U.S. Congress

Members of Congress from Blue States


91 Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Lou BarlettaH(R)Pennsylvania9.4      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Xavier BecerraH(D)California27.4      YYY YY Ybecerra.house.gov202-225-62350
Dan BenishekH(R)Michigan9.4      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioH(R)Michigan7.4      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Timothy BishopH(D)New York17.4      YYY YY Ytimbishop.house.gov202-225-38260
Robert BradyH(D)Pennsylvania22      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-47310
Cheri BustosH(D)Illinois7.4      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Dave CampH(R)Michigan29.4      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Maria CantwellS(D)Washington19.4      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Mike CapuanoH(D)Massachusetts21.4      YYY YY Yhouse.gov202-225-51110
John CarneyH(D)Delaware9.4      NYY YY Yjohncarney.house.gov202-225-41650
Matt CartwrightH(D)Pennsylvania7.4      YYY YY Ycartwright.house.gov202-225-55460
Chris CollinsH(R)New York7.4      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Susan CollinsS(R)Maine23.4      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Paul CookH(R)California7.4      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Jim CostaH(D)California15.4      NYY YY Ycosta.house.gov202-225-33410
Joe CourtneyH(D)Connecticut13.4      YYY YY Ycourtney.house.gov202-225-20760
Joseph CrowleyH(D)New York21.4      YYY YY Ycrowley.house.gov202-225-39650
Rodney DavisH(R)Illinois7.4      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Peter DeFazioH(D)Oregon33.4      YYY YY Ydefazio.house.gov202-225-64160
John DelaneyH(D)Maryland7.4      YNY YY Y0
Rosa DeLauroH(D)Connecticut29.4      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
Mark DeSaulnierH(D)California5.4      NYY YY Ydesaulnier.house.gov202-225-20950
John DingellH(D)Michigan54.5      YYY YY Ydingell.house.gov202-225-40710
Mike DoyleH(D)Pennsylvania25.4      YYY YY Ydoyle.house.gov202-225-21350
Dick DurbinS(D)Illinois23.4      YYY YY Ydurbin.senate.gov202-224-215217
Anna EshooH(D)California27.4      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Mike FitzpatrickH(R)Pennsylvania15.4      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Chris GibsonH(R)New York9.4      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Kirsten GillibrandS(D)New York11.3      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Michael GrimmH(R)New York9.4      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Michelle Lujan GrishamH(D)New Mexico7.4      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Luis GutierrezH(D)Illinois27.4      NYY YY Ygutierrez.house.gov202-225-82030
Richard HannaH(R)New York9.4      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Andy HarrisH(R)Maryland9.4      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Brian HigginsH(D)New York15.4      YYY YY Yhiggins.house.gov202-225-33060
Jared HuffmanH(D)California7.4      YYY YY Yhuffman.house.gov202-225-51610
Bob Casey Jr.S(D)Pennsylvania13.4      YYY YY Ycasey.senate.gov202-224-63241
William KeatingH(D)Massachusetts9.4      YYY YY Ykeating.house.gov202-225-31110
Mike KellyH(R)Pennsylvania9.4      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Joe KennedyH(D)Massachusetts7.4      YYY YY Ykennedy.house.gov202-225-593111
Dan KildeeH(D)Michigan7.4    YYY YY Ydankildee.house.gov202-225-36110
Peter KingH(R)New York27.4      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Leonard LanceH(R)New Jersey11.4      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
Jim LangevinH(D)Rhode Island19.4      YYY YY Ylangevin.house.gov202-225-27350
John LarsonH(D)Connecticut21.4      YYY YY Ylarson.house.gov202-225-22650
Patrick LeahyS(D)Vermont45.4      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-42421
Frank LoBiondoH(R)New Jersey25.4      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Ben Ray LujanH(D)New Mexico11.4      YYY YY Ylujan.house.gov202-225-61900
Stephen LynchH(D)Massachusetts18.6      YYY YY Ylynch.house.gov202-225-82730
Dan MaffeiH(D)New York7.4      YYY YY Ymaffei.house.gov202-225-37010
Sean Patrick MaloneyH(D)New York7.4      YYY YY Yseanmaloney.house.gov202-225-54410
Tom MarinoH(R)Pennsylvania9.4      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Ed MarkeyS(D)Massachusetts6.9      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-28364
Carolyn McCarthyH(D)New York23.4      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Jim McGovernH(D)Massachusetts23.4      YYY YY Ymcgovern.house.gov202-225-61010
Gloria Negrete McLeodH(D)California7.4      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Jerry McNerneyH(D)California13.4      YYY YY Ymcnerney.house.gov202-225-19470
Pat MeehanH(R)Pennsylvania9.4      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Bob MenendezS(D)New Jersey14.4      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-47441
Mike MichaudH(D)Maine17.4      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-63063
Barbara MikulskiS(D)Maryland33.4      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Tim MurphyH(R)Pennsylvania17.4      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Patty MurrayS(D)Washington27.4      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Grace NapolitanoH(D)California21.4      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Richard NealH(D)Massachusetts31.4      NYY YY Yneal.house.gov202-225-56010
Devin NunesH(R)California17.4      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Bill OwensH(D)New York10.6      YYY YY Yowens.house.gov202-226-46110
Frank PalloneH(D)New Jersey31.6      YYY YY Ypallone.house.gov202-225-46713
Bill PascrellH(D)New Jersey23.4      YYY YY Ypascrell.house.gov202-225-57510
Nancy PelosiH(D)California17.4    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965348
Charlie RangelH(D)New York47.4      YYY YY Yrangel.house.gov202-225-43650
Jack ReedS(D)Rhode Island23.4      NYY YY Yreed.senate.gov202-224-46421
Tom ReedH(R)New York9.6      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Keith RothfusH(R)Pennsylvania7.4      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Lucille Roybal-AllardH(D)California27.4      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Edward RoyceH(R)California27.4      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Jon RunyanH(R)New Jersey9.4      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Linda SanchezH(D)California17.4      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Loretta SanchezH(D)California23.4      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Jose SerranoH(D)New York30.2      NYY YY Yserrano.house.gov202-225-43610
Albio SiresH(D)New Jersey13.5      NYY YY Ysires.house.gov202-225-79190
Christopher SmithH(R)New Jersey39.4   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Jackie SpeierH(D)California12.1      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Mike ThompsonH(D)California21.4   NYY YY Ymikethompson.house.gov202-225-33110
Paul TonkoH(D)New York11.4      YYY YY Ytonko.house.gov202-225-50760
Pat ToomeyS(R)Pennsylvania9.4      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
David ValadaoH(R)California7.4      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Juan VargasH(D)California7.4      YYY YY Yvargas.house.gov202-225-80450
Nydia VelazquezH(D)New York27.4      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Peter WelchH(D)Vermont13.4   YYY YYwelch.house.gov202-225-41150