U.S. Congress

Republican Members of Congress


21 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Andy BarrHKentucky7.6      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Rod BlumHIowa5.6      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Charles BoustanyHLouisiana15.6      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Michael BurgessHTexas17.6      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Bradley ByrneHAlabama6.6      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ander CrenshawHFlorida19.6      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Scott DesJarlaisHTennessee9.6      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Blake FarentholdHTexas9.6      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey25.6      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Jeb HensarlingHTexas17.6      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
David McKinleyHWest Virginia9.6      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
John MicaHFlorida27.6   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Tom RiceHSouth Carolina7.6    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Peter RoskamHIllinois13.6    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Ileana Ros-LehtinenHFlorida31      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Mark SanfordHSouth Carolina7.3    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
James SensenbrennerHWisconsin41.6      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Scott TiptonHColorado9.6      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Greg WaldenHOregon21.6      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Robert WittmanHVirginia12.7      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Don YoungHAlaska47.4      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650