U.S. Congress

Republican Members of Congress


287 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Mitt RomneySUtah1.3      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Paul RyanHWisconsin21.3      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031453
Ted CruzSTexas7.3      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
John McCainSArizona33.3      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Mitch McConnellSKentucky35.3      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541153
Michele BachmannHMinnesota13.3      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Steve ScaliseHLouisiana11.9   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
Tom CottonSArkansas5.3      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Kevin McCarthyHCalifornia13.3      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Devin NunesHCalifornia17.3      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
James InhofeSOklahoma25.4      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Rand PaulSKentucky9.3      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Steve KingHIowa17.3      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
David VitterSLouisiana15.3      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Jeff FlakeSArizona7.3      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Bob CorkerSTennessee13.3      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Dave BratHVirginia5.4 NNNN29
Marco RubioSFlorida9.3      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Randy NeugebauerHTexas16.9      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Joni ErnstSIowa5.3      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Rob PortmanSOhio9.3      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Susan CollinsSMaine23.3      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Lindsey GrahamSSouth Carolina17.3      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Louie GohmertHTexas15.3      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Mark SanfordHSouth Carolina6.9    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Raul LabradorHIdaho9.3      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
John HoevenSNorth Dakota9.3      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Darrell IssaHCalifornia19.3      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Tom CoburnSOklahoma15.3      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Justin AmashHMichigan9.3      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Peter KingHNew York27.3      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Lee TerryHNebraska21.3      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Mike RogersHMichigan19.3      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Pat RobertsSKansas23.3      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Pat ToomeySPennsylvania9.3      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Michael GrimmHNew York9.3      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
John MicaHFlorida27.3   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Thom TillisSNorth Carolina5.3      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Jeff MillerHFlorida18.5      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Chuck GrassleySIowa39.3      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Marsha BlackburnHTennessee17.3      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Steve StockmanHTexas25.3      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Virginia FoxxHNorth Carolina15.3      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteSNew Hampshire9.3      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Mike EnziSWyoming23.3      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Scott DesJarlaisHTennessee9.3      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Mike CoffmanHColorado11.3      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Bill CassidySLouisiana5.3      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Joe WilsonHSouth Carolina18.3      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Greg WaldenHOregon21.3      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
John ThuneSSouth Dakota15.3      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
John ShimkusHIllinois23.3      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Lisa MurkowskiSAlaska17.3      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Buck McKeonHCalifornia27.3      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Mike LeeSUtah9.3      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
John CornynSTexas17.4      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Joe BartonHTexas35.3      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Roger WickerSMississippi12.3      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Richard ShelbySAlabama33.3      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Austin ScottHGeorgia9.3      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
David PerdueSGeorgia5.3      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Doug LambornHColorado13.3      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Mark KirkSIllinois9.4      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Paul GosarHArizona9.3      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Renee EllmersHNorth Carolina9.3      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Mike CrapoSIdaho21.3      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Richard BurrSNorth Carolina15.3      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Ken BuckHColorado5.3      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Roy BluntSMissouri9.3      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BarrassoSWyoming12.8      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Pete SessionsHTexas23.3      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Tim ScottSSouth Carolina7.3      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
David SchweikertHArizona9.3      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Dana RohrabacherHCalifornia31.3    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersHWashington15.3      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Jim RischSIdaho11.3   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Jerry MoranSKansas9.3      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Ron JohnsonSWisconsin9.3      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Johnny IsaksonSGeorgia15.3      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Jeb HensarlingHTexas17.3      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Dean HellerSNevada8.9      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Orrin HatchSUtah43.3      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Deb FischerSNebraska7.3      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Thad CochranSMississippi41.3    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Daniel CoatsSIndiana31.3      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
John BoozmanSArkansas9.3      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Lamar AlexanderSTennessee17.3      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Todd YoungHIndiana9.3      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150
Don YoungHAlaska47.1      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
David YoungHIowa5.3      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Ted YohoHFlorida7.3      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
Kevin YoderHKansas9.3      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Robert WoodallHGeorgia9.3   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Steve WomackHArkansas9.3      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WittmanHVirginia12.3      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Roger WilliamsHTexas7.3      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Ed WhitfieldHKentucky25.3      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Lynn WestmorelandHGeorgia15.3      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Bruce WestermanHArkansas5.3      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Brad WenstrupHOhio7.3      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Dan WebsterHFlorida9.3      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Randy WeberHTexas7.3      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Jackie WalorskiHIndiana7.3      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Tim WalbergHMichigan13.3      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Ann WagnerHMissouri7.3      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
David ValadaoHCalifornia7.3      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Fred UptonHMichigan33.3      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Mike TurnerHOhio17.3      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Scott TiptonHColorado9.3      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Patrick TiberiHOhio19.3      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Mac ThornberryHTexas25.3      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Glenn ThompsonHPennsylvania11.3      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Dan SullivanSAlaska5.3      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Marlin StutzmanHIndiana9.4      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Steve StiversHOhio9.3      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Chris StewartHUtah7.3      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Steve SoutherlandHFlorida9.3      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Lamar SmithHTexas33.3      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Jason SmithHMissouri6.9      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Christopher SmithHNew Jersey39.3   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Adrian SmithHNebraska13.3      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Michael SimpsonHIdaho21.3      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Bill ShusterHPennsylvania18.9      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
James SensenbrennerHWisconsin41.3      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Ben SasseSNebraska5.3      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Matt SalmonHArizona25.3      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Jon RunyanHNew Jersey9.3      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Edward RoyceHCalifornia27.3      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Mike RoundsSSouth Dakota5.3      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Keith RothfusHPennsylvania7.3      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Dennis RossHFlorida9.3      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Ileana Ros-LehtinenHFlorida30.6      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Peter RoskamHIllinois13.3    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Thomas RooneyHFlorida11.3      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Todd RokitaHIndiana9.3      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Mike RogersHAlabama17.3      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Hal RogersHKentucky39.3      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Phil RoeHTennessee11.3      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Martha RobyHAlabama9.3      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Scott RigellHVirginia9.3      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Tom RiceHSouth Carolina7.3    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Reid RibbleHWisconsin9.3      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Jim RenacciHOhio9.3      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
David ReichertHWashington15.3      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Tom ReedHNew York9.4      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Bill PoseyHFlorida11.3      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Ted PoeHTexas15.3      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Joseph PittsHPennsylvania23.3      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Robert PittengerHNorth Carolina7.3      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Scott PerryHPennsylvania7.3      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Steve PearceHNew Mexico17.3      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Erik PaulsenHMinnesota11.3      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Gary PalmerHAlabama5.3      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Steven PalazzoHMississippi9.3      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Pete OlsonHTexas11.3    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Alan NunneleeHMississippi9.3      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Rich NugentHFlorida9.3      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Kristi NoemHSouth Dakota9.3      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Dan NewhouseHWashington5.3 NNNN0
Tim MurphyHPennsylvania17.3      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Markwayne MullinHOklahoma7.3    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Alex MooneyHWest Virginia5.3 NNNN0
Gary MillerHCalifornia21.3      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Candice MillerHMichigan17.3      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Luke MesserHIndiana7.3      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
Pat MeehanHPennsylvania9.3      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Mark MeadowsHNorth Carolina7.3      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Martha McSallyHArizona5.3      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
David McKinleyHWest Virginia9.3      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Patrick McHenryHNorth Carolina15.3      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Tom McClintockHCalifornia11.3      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Michael McCaulHTexas15.3      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Thomas MassieHKentucky7.4      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
Tom MarinoHPennsylvania9.3      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Kenny MarchantHTexas15.3      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Cynthia LummisHWyoming11.3      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Blaine LuetkemeyerHMissouri11.3   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Frank LucasHOklahoma25.9   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Barry LoudermilkHGeorgia5.3      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Billy LongHMissouri9.3      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Frank LoBiondoHNew Jersey25.3      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Robert LattaHOhio12.3      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
James LankfordHOklahoma9.3      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Leonard LanceHNew Jersey11.3      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
Doug LaMalfaHCalifornia7.3      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
John KlineHMinnesota17.3      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Adam KinzingerHIllinois9.3      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mike KellyHPennsylvania9.3      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
David JoyceHOhio7.3    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Jim JordanHOhio13.3      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
Walter JonesHNorth Carolina25.3      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
David JollyHFlorida6.1    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Sam JohnsonHTexas28.9      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
Bill JohnsonHOhio9.3      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Lynn JenkinsHKansas11.3      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Evan JenkinsHWest Virginia5.3 NNNN0
Robert HurtHVirginia9.3      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Duncan HunterHCalifornia11.3   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Randy HultgrenHIllinois9.3      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Bill HuizengaHMichigan9.3      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Tim HuelskampHKansas9.3      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Richard HudsonHNorth Carolina7.3      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
George HoldingHNorth Carolina7.3      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
French HillHArkansas5.3      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
Jody HiceHGeorgia5.3      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
Joe HeckHNevada9.3      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Vicky HartzlerHMissouri9.3      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Andy HarrisHMaryland9.3      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Gregg HarperHMississippi11.3      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Richard HannaHNew York9.3      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Ralph HallHTexas39.3      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Brett GuthrieHKentucky11.3      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Glenn GrothmanHWisconsin5.3 NNNN0
Morgan GriffithHVirginia9.3      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Tom GravesHGeorgia9.8      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Sam GravesHMissouri19.3      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Kay GrangerHTexas23.3      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Trey GowdyHSouth Carolina9.3      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Bob GoodlatteHVirginia27.3      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Chris GibsonHNew York9.3      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Bob GibbsHOhio9.3      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Jim GerlachHPennsylvania17.3      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Scott GarrettHNew Jersey17.3      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Cory GardnerSColorado5.3      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey25.3      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Trent FranksHArizona17.3      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Jeff FortenberryHNebraska15.3      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Randy ForbesHVirginia18.8      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Bill FloresHTexas9.3      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
John FlemingHLouisiana11.3      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Chuck FleischmannHTennessee9.3      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
Mike FitzpatrickHPennsylvania15.3      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Stephen FincherHTennessee9.3      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Blake FarentholdHTexas9.3      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Jimmy DuncanHTennessee31.4   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Jeff DuncanHSouth Carolina9.3      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Sean DuffyHWisconsin9.3      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Robert DoldHIllinois9.3      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Mario Diaz-BalartHFlorida17.3      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Ron DeSantisHFlorida7.3      YYY YY Ydesantis.house.gov202-225-27060
Charles DentHPennsylvania15.3      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Jeff DenhamHCalifornia9.3      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Rodney DavisHIllinois7.3      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Steve DainesSMontana5.3      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
John CulbersonHTexas19.3      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Ander CrenshawHFlorida19.3      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Rick CrawfordHArkansas9.3      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Kevin CramerHNorth Dakota7.3    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Paul CookHCalifornia7.3      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Michael ConawayHTexas15.3      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Barbara ComstockHVirginia5.3 NNNN0
Doug CollinsHGeorgia7.3      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Chris CollinsHNew York7.3      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Tom ColeHOklahoma17.3      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Howard CobleHNorth Carolina35.3    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Curt ClawsonHFlorida5.8 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Jason ChaffetzHUtah11.3      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Steve ChabotHOhio25.3      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
John CarterHTexas17.3      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Buddy CarterHGeorgia5.3      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
Shelley Moore CapitoSWest Virginia5.3      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
John CampbellHCalifornia14.3      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Dave CampHMichigan29.3      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Ken CalvertHCalifornia27.3      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Bradley ByrneHAlabama6.3      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Michael BurgessHTexas17.3      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Larry BucshonHIndiana9.3      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Vern BuchananHFlorida13.3      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Susan BrooksHIndiana7.3      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Mo BrooksHAlabama9.3      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Jim BridenstineHOklahoma7.3      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Kevin BradyHTexas23.3      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Charles BoustanyHLouisiana15.3      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Mike BostHIllinois5.3      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Rod BlumHIowa5.3      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Diane BlackHTennessee9.3      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Rob BishopHUtah17.3      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Gus BilirakisHFlorida13.3      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Jaime Herrera BeutlerHWashington9.3      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Kerry BentivolioHMichigan7.3      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Dan BenishekHMichigan9.3      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Andy BarrHKentucky7.3      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Lou BarlettaHPennsylvania9.3      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Mark AmodeiHNevada8.6      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Rick AllenHGeorgia5.3      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Robert AderholtHAlabama23.3      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Ralph AbrahamHLouisiana5.3 NNNN0