U.S. Congress

Republican Members of Congress


271 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Robert AderholtHAlabama24.2      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Lamar AlexanderSTennessee18.2      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Rick AllenHGeorgia6.2      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Mark AmodeiHNevada9.5      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Kelly AyotteSNew Hampshire10.2      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Michele BachmannHMinnesota14.2      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Lou BarlettaHPennsylvania10.2      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Andy BarrHKentucky8.2      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
John BarrassoSWyoming13.7      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Joe BartonHTexas36.2      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Dan BenishekHMichigan10.2      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioHMichigan8.2      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Gus BilirakisHFlorida14.2      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Rob BishopHUtah18.2      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Diane BlackHTennessee10.2      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnHTennessee18.2      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Rod BlumHIowa6.2      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Roy BluntSMissouri10.2      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BoozmanSArkansas10.2      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Mike BostHIllinois6.2      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Charles BoustanyHLouisiana16.2      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Kevin BradyHTexas24.2      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Jim BridenstineHOklahoma8.2      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Mo BrooksHAlabama10.2      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Susan BrooksHIndiana8.2      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Vern BuchananHFlorida14.2      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Ken BuckHColorado6.2      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Larry BucshonHIndiana10.2      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Michael BurgessHTexas18.2      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Richard BurrSNorth Carolina16.2      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Bradley ByrneHAlabama7.1      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ken CalvertHCalifornia28.2      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Dave CampHMichigan30.2      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
John CampbellHCalifornia15.2      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Shelley Moore CapitoSWest Virginia6.2      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Buddy CarterHGeorgia6.2      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
John CarterHTexas18.2      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Bill CassidySLouisiana6.2      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Steve ChabotHOhio26.2      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Jason ChaffetzHUtah12.2      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Curt ClawsonHFlorida6.7 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Daniel CoatsSIndiana32.2      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Howard CobleHNorth Carolina36.2    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Tom CoburnSOklahoma16.2      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad CochranSMississippi42.2    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Mike CoffmanHColorado12.2      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Tom ColeHOklahoma18.2      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Chris CollinsHNew York8.2      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Doug CollinsHGeorgia8.2      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Susan CollinsSMaine24.2      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Michael ConawayHTexas16.2      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Paul CookHCalifornia8.2      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Bob CorkerSTennessee14.2      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
John CornynSTexas18.3      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Tom CottonSArkansas6.2      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Kevin CramerHNorth Dakota8.2    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Mike CrapoSIdaho22.2      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Rick CrawfordHArkansas10.2      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Ander CrenshawHFlorida20.2      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
John CulbersonHTexas20.2      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Steve DainesSMontana6.2      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Rodney DavisHIllinois8.2      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Jeff DenhamHCalifornia10.2      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Charles DentHPennsylvania16.2      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Scott DesJarlaisHTennessee10.2      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Mario Diaz-BalartHFlorida18.2      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Robert DoldHIllinois10.2      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Sean DuffyHWisconsin10.2      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Jeff DuncanHSouth Carolina10.2      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Jimmy DuncanHTennessee32.3   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Renee EllmersHNorth Carolina10.2      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Mike EnziSWyoming24.2      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni ErnstSIowa6.2      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Blake FarentholdHTexas10.2      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Stephen FincherHTennessee10.2      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Deb FischerSNebraska8.2      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Mike FitzpatrickHPennsylvania16.2      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Jeff FlakeSArizona8.2      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Chuck FleischmannHTennessee10.2      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
John FlemingHLouisiana12.2      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Bill FloresHTexas10.2      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Randy ForbesHVirginia19.7      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Jeff FortenberryHNebraska16.2      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Virginia FoxxHNorth Carolina16.2      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Trent FranksHArizona18.2      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey26.2      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Cory GardnerSColorado6.2      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Scott GarrettHNew Jersey18.2      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Jim GerlachHPennsylvania18.2      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Bob GibbsHOhio10.2      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Chris GibsonHNew York10.2      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Louie GohmertHTexas16.2      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303521
Bob GoodlatteHVirginia28.2      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Paul GosarHArizona10.2      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Trey GowdyHSouth Carolina10.2      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Lindsey GrahamSSouth Carolina18.2      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Kay GrangerHTexas24.2      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Chuck GrassleySIowa40.2      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Sam GravesHMissouri20.2      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Tom GravesHGeorgia10.7      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Morgan GriffithHVirginia10.2      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Michael GrimmHNew York10.2      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Brett GuthrieHKentucky12.2      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Ralph HallHTexas40.2      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Richard HannaHNew York10.2      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Gregg HarperHMississippi12.2      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Andy HarrisHMaryland10.2      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Vicky HartzlerHMissouri10.2      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Orrin HatchSUtah44.2      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Joe HeckHNevada10.2      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Dean HellerSNevada9.8      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Jeb HensarlingHTexas18.2      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Jody HiceHGeorgia6.2      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
French HillHArkansas6.2      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
John HoevenSNorth Dakota10.2      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
George HoldingHNorth Carolina8.2      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Richard HudsonHNorth Carolina8.2      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Tim HuelskampHKansas10.2      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Bill HuizengaHMichigan10.2      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Randy HultgrenHIllinois10.2      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Duncan HunterHCalifornia12.2   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Robert HurtHVirginia10.2      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
James InhofeSOklahoma26.3      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny IsaksonSGeorgia16.2      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Darrell IssaHCalifornia20.2      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Lynn JenkinsHKansas12.2      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Bill JohnsonHOhio10.2      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Ron JohnsonSWisconsin10.2      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Sam JohnsonHTexas29.8      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
David JollyHFlorida7    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Walter JonesHNorth Carolina26.2      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Jim JordanHOhio14.2      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceHOhio8.2    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Mike KellyHPennsylvania10.2      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Peter KingHNew York28.2      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Steve KingHIowa18.2      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Adam KinzingerHIllinois10.2      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mark KirkSIllinois10.3      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
John KlineHMinnesota18.2      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Doug LaMalfaHCalifornia8.2      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Doug LambornHColorado14.2      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Leonard LanceHNew Jersey12.2      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
James LankfordHOklahoma10.2      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Robert LattaHOhio13.2      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Mike LeeSUtah10.2      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Frank LoBiondoHNew Jersey26.2      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Billy LongHMissouri10.2      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Barry LoudermilkHGeorgia6.2      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Frank LucasHOklahoma26.8   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Blaine LuetkemeyerHMissouri12.2   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Cynthia LummisHWyoming12.2      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Kenny MarchantHTexas16.2      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Tom MarinoHPennsylvania10.2      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Thomas MassieHKentucky8.3      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
John McCainSArizona31.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Kevin McCarthyHCalifornia14.2      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Michael McCaulHTexas16.2      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Tom McClintockHCalifornia12.2      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Mitch McConnellSKentucky36.2      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541178
Patrick McHenryHNorth Carolina16.2      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Buck McKeonHCalifornia28.2      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
David McKinleyHWest Virginia10.2      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Martha McSallyHArizona6.2      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Mark MeadowsHNorth Carolina8.2      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Pat MeehanHPennsylvania10.2      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Luke MesserHIndiana8.2      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
John MicaHFlorida28.2   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Candice MillerHMichigan18.2      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gary MillerHCalifornia22.2      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Jeff MillerHFlorida19.4      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Jerry MoranSKansas10.2      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Markwayne MullinHOklahoma8.2    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Lisa MurkowskiSAlaska18.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Tim MurphyHPennsylvania18.2      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Randy NeugebauerHTexas17.7      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Kristi NoemHSouth Dakota10.2      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Rich NugentHFlorida10.2      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Alan NunneleeHMississippi10.2      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Pete OlsonHTexas12.2    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Steven PalazzoHMississippi10.2      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Gary PalmerHAlabama6.2      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Rand PaulSKentucky10.2      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Erik PaulsenHMinnesota12.2      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Steve PearceHNew Mexico18.2      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
David PerdueSGeorgia6.2      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35218
Scott PerryHPennsylvania8.2      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Robert PittengerHNorth Carolina8.2      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph PittsHPennsylvania24.2      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Ted PoeHTexas16.2      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Rob PortmanSOhio10.2      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Bill PoseyHFlorida12.2      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Tom ReedHNew York10.3      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
David ReichertHWashington16.2      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Jim RenacciHOhio10.2      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Reid RibbleHWisconsin10.2      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Tom RiceHSouth Carolina8.2    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Scott RigellHVirginia10.2      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Jim RischSIdaho12.2   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Pat RobertsSKansas24.2      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Martha RobyHAlabama10.2      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Cathy McMorris RodgersHWashington16.2      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Phil RoeHTennessee12.2      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Hal RogersHKentucky40.2      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Mike RogersHAlabama18.2      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Mike RogersHMichigan20.2      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Dana RohrabacherHCalifornia32.2    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Todd RokitaHIndiana10.2      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Mitt RomneySUtah2.2      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Thomas RooneyHFlorida12.2      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Peter RoskamHIllinois14.2    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Dennis RossHFlorida10.2      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Keith RothfusHPennsylvania8.2      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Mike RoundsSSouth Dakota6.2      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Edward RoyceHCalifornia28.2      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Jon RunyanHNew Jersey10.2      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Paul RyanHWisconsin22.2      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031457
Matt SalmonHArizona26.2      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Mark SanfordHSouth Carolina7.8    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Ben SasseSNebraska6.2      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Steve ScaliseHLouisiana12.8   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David SchweikertHArizona10.2      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Austin ScottHGeorgia10.2      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
James SensenbrennerHWisconsin42.2      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Pete SessionsHTexas24.2      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Richard ShelbySAlabama34.2      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
John ShimkusHIllinois24.2      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterHPennsylvania19.8      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Michael SimpsonHIdaho22.2      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Adrian SmithHNebraska14.2      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Christopher SmithHNew Jersey40.2   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Jason SmithHMissouri7.7      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Lamar SmithHTexas34.2      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Steve SoutherlandHFlorida10.2      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Chris StewartHUtah8.2      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Steve StiversHOhio10.2      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Steve StockmanHTexas26.2      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Marlin StutzmanHIndiana10.3      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Dan SullivanSAlaska6.2      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Lee TerryHNebraska22.2      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Glenn ThompsonHPennsylvania12.2      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Mac ThornberryHTexas26.2      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
John ThuneSSouth Dakota16.2      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Patrick TiberiHOhio20.2      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Thom TillisSNorth Carolina6.2      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Scott TiptonHColorado10.2      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Pat ToomeySPennsylvania10.2      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Mike TurnerHOhio18.2      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Fred UptonHMichigan34.2      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
David ValadaoHCalifornia8.2      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
David VitterSLouisiana16.2      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Ann WagnerHMissouri8.2      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Tim WalbergHMichigan14.2      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Greg WaldenHOregon22.2      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Jackie WalorskiHIndiana8.2      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Randy WeberHTexas8.2      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Dan WebsterHFlorida10.2      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Brad WenstrupHOhio8.2      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Bruce WestermanHArkansas6.2      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Lynn WestmorelandHGeorgia16.2      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Ed WhitfieldHKentucky26.2      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Roger WickerSMississippi13.2      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Roger WilliamsHTexas8.2      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Joe WilsonHSouth Carolina19.2      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Robert WittmanHVirginia13.2      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Steve WomackHArkansas10.2      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WoodallHGeorgia10.2   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Kevin YoderHKansas10.2      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Ted YohoHFlorida8.2      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
David YoungHIowa6.2      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Don YoungHAlaska48      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Todd YoungHIndiana10.2      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150