U.S. Congress

Republican Members of Congress


33 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Robert AderholtHAlabama23.8      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Rick AllenHGeorgia5.8      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Joe BartonHTexas35.8      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Richard BurrSNorth Carolina15.8      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Buddy CarterHGeorgia5.8      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
Mike CoffmanHColorado11.8      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Tom ColeHOklahoma17.8      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Tom CottonSArkansas5.8      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
John CulbersonHTexas19.8      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Stephen FincherHTennessee9.8      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Bob GibbsHOhio9.8      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Kay GrangerHTexas23.8      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Ralph HallHTexas39.8      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Johnny IsaksonSGeorgia15.8      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Lynn JenkinsHKansas11.8      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Sam JohnsonHTexas29.5      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
John KlineHMinnesota17.8      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Jeff MillerHFlorida19      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Jerry MoranSKansas9.8      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Rich NugentHFlorida9.8      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Pete OlsonHTexas11.8    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
David PerdueSGeorgia5.8      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Rob PortmanSOhio9.8      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Bill PoseyHFlorida11.8      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Pat RobertsSKansas23.8      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Phil RoeHTennessee11.8      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Mike RogersHMichigan19.8      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Pete SessionsHTexas23.8      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Steve StiversHOhio9.8      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Lee TerryHNebraska21.8      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Ed WhitfieldHKentucky25.8      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Robert WoodallHGeorgia9.8   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Kevin YoderHKansas9.8      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650