U.S. Congress

Republican Members of Congress


12 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Diane BlackHTennessee9.7      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Larry BucshonHIndiana9.7      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
John CarterHTexas17.7      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Joni ErnstSIowa5.7      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Cory GardnerSColorado5.7      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Ron JohnsonSWisconsin9.7      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Cynthia LummisHWyoming11.7      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Erik PaulsenHMinnesota11.7      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
David ReichertHWashington15.7      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Ben SasseSNebraska5.7      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
John ShimkusHIllinois23.7      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterHPennsylvania19.4      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310