U.S. Congress

Republican Members of Congress


286 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Robert AderholtHAlabama23.9      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Mo BrooksHAlabama9.9      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Bradley ByrneHAlabama6.9      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Gary PalmerHAlabama5.9      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Martha RobyHAlabama9.9      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Mike RogersHAlabama17.9      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Richard ShelbySAlabama33.9      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Lisa MurkowskiSAlaska17.9      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Dan SullivanSAlaska5.9      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Don YoungHAlaska47.7      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Jeff FlakeSArizona7.9      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Trent FranksHArizona17.9      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Paul GosarHArizona9.9      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
John McCainSArizona31.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Martha McSallyHArizona5.9      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Matt SalmonHArizona25.9      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
David SchweikertHArizona9.9      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
John BoozmanSArkansas9.9      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Tom CottonSArkansas5.9      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Rick CrawfordHArkansas9.9      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
French HillHArkansas5.9      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
Bruce WestermanHArkansas5.9      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Steve WomackHArkansas9.9      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Ken CalvertHCalifornia27.9      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
John CampbellHCalifornia15      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Paul CookHCalifornia7.9      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Jeff DenhamHCalifornia9.9      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Duncan HunterHCalifornia11.9   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Darrell IssaHCalifornia19.9      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Doug LaMalfaHCalifornia7.9      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Kevin McCarthyHCalifornia13.9      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Tom McClintockHCalifornia11.9      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Buck McKeonHCalifornia27.9      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Gary MillerHCalifornia21.9      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Devin NunesHCalifornia17.9      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Dana RohrabacherHCalifornia31.9    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Edward RoyceHCalifornia27.9      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
David ValadaoHCalifornia7.9      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Ken BuckHColorado5.9      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Mike CoffmanHColorado11.9      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Cory GardnerSColorado5.9      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Doug LambornHColorado13.9      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Scott TiptonHColorado9.9      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Gus BilirakisHFlorida13.9      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Vern BuchananHFlorida13.9      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Curt ClawsonHFlorida6.4 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Ander CrenshawHFlorida19.9      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Mario Diaz-BalartHFlorida17.9      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
David JollyHFlorida6.7    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
John MicaHFlorida27.9   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Jeff MillerHFlorida19.1      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Rich NugentHFlorida9.9      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Bill PoseyHFlorida11.9      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Thomas RooneyHFlorida11.9      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Ileana Ros-LehtinenHFlorida31.3      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis RossHFlorida9.9      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Marco RubioSFlorida9.9      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Steve SoutherlandHFlorida9.9      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Dan WebsterHFlorida9.9      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Ted YohoHFlorida7.9      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
Rick AllenHGeorgia5.9      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Buddy CarterHGeorgia5.9      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
Doug CollinsHGeorgia7.9      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Tom GravesHGeorgia10.5      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Jody HiceHGeorgia5.9      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
Johnny IsaksonSGeorgia15.9      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Barry LoudermilkHGeorgia5.9      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
David PerdueSGeorgia5.9      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Austin ScottHGeorgia9.9      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Lynn WestmorelandHGeorgia15.9      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Robert WoodallHGeorgia9.9   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Mike CrapoSIdaho21.9      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Raul LabradorHIdaho9.9      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Jim RischSIdaho11.9   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Michael SimpsonHIdaho21.9      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Mike BostHIllinois5.9      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Rodney DavisHIllinois7.9      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Robert DoldHIllinois9.9      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Randy HultgrenHIllinois9.9      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Adam KinzingerHIllinois9.9      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mark KirkSIllinois10      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Peter RoskamHIllinois13.9    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
John ShimkusHIllinois23.9      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Susan BrooksHIndiana7.9      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Larry BucshonHIndiana9.9      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Daniel CoatsSIndiana31.9      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Luke MesserHIndiana7.9      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
Todd RokitaHIndiana9.9      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Marlin StutzmanHIndiana10.1      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Jackie WalorskiHIndiana7.9      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Todd YoungHIndiana9.9      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150
Rod BlumHIowa5.9      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Joni ErnstSIowa5.9      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Chuck GrassleySIowa39.9      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Steve KingHIowa17.9      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
David YoungHIowa5.9      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Tim HuelskampHKansas9.9      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Lynn JenkinsHKansas11.9      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Jerry MoranSKansas9.9      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Pat RobertsSKansas23.9      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Kevin YoderHKansas9.9      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Andy BarrHKentucky7.9      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Brett GuthrieHKentucky11.9      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Thomas MassieHKentucky8.1      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
Mitch McConnellSKentucky35.9      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541169
Rand PaulSKentucky9.9      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Hal RogersHKentucky39.9      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Ed WhitfieldHKentucky25.9      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Ralph AbrahamHLouisiana5.9 NNNN0
Charles BoustanyHLouisiana15.9      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Bill CassidySLouisiana5.9      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
John FlemingHLouisiana11.9      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Steve ScaliseHLouisiana12.6   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David VitterSLouisiana15.9      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Susan CollinsSMaine23.9      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Andy HarrisHMaryland9.9      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Justin AmashHMichigan9.9      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Dan BenishekHMichigan9.9      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioHMichigan7.9      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Dave CampHMichigan29.9      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Bill HuizengaHMichigan9.9      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Candice MillerHMichigan17.9      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Mike RogersHMichigan19.9      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Fred UptonHMichigan33.9      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Tim WalbergHMichigan13.9      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Michele BachmannHMinnesota13.9      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
John KlineHMinnesota17.9      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Erik PaulsenHMinnesota11.9      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Thad CochranSMississippi41.9    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Gregg HarperHMississippi11.9      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Alan NunneleeHMississippi9.9      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Steven PalazzoHMississippi9.9      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Roger WickerSMississippi12.9      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Roy BluntSMissouri9.9      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
Sam GravesHMissouri19.9      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Vicky HartzlerHMissouri9.9      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Billy LongHMissouri9.9      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Blaine LuetkemeyerHMissouri11.9   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Jason SmithHMissouri7.5      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Ann WagnerHMissouri7.9      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Steve DainesSMontana5.9      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Deb FischerSNebraska7.9      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jeff FortenberryHNebraska15.9      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Ben SasseSNebraska5.9      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Adrian SmithHNebraska13.9      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Lee TerryHNebraska21.9      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Mark AmodeiHNevada9.2      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Joe HeckHNevada9.9      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Dean HellerSNevada9.6      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Kelly AyotteSNew Hampshire9.9      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey25.9      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Scott GarrettHNew Jersey17.9      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Leonard LanceHNew Jersey11.9      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
Frank LoBiondoHNew Jersey25.9      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Jon RunyanHNew Jersey9.9      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Christopher SmithHNew Jersey39.9   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Steve PearceHNew Mexico17.9      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Chris CollinsHNew York7.9      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Chris GibsonHNew York9.9      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Michael GrimmHNew York9.9      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Richard HannaHNew York9.9      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Peter KingHNew York27.9      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Tom ReedHNew York10.1      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Richard BurrSNorth Carolina15.9      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Howard CobleHNorth Carolina35.9    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Renee EllmersHNorth Carolina9.9      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Virginia FoxxHNorth Carolina15.9      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
George HoldingHNorth Carolina7.9      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Richard HudsonHNorth Carolina7.9      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Walter JonesHNorth Carolina25.9      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Patrick McHenryHNorth Carolina15.9      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Mark MeadowsHNorth Carolina7.9      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Robert PittengerHNorth Carolina7.9      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Thom TillisSNorth Carolina5.9      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Kevin CramerHNorth Dakota7.9    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
John HoevenSNorth Dakota9.9      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Steve ChabotHOhio25.9      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Bob GibbsHOhio9.9      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Bill JohnsonHOhio9.9      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Jim JordanHOhio13.9      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceHOhio7.9    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Robert LattaHOhio13      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Rob PortmanSOhio9.9      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Jim RenacciHOhio9.9      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Steve StiversHOhio9.9      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Patrick TiberiHOhio19.9      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Mike TurnerHOhio17.9      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Brad WenstrupHOhio7.9      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Jim BridenstineHOklahoma7.9      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Tom CoburnSOklahoma15.9      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Tom ColeHOklahoma17.9      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
James InhofeSOklahoma26      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
James LankfordHOklahoma9.9      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Frank LucasHOklahoma26.6   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Markwayne MullinHOklahoma7.9    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Greg WaldenHOregon21.9      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Lou BarlettaHPennsylvania9.9      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Charles DentHPennsylvania15.9      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Mike FitzpatrickHPennsylvania15.9      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Jim GerlachHPennsylvania17.9      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Mike KellyHPennsylvania9.9      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Tom MarinoHPennsylvania9.9      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Pat MeehanHPennsylvania9.9      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Tim MurphyHPennsylvania17.9      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Scott PerryHPennsylvania7.9      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Joseph PittsHPennsylvania23.9      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Keith RothfusHPennsylvania7.9      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Bill ShusterHPennsylvania19.5      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Glenn ThompsonHPennsylvania11.9      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Pat ToomeySPennsylvania9.9      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Jeff DuncanHSouth Carolina9.9      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Trey GowdyHSouth Carolina9.9      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Lindsey GrahamSSouth Carolina17.9      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Tom RiceHSouth Carolina7.9    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Mark SanfordHSouth Carolina7.6    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Tim ScottSSouth Carolina7.9      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Joe WilsonHSouth Carolina18.9      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Kristi NoemHSouth Dakota9.9      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Mike RoundsSSouth Dakota5.9      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
John ThuneSSouth Dakota15.9      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Lamar AlexanderSTennessee17.9      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Diane BlackHTennessee9.9      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnHTennessee17.9      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Bob CorkerSTennessee13.9      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Scott DesJarlaisHTennessee9.9      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Jimmy DuncanHTennessee32.1   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Stephen FincherHTennessee9.9      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Chuck FleischmannHTennessee9.9      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
Phil RoeHTennessee11.9      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Joe BartonHTexas35.9      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Kevin BradyHTexas23.9      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Michael BurgessHTexas17.9      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
John CarterHTexas17.9      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Michael ConawayHTexas15.9      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
John CornynSTexas18      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Ted CruzSTexas7.9      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
John CulbersonHTexas19.9      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Blake FarentholdHTexas9.9      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Bill FloresHTexas9.9      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Louie GohmertHTexas15.9      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Kay GrangerHTexas23.9      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Ralph HallHTexas39.9      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Jeb HensarlingHTexas17.9      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Sam JohnsonHTexas29.6      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
Kenny MarchantHTexas15.9      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Michael McCaulHTexas15.9      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Randy NeugebauerHTexas17.5      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Pete OlsonHTexas11.9    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Ted PoeHTexas15.9      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Pete SessionsHTexas23.9      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Lamar SmithHTexas33.9      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Steve StockmanHTexas25.9      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Mac ThornberryHTexas25.9      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Randy WeberHTexas7.9      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Roger WilliamsHTexas7.9      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Rob BishopHUtah17.9      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Jason ChaffetzHUtah11.9      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Orrin HatchSUtah43.9      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Mike LeeSUtah9.9      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Mitt RomneySUtah1.9      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Chris StewartHUtah7.9      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Dave BratHVirginia6.1 NNNN29
Barbara ComstockHVirginia5.9 NNNN0
Randy ForbesHVirginia19.4      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Bob GoodlatteHVirginia27.9      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Morgan GriffithHVirginia9.9      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Robert HurtHVirginia9.9      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Scott RigellHVirginia9.9      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Robert WittmanHVirginia13      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Jaime Herrera BeutlerHWashington9.9      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Dan NewhouseHWashington5.9 NNNN0
David ReichertHWashington15.9      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Cathy McMorris RodgersHWashington15.9      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Shelley Moore CapitoSWest Virginia5.9      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Evan JenkinsHWest Virginia5.9 NNNN0
David McKinleyHWest Virginia9.9      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Alex MooneyHWest Virginia5.9 NNNN0
Sean DuffyHWisconsin9.9      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Glenn GrothmanHWisconsin5.9 NNNN0
Ron JohnsonSWisconsin9.9      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Reid RibbleHWisconsin9.9      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Paul RyanHWisconsin21.9      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031457
James SensenbrennerHWisconsin41.9      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
John BarrassoSWyoming13.4      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Mike EnziSWyoming23.9      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Cynthia LummisHWyoming11.9      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110