U.S. Congress

Republican Members of Congress


287 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Mitt RomneySUtah1      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511622
Paul RyanHWisconsin21      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031453
Ted CruzSTexas7      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
John McCainSArizona33      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Mitch McConnellSKentucky35      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541153
Michele BachmannHMinnesota13      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Steve ScaliseHLouisiana11.7   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
Tom CottonSArkansas5      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Kevin McCarthyHCalifornia13      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Devin NunesHCalifornia17      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
James InhofeSOklahoma25.2      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Rand PaulSKentucky9      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Steve KingHIowa17      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
David VitterSLouisiana15      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Jeff FlakeSArizona7      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Bob CorkerSTennessee13      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Dave BratHVirginia5.2 NNNN29
Marco RubioSFlorida9      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Randy NeugebauerHTexas16.6      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Joni ErnstSIowa5      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Rob PortmanSOhio9      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Susan CollinsSMaine23      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Lindsey GrahamSSouth Carolina17      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Louie GohmertHTexas15      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Mark SanfordHSouth Carolina6.7    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Raul LabradorHIdaho9      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
John HoevenSNorth Dakota9      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Darrell IssaHCalifornia19      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Tom CoburnSOklahoma15      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Justin AmashHMichigan9      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Peter KingHNew York27      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Lee TerryHNebraska21      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Mike RogersHMichigan19      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Pat RobertsSKansas23      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Pat ToomeySPennsylvania9      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Michael GrimmHNew York9      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
John MicaHFlorida27   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Thom TillisSNorth Carolina5      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Jeff MillerHFlorida18.3      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Chuck GrassleySIowa39      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Marsha BlackburnHTennessee17      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Steve StockmanHTexas25      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Virginia FoxxHNorth Carolina15      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteSNew Hampshire9      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Mike EnziSWyoming23      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Scott DesJarlaisHTennessee9      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Mike CoffmanHColorado11      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Bill CassidySLouisiana5      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Joe WilsonHSouth Carolina18.1      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Greg WaldenHOregon21      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
John ThuneSSouth Dakota15      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
John ShimkusHIllinois23      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Lisa MurkowskiSAlaska17.1      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Buck McKeonHCalifornia27      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Mike LeeSUtah9      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
John CornynSTexas17.1      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Joe BartonHTexas35      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Roger WickerSMississippi12.1      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Richard ShelbySAlabama33      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Austin ScottHGeorgia9      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
David PerdueSGeorgia5      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Doug LambornHColorado13      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Mark KirkSIllinois9.1      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Paul GosarHArizona9      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Renee EllmersHNorth Carolina9      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Mike CrapoSIdaho21      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Richard BurrSNorth Carolina15      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Ken BuckHColorado5      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Roy BluntSMissouri9      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BarrassoSWyoming12.6      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Pete SessionsHTexas23      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Tim ScottSSouth Carolina7      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
David SchweikertHArizona9      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Dana RohrabacherHCalifornia31    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersHWashington15      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Jim RischSIdaho11   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Jerry MoranSKansas9      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Ron JohnsonSWisconsin9      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Johnny IsaksonSGeorgia15      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Jeb HensarlingHTexas17      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Dean HellerSNevada8.7      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Orrin HatchSUtah43      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Deb FischerSNebraska7      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Thad CochranSMississippi41.1    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Daniel CoatsSIndiana31      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
John BoozmanSArkansas9      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Lamar AlexanderSTennessee17      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Todd YoungHIndiana9      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150
Don YoungHAlaska46.9      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
David YoungHIowa5      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Ted YohoHFlorida7      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
Kevin YoderHKansas9      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Robert WoodallHGeorgia9   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Steve WomackHArkansas9      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WittmanHVirginia12.1      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Roger WilliamsHTexas7      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Ed WhitfieldHKentucky25      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Lynn WestmorelandHGeorgia15      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Bruce WestermanHArkansas5      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Brad WenstrupHOhio7      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Dan WebsterHFlorida9      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Randy WeberHTexas7      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Jackie WalorskiHIndiana7      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Tim WalbergHMichigan13      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Ann WagnerHMissouri7      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
David ValadaoHCalifornia7      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Fred UptonHMichigan33      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Mike TurnerHOhio17      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Scott TiptonHColorado9      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Patrick TiberiHOhio19      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Mac ThornberryHTexas25      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Glenn ThompsonHPennsylvania11      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Dan SullivanSAlaska5      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Marlin StutzmanHIndiana9.2      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Steve StiversHOhio9      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Chris StewartHUtah7      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Steve SoutherlandHFlorida9      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Lamar SmithHTexas33      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Jason SmithHMissouri6.6      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Christopher SmithHNew Jersey39   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Adrian SmithHNebraska13      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Michael SimpsonHIdaho21      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Bill ShusterHPennsylvania18.7      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
James SensenbrennerHWisconsin41      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Ben SasseSNebraska5      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Matt SalmonHArizona25      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Jon RunyanHNew Jersey9      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Edward RoyceHCalifornia27      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Mike RoundsSSouth Dakota5      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Keith RothfusHPennsylvania7      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Dennis RossHFlorida9      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Ileana Ros-LehtinenHFlorida30.4      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Peter RoskamHIllinois13    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Thomas RooneyHFlorida11      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Todd RokitaHIndiana9      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Mike RogersHAlabama17      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Hal RogersHKentucky39      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Phil RoeHTennessee11      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Martha RobyHAlabama9      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Scott RigellHVirginia9      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Tom RiceHSouth Carolina7    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Reid RibbleHWisconsin9      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Jim RenacciHOhio9      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
David ReichertHWashington15      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Tom ReedHNew York9.2      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Bill PoseyHFlorida11      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Ted PoeHTexas15      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Joseph PittsHPennsylvania23      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Robert PittengerHNorth Carolina7      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Scott PerryHPennsylvania7      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Steve PearceHNew Mexico17      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Erik PaulsenHMinnesota11      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Gary PalmerHAlabama5      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Steven PalazzoHMississippi9      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Pete OlsonHTexas11    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Alan NunneleeHMississippi9      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Rich NugentHFlorida9      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Kristi NoemHSouth Dakota9      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Dan NewhouseHWashington5 NNNN0
Tim MurphyHPennsylvania17      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Markwayne MullinHOklahoma7    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Alex MooneyHWest Virginia5 NNNN0
Gary MillerHCalifornia21      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Candice MillerHMichigan17      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Luke MesserHIndiana7      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
Pat MeehanHPennsylvania9      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Mark MeadowsHNorth Carolina7      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Martha McSallyHArizona5      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
David McKinleyHWest Virginia9      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Patrick McHenryHNorth Carolina15      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Tom McClintockHCalifornia11      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Michael McCaulHTexas15      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Thomas MassieHKentucky7.2      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
Tom MarinoHPennsylvania9      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Kenny MarchantHTexas15      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Cynthia LummisHWyoming11      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Blaine LuetkemeyerHMissouri11   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Frank LucasHOklahoma25.7   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Barry LoudermilkHGeorgia5      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Billy LongHMissouri9      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Frank LoBiondoHNew Jersey25      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Robert LattaHOhio12.1      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
James LankfordHOklahoma9      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Leonard LanceHNew Jersey11      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
Doug LaMalfaHCalifornia7      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
John KlineHMinnesota17      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Adam KinzingerHIllinois9      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mike KellyHPennsylvania9      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
David JoyceHOhio7    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Jim JordanHOhio13      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
Walter JonesHNorth Carolina25      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
David JollyHFlorida5.9    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Sam JohnsonHTexas28.7      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
Bill JohnsonHOhio9      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Lynn JenkinsHKansas11      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Evan JenkinsHWest Virginia5 NNNN0
Robert HurtHVirginia9      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Duncan HunterHCalifornia11   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Randy HultgrenHIllinois9      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Bill HuizengaHMichigan9      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Tim HuelskampHKansas9      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Richard HudsonHNorth Carolina7      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
George HoldingHNorth Carolina7      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
French HillHArkansas5      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
Jody HiceHGeorgia5      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
Joe HeckHNevada9      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Vicky HartzlerHMissouri9      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Andy HarrisHMaryland9      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Gregg HarperHMississippi11      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Richard HannaHNew York9      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Ralph HallHTexas39      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Brett GuthrieHKentucky11      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Glenn GrothmanHWisconsin5 NNNN0
Morgan GriffithHVirginia9      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Tom GravesHGeorgia9.6      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Sam GravesHMissouri19      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Kay GrangerHTexas23      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Trey GowdyHSouth Carolina9      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Bob GoodlatteHVirginia27      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Chris GibsonHNew York9      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Bob GibbsHOhio9      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Jim GerlachHPennsylvania17      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Scott GarrettHNew Jersey17      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Cory GardnerSColorado5      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey25      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Trent FranksHArizona17      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Jeff FortenberryHNebraska15      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Randy ForbesHVirginia18.6      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Bill FloresHTexas9      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
John FlemingHLouisiana11      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Chuck FleischmannHTennessee9      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
Mike FitzpatrickHPennsylvania15      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Stephen FincherHTennessee9      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Blake FarentholdHTexas9      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Jimmy DuncanHTennessee31.2   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Jeff DuncanHSouth Carolina9      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Sean DuffyHWisconsin9      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Robert DoldHIllinois9      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Mario Diaz-BalartHFlorida17      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Ron DeSantisHFlorida7      YYY YY Ydesantis.house.gov202-225-27060
Charles DentHPennsylvania15      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Jeff DenhamHCalifornia9      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Rodney DavisHIllinois7      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Steve DainesSMontana5      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
John CulbersonHTexas19      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Ander CrenshawHFlorida19      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Rick CrawfordHArkansas9      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Kevin CramerHNorth Dakota7    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Paul CookHCalifornia7      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Michael ConawayHTexas15      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Barbara ComstockHVirginia5 NNNN0
Doug CollinsHGeorgia7      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Chris CollinsHNew York7      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Tom ColeHOklahoma17      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Howard CobleHNorth Carolina35    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Curt ClawsonHFlorida5.6 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Jason ChaffetzHUtah11      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Steve ChabotHOhio25      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
John CarterHTexas17      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Buddy CarterHGeorgia5      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
Shelley Moore CapitoSWest Virginia5      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
John CampbellHCalifornia14.1      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Dave CampHMichigan29      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Ken CalvertHCalifornia27      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Bradley ByrneHAlabama6      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Michael BurgessHTexas17      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Larry BucshonHIndiana9      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Vern BuchananHFlorida13      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Susan BrooksHIndiana7      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Mo BrooksHAlabama9      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Jim BridenstineHOklahoma7      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Kevin BradyHTexas23      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Charles BoustanyHLouisiana15      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Mike BostHIllinois5      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Rod BlumHIowa5      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Diane BlackHTennessee9      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Rob BishopHUtah17      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Gus BilirakisHFlorida13      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Jaime Herrera BeutlerHWashington9      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Kerry BentivolioHMichigan7      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Dan BenishekHMichigan9      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Andy BarrHKentucky7      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Lou BarlettaHPennsylvania9      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Mark AmodeiHNevada8.4      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Rick AllenHGeorgia5      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Robert AderholtHAlabama23      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Ralph AbrahamHLouisiana5 NNNN0