U.S. Congress

Women Members of Congress


103 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Kelly AyotteS(R)New Hampshire9.1      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Michele BachmannH(R)Minnesota13.1      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Tammy BaldwinS(D)Wisconsin7.1      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Karen BassH(D)California9.1      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Joyce BeattyH(D)Ohio7.1      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Jaime Herrera BeutlerH(R)Washington9.1      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Diane BlackH(R)Tennessee9.1      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnH(R)Tennessee17.1      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Suzanne BonamiciH(D)Oregon8      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Barbara BoxerS(D)California27.1      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Susan BrooksH(R)Indiana7.1      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Corrine BrownH(D)Florida27.1      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Julia BrownleyH(D)California7.1      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Cheri BustosH(D)Illinois7.1      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Maria CantwellS(D)Washington19.1      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Shelley Moore CapitoS(R)West Virginia5.1      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Lois CappsH(D)California21.9      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Kathy CastorH(D)Florida13.1 YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
Judy ChuH(D)California10.5      YYY YY Ychu.house.gov202-225-54640
Katherine ClarkH(D)Massachusetts6.1    YYY YYkatherineclark.house.gov202-225-28360
Yvette ClarkeH(D)New York13.1      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Susan CollinsS(R)Maine23.1      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Barbara ComstockH(R)Virginia5.1 NNNN0
Susan DavisH(D)California19.1    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Diana DeGetteH(D)Colorado23.1      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
Rosa DeLauroH(D)Connecticut29.1      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
Suzan DelBeneH(D)Washington7.2      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Tammy DuckworthH(D)Illinois7.1      YYY YY Yduckworth.house.gov202-225-371114
Donna EdwardsH(D)Maryland11.6      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Renee EllmersH(R)North Carolina9.1      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Joni ErnstS(R)Iowa5.1      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Anna EshooH(D)California27.1      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Elizabeth EstyH(D)Connecticut7.1      YYY YY Yesty.house.gov202-225-44760
Dianne FeinsteinS(D)California27.2      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Deb FischerS(R)Nebraska7.1      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Virginia FoxxH(R)North Carolina15.1      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Lois FrankelH(D)Florida7.1      YYY YY Yfrankel.house.gov202-225-98900
Marcia FudgeH(D)Ohio11.2      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Tulsi GabbardH(D)Hawaii7.1      YYY YY Ygabbard.house.gov202-225-490615
Kirsten GillibrandS(D)New York11      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Kay GrangerH(R)Texas23.1      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Michelle Lujan GrishamH(D)New Mexico7.1      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Janice HahnH(D)California8.5      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Kamala HarrisS(D)California3.1      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-355360
Vicky HartzlerH(R)Missouri9.1      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Heidi HeitkampS(D)North Dakota7.1      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Mazie HironoS(D)Hawaii7.1      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Sheila Jackson-LeeH(D)Texas25.1      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Lynn JenkinsH(R)Kansas11.1      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Eddie JohnsonH(D)Texas27.1      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Marcy KapturH(D)Ohio37.1      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Robin KellyH(D)Illinois6.8      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Ann KirkpatrickH(D)Arizona7.1      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Amy KlobucharS(D)Minnesota13.1      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Annie KusterH(D)New Hampshire7.1      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
Barbara LeeH(D)California21.8      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Zoe LofgrenH(D)California25.1    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Nita LoweyH(D)New York31.1      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Cynthia LummisH(R)Wyoming11.1      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Carolyn MaloneyH(D)New York27.1      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Doris MatsuiH(D)California14.9      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Carolyn McCarthyH(D)New York23.1      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Claire McCaskillS(D)Missouri13.1      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Betty McCollumH(D)Minnesota19.1      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Gloria Negrete McLeodH(D)California7.1      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Martha McSallyH(R)Arizona5.1      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Grace MengH(D)New York7.1      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Barbara MikulskiS(D)Maryland33.1      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Candice MillerH(R)Michigan17.1      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gwen MooreH(D)Wisconsin15.1      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Lisa MurkowskiS(R)Alaska17.1      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Patty MurrayS(D)Washington27.1      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Grace NapolitanoH(D)California21.1      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Kristi NoemH(R)South Dakota9.1      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Alexandria Ocasio-CortezH(D)New York1.1 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Ilhan OmarH(D)Minnesota1.1 NNNNomar.house.gov34
Nancy PelosiH(D)California17.1    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965348
Chellie PingreeH(D)Maine11.1      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Martha RobyH(R)Alabama9.1      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Cathy McMorris RodgersH(R)Washington15.1      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Dana RohrabacherH(R)California31.1    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Ileana Ros-LehtinenH(R)Florida30.4      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Lucille Roybal-AllardH(D)California27.1      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Linda SanchezH(D)California17.1      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Loretta SanchezH(D)California23.1      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Jan SchakowskyH(D)Illinois21.1      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
Debbie SchultzH(D)Florida15.1      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Allyson SchwartzH(D)Pennsylvania15.1   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Terri SewellH(D)Alabama9.1      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Jeanne ShaheenS(D)New Hampshire11.1      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Carol Shea-PorterH(D)New Hampshire7.1      YYY YY Yshea-porter.house.gov202-225-54560
Kyrsten SinemaH(D)Arizona7.1      YYY YY Ysinema.house.gov202-225-98880
Louise SlaughterH(D)New York33.1      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Jackie SpeierH(D)California11.8      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Debbie StabenowS(D)Michigan19.1      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Dina TitusH(D)Nevada7.1      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Niki TsongasH(D)Massachusetts12.3      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Nydia VelazquezH(D)New York27.1      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Ann WagnerH(R)Missouri7.1      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Jackie WalorskiH(R)Indiana7.1      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Elizabeth WarrenS(D)Massachusetts7.1      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543375
Maxine WatersH(D)California29.1      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Frederica WilsonH(D)Florida9.1      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060