U.S. Congress

Republican Members of Congress


33 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Robert AderholtHAlabama23.2      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Rick AllenHGeorgia5.2      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Joe BartonHTexas35.2      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Richard BurrSNorth Carolina15.2      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Buddy CarterHGeorgia5.2      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
Mike CoffmanHColorado11.2      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Tom ColeHOklahoma17.2      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Tom CottonSArkansas5.2      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
John CulbersonHTexas19.2      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Stephen FincherHTennessee9.2      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Bob GibbsHOhio9.2      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Kay GrangerHTexas23.2      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Ralph HallHTexas39.2      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Johnny IsaksonSGeorgia15.2      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Lynn JenkinsHKansas11.2      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Sam JohnsonHTexas28.9      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
John KlineHMinnesota17.2      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Jeff MillerHFlorida18.5      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Jerry MoranSKansas9.2      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Rich NugentHFlorida9.2      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Pete OlsonHTexas11.2    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
David PerdueSGeorgia5.2      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Rob PortmanSOhio9.2      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Bill PoseyHFlorida11.2      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Pat RobertsSKansas23.2      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Phil RoeHTennessee11.2      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Mike RogersHMichigan19.2      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Pete SessionsHTexas23.2      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Steve StiversHOhio9.2      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Lee TerryHNebraska21.2      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Ed WhitfieldHKentucky25.2      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Robert WoodallHGeorgia9.2   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Kevin YoderHKansas9.2      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650