286 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Robert AderholtHAlabama24.3      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Mo BrooksHAlabama10.4      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Bradley ByrneHAlabama7.3      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Gary PalmerHAlabama6.4      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Martha RobyHAlabama10.4      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Mike RogersHAlabama18.4      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Richard ShelbySAlabama34.4      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Lisa MurkowskiSAlaska18.4      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Dan SullivanSAlaska6.4      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Don YoungHAlaska48.2      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Jeff FlakeSArizona8.3      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Trent FranksHArizona18.4      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Paul GosarHArizona10.4      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
John McCainSArizona31.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Martha McSallyHArizona6.4      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Matt SalmonHArizona26.4      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
David SchweikertHArizona10.4      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
John BoozmanSArkansas10.4      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Tom CottonSArkansas6.4      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Rick CrawfordHArkansas10.4      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
French HillHArkansas6.4      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
Bruce WestermanHArkansas6.4      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Steve WomackHArkansas10.4      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Ken CalvertHCalifornia28.3      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
John CampbellHCalifornia15.4      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Paul CookHCalifornia8.3      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Jeff DenhamHCalifornia10.4      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Duncan HunterHCalifornia12.3   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Darrell IssaHCalifornia20.3      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Doug LaMalfaHCalifornia8.3      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Kevin McCarthyHCalifornia14.4      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Tom McClintockHCalifornia12.3      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Buck McKeonHCalifornia28.3      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
Gary MillerHCalifornia22.4      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Devin NunesHCalifornia18.4      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Dana RohrabacherHCalifornia32.3    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Edward RoyceHCalifornia28.3      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
David ValadaoHCalifornia8.3      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Ken BuckHColorado6.4      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Mike CoffmanHColorado12.3      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Cory GardnerSColorado6.4      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Doug LambornHColorado14.4      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Scott TiptonHColorado10.4      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Gus BilirakisHFlorida14.4      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Vern BuchananHFlorida14.4      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Curt ClawsonHFlorida6.9 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Ander CrenshawHFlorida20.3      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Mario Diaz-BalartHFlorida18.4      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
David JollyHFlorida7.2    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
John MicaHFlorida28.3   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Jeff MillerHFlorida19.6      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Rich NugentHFlorida10.4      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Bill PoseyHFlorida12.3      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Thomas RooneyHFlorida12.3      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Ileana Ros-LehtinenHFlorida31.7      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis RossHFlorida10.4      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Marco RubioSFlorida10.4      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Steve SoutherlandHFlorida10.4      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Dan WebsterHFlorida10.4      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Ted YohoHFlorida8.3      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
Rick AllenHGeorgia6.4      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Buddy CarterHGeorgia6.4      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
Doug CollinsHGeorgia8.3      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Tom GravesHGeorgia10.9      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Jody HiceHGeorgia6.4      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
Johnny IsaksonSGeorgia16.3      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Barry LoudermilkHGeorgia6.4      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
David PerdueSGeorgia6.4      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35218
Austin ScottHGeorgia10.4      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Lynn WestmorelandHGeorgia16.3      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Robert WoodallHGeorgia10.4   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Mike CrapoSIdaho22.4      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Raul LabradorHIdaho10.4      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Jim RischSIdaho12.3   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Michael SimpsonHIdaho22.4      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Mike BostHIllinois6.4      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Rodney DavisHIllinois8.3      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Robert DoldHIllinois10.4      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Randy HultgrenHIllinois10.4      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Adam KinzingerHIllinois10.4      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mark KirkSIllinois10.4      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Peter RoskamHIllinois14.4    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
John ShimkusHIllinois24.3      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Susan BrooksHIndiana8.3      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Larry BucshonHIndiana10.4      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Daniel CoatsSIndiana32.3      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Luke MesserHIndiana8.3      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
Todd RokitaHIndiana10.4      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Marlin StutzmanHIndiana10.5      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Jackie WalorskiHIndiana8.3      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Todd YoungHIndiana10.4      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150
Rod BlumHIowa6.4      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Joni ErnstSIowa6.4      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Chuck GrassleySIowa40.3      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Steve KingHIowa18.4      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
David YoungHIowa6.4      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Tim HuelskampHKansas10.4      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Lynn JenkinsHKansas12.3      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Jerry MoranSKansas10.4      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Pat RobertsSKansas24.3      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Kevin YoderHKansas10.4      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Andy BarrHKentucky8.3      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Brett GuthrieHKentucky12.3      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Thomas MassieHKentucky8.5      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
Mitch McConnellSKentucky36.3      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541178
Rand PaulSKentucky10.4      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Hal RogersHKentucky40.3      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Ed WhitfieldHKentucky26.4      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Ralph AbrahamHLouisiana6.4 NNNN0
Charles BoustanyHLouisiana16.3      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Bill CassidySLouisiana6.4      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
John FlemingHLouisiana12.3      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Steve ScaliseHLouisiana13   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David VitterSLouisiana16.3      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Susan CollinsSMaine24.3      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Andy HarrisHMaryland10.4      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Justin AmashHMichigan10.4      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Dan BenishekHMichigan10.4      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioHMichigan8.3      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Dave CampHMichigan30.4      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Bill HuizengaHMichigan10.4      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Candice MillerHMichigan18.4      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Mike RogersHMichigan20.3      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Fred UptonHMichigan34.3      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Tim WalbergHMichigan14.4      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Michele BachmannHMinnesota14.4      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
John KlineHMinnesota18.4      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Erik PaulsenHMinnesota12.3      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Thad CochranSMississippi42.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Gregg HarperHMississippi12.3      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Alan NunneleeHMississippi10.4      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Steven PalazzoHMississippi10.4      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Roger WickerSMississippi13.4      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Roy BluntSMissouri10.4      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
Sam GravesHMissouri20.3      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Vicky HartzlerHMissouri10.4      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Billy LongHMissouri10.4      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Blaine LuetkemeyerHMissouri12.3   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Jason SmithHMissouri7.9      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Ann WagnerHMissouri8.3      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Steve DainesSMontana6.4      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Deb FischerSNebraska8.3      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jeff FortenberryHNebraska16.3      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Ben SasseSNebraska6.4      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Adrian SmithHNebraska14.4      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Lee TerryHNebraska22.4      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Mark AmodeiHNevada9.7      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Joe HeckHNevada10.4      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Dean HellerSNevada10      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Kelly AyotteSNew Hampshire10.4      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey26.4      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Scott GarrettHNew Jersey18.4      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Leonard LanceHNew Jersey12.3      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
Frank LoBiondoHNew Jersey26.4      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Jon RunyanHNew Jersey10.4      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Christopher SmithHNew Jersey40.3   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Steve PearceHNew Mexico18.4      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Chris CollinsHNew York8.3      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Chris GibsonHNew York10.4      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Michael GrimmHNew York10.4      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Richard HannaHNew York10.4      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Peter KingHNew York28.3      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Tom ReedHNew York10.5      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Richard BurrSNorth Carolina16.3      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Howard CobleHNorth Carolina36.3    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Renee EllmersHNorth Carolina10.4      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Virginia FoxxHNorth Carolina16.3      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
George HoldingHNorth Carolina8.3      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Richard HudsonHNorth Carolina8.3      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Walter JonesHNorth Carolina26.4      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Patrick McHenryHNorth Carolina16.3      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Mark MeadowsHNorth Carolina8.3      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Robert PittengerHNorth Carolina8.3      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Thom TillisSNorth Carolina6.4      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Kevin CramerHNorth Dakota8.3    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
John HoevenSNorth Dakota10.4      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Steve ChabotHOhio26.4      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Bob GibbsHOhio10.4      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Bill JohnsonHOhio10.4      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Jim JordanHOhio14.4      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceHOhio8.3    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Robert LattaHOhio13.4      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Rob PortmanSOhio10.4      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Jim RenacciHOhio10.4      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Steve StiversHOhio10.4      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Patrick TiberiHOhio20.3      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Mike TurnerHOhio18.4      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Brad WenstrupHOhio8.3      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Jim BridenstineHOklahoma8.3      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Tom CoburnSOklahoma16.3      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Tom ColeHOklahoma18.4      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
James InhofeSOklahoma26.5      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
James LankfordHOklahoma10.4      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Frank LucasHOklahoma27   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Markwayne MullinHOklahoma8.3    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Greg WaldenHOregon22.4      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Lou BarlettaHPennsylvania10.4      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Charles DentHPennsylvania16.3      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Mike FitzpatrickHPennsylvania16.3      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Jim GerlachHPennsylvania18.4      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Mike KellyHPennsylvania10.4      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Tom MarinoHPennsylvania10.4      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Pat MeehanHPennsylvania10.4      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Tim MurphyHPennsylvania18.4      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Scott PerryHPennsylvania8.3      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Joseph PittsHPennsylvania24.3      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Keith RothfusHPennsylvania8.3      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Bill ShusterHPennsylvania20      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Glenn ThompsonHPennsylvania12.3      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Pat ToomeySPennsylvania10.4      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Jeff DuncanHSouth Carolina10.4      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Trey GowdyHSouth Carolina10.4      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Lindsey GrahamSSouth Carolina18.4      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Tom RiceHSouth Carolina8.3    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Mark SanfordHSouth Carolina8    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Tim ScottSSouth Carolina8.3      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Joe WilsonHSouth Carolina19.4      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Kristi NoemHSouth Dakota10.4      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Mike RoundsSSouth Dakota6.4      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
John ThuneSSouth Dakota16.3      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Lamar AlexanderSTennessee18.4      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Diane BlackHTennessee10.4      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnHTennessee18.4      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Bob CorkerSTennessee14.4      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Scott DesJarlaisHTennessee10.4      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Jimmy DuncanHTennessee32.5   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Stephen FincherHTennessee10.4      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Chuck FleischmannHTennessee10.4      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
Phil RoeHTennessee12.3      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Joe BartonHTexas36.3      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Kevin BradyHTexas24.3      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Michael BurgessHTexas18.4      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
John CarterHTexas18.4      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Michael ConawayHTexas16.3      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
John CornynSTexas18.4      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Ted CruzSTexas8.3      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922260
John CulbersonHTexas20.3      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Blake FarentholdHTexas10.4      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Bill FloresHTexas10.4      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Louie GohmertHTexas16.3      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303521
Kay GrangerHTexas24.3      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Ralph HallHTexas40.3      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Jeb HensarlingHTexas18.4      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Sam JohnsonHTexas30      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
Kenny MarchantHTexas16.3      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Michael McCaulHTexas16.3      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Randy NeugebauerHTexas17.9      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Pete OlsonHTexas12.3    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Ted PoeHTexas16.3      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Pete SessionsHTexas24.3      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Lamar SmithHTexas34.4      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Steve StockmanHTexas26.4      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Mac ThornberryHTexas26.4      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Randy WeberHTexas8.3      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Roger WilliamsHTexas8.3      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Rob BishopHUtah18.4      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Jason ChaffetzHUtah12.3      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Orrin HatchSUtah44.3      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Mike LeeSUtah10.4      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54444
Mitt RomneySUtah2.4      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Chris StewartHUtah8.3      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Dave BratHVirginia6.5 NNNN29
Barbara ComstockHVirginia6.4 NNNN0
Randy ForbesHVirginia19.9      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Bob GoodlatteHVirginia28.3      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Morgan GriffithHVirginia10.4      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Robert HurtHVirginia10.4      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Scott RigellHVirginia10.4      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Robert WittmanHVirginia13.4      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Jaime Herrera BeutlerHWashington10.4      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Dan NewhouseHWashington6.4 NNNN0
David ReichertHWashington16.3      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Cathy McMorris RodgersHWashington16.3      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Shelley Moore CapitoSWest Virginia6.4      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Evan JenkinsHWest Virginia6.4 NNNN0
David McKinleyHWest Virginia10.4      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Alex MooneyHWest Virginia6.4 NNNN0
Sean DuffyHWisconsin10.4      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Glenn GrothmanHWisconsin6.4 NNNN0
Ron JohnsonSWisconsin10.4      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Reid RibbleHWisconsin10.4      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Paul RyanHWisconsin22.4      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031457
James SensenbrennerHWisconsin42.4      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
John BarrassoSWyoming13.9      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Mike EnziSWyoming24.3      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Cynthia LummisHWyoming12.3      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110