Hampshire6.6      YYY YY Yshea-porter.house.gov202-225-54560
Kyrsten SinemaH(D)Arizona6.6      YYY YY Ysinema.house.gov202-225-98880
Louise SlaughterH(D)New York32.6      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Jackie SpeierH(D)California11.4      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Debbie StabenowS(D)Michigan18.6      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Dina TitusH(D)Nevada6.6      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Niki TsongasH(D)Massachusetts11.9      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Nydia VelazquezH(D)New York26.6      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Ann WagnerH(R)Missouri6.6      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Jackie WalorskiH(R)Indiana6.6      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Elizabeth WarrenS(D)Massachusetts6.6      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543299
Maxine WatersH(D)California28.6      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Frederica WilsonH(D)Florida8.6      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060