U.S. Congress

Republican Members of Congress


169 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Robert AderholtHAlabama23.9      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Lamar AlexanderSTennessee17.9      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Rick AllenHGeorgia5.9      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Michele BachmannHMinnesota13.9      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Andy BarrHKentucky7.9      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
John BarrassoSWyoming13.4      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Joe BartonHTexas35.9      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Diane BlackHTennessee9.9      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnHTennessee17.9      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Rod BlumHIowa5.9      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Roy BluntSMissouri9.9      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BoozmanSArkansas9.9      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Mike BostHIllinois5.9      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Charles BoustanyHLouisiana15.9      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Jim BridenstineHOklahoma7.9      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Vern BuchananHFlorida13.9      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Larry BucshonHIndiana9.9      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Michael BurgessHTexas17.9      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Richard BurrSNorth Carolina15.9      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Bradley ByrneHAlabama6.9      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ken CalvertHCalifornia27.9      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
John CampbellHCalifornia15      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Shelley Moore CapitoSWest Virginia5.9      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Buddy CarterHGeorgia5.9      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
John CarterHTexas17.9      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Bill CassidySLouisiana5.9      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Daniel CoatsSIndiana31.9      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Howard CobleHNorth Carolina35.9    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Tom CoburnSOklahoma15.9      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad CochranSMississippi41.9    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Mike CoffmanHColorado11.9      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Tom ColeHOklahoma17.9      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Doug CollinsHGeorgia7.9      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Michael ConawayHTexas15.9      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Bob CorkerSTennessee13.9      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
Tom CottonSArkansas5.9      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Rick CrawfordHArkansas9.9      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Ander CrenshawHFlorida19.9      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Ted CruzSTexas7.9      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
John CulbersonHTexas19.9      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Steve DainesSMontana5.9      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Jeff DenhamHCalifornia9.9      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Charles DentHPennsylvania15.9      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Scott DesJarlaisHTennessee9.9      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Jeff DuncanHSouth Carolina9.9      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Jimmy DuncanHTennessee32.1   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Mike EnziSWyoming23.9      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni ErnstSIowa5.9      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Blake FarentholdHTexas9.9      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Stephen FincherHTennessee9.9      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Deb FischerSNebraska7.9      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
John FlemingHLouisiana11.9      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Bill FloresHTexas9.9      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Randy ForbesHVirginia19.4      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Trent FranksHArizona17.9      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey25.9      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Cory GardnerSColorado5.9      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Jim GerlachHPennsylvania17.9      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Bob GibbsHOhio9.9      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Louie GohmertHTexas15.9      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Lindsey GrahamSSouth Carolina17.9      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Kay GrangerHTexas23.9      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Chuck GrassleySIowa39.9      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Sam GravesHMissouri19.9      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Tom GravesHGeorgia10.5      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Morgan GriffithHVirginia9.9      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Ralph HallHTexas39.9      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Gregg HarperHMississippi11.9      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Vicky HartzlerHMissouri9.9      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Jeb HensarlingHTexas17.9      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Jody HiceHGeorgia5.9      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
George HoldingHNorth Carolina7.9      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Bill HuizengaHMichigan9.9      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Randy HultgrenHIllinois9.9      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Duncan HunterHCalifornia11.9   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Robert HurtHVirginia9.9      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
James InhofeSOklahoma26      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny IsaksonSGeorgia15.9      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Lynn JenkinsHKansas11.9      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Bill JohnsonHOhio9.9      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Ron JohnsonSWisconsin9.9      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Sam JohnsonHTexas29.6      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
Jim JordanHOhio13.9      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
Adam KinzingerHIllinois9.9      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mark KirkSIllinois10      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
John KlineHMinnesota17.9      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Doug LambornHColorado13.9      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
James LankfordHOklahoma9.9      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Billy LongHMissouri9.9      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Barry LoudermilkHGeorgia5.9      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Frank LucasHOklahoma26.6   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Cynthia LummisHWyoming11.9      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Kenny MarchantHTexas15.9      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
John McCainSArizona31.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Kevin McCarthyHCalifornia13.9      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Tom McClintockHCalifornia11.9      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Mitch McConnellSKentucky35.9      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541169
David McKinleyHWest Virginia9.9      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Luke MesserHIndiana7.9      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
John MicaHFlorida27.9   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Candice MillerHMichigan17.9      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gary MillerHCalifornia21.9      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Jeff MillerHFlorida19.1      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Jerry MoranSKansas9.9      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Markwayne MullinHOklahoma7.9    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Randy NeugebauerHTexas17.5      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Kristi NoemHSouth Dakota9.9      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Rich NugentHFlorida9.9      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Alan NunneleeHMississippi9.9      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Pete OlsonHTexas11.9    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Gary PalmerHAlabama5.9      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Rand PaulSKentucky9.9      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Erik PaulsenHMinnesota11.9      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Steve PearceHNew Mexico17.9      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
David PerdueSGeorgia5.9      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Robert PittengerHNorth Carolina7.9      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph PittsHPennsylvania23.9      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Rob PortmanSOhio9.9      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Bill PoseyHFlorida11.9      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
David ReichertHWashington15.9      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Reid RibbleHWisconsin9.9      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Tom RiceHSouth Carolina7.9    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Scott RigellHVirginia9.9      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Pat RobertsSKansas23.9      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Martha RobyHAlabama9.9      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Phil RoeHTennessee11.9      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Hal RogersHKentucky39.9      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Mike RogersHAlabama17.9      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Mike RogersHMichigan19.9      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Dana RohrabacherHCalifornia31.9    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Peter RoskamHIllinois13.9    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Ileana Ros-LehtinenHFlorida31.3      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis RossHFlorida9.9      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Mark SanfordHSouth Carolina7.6    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Ben SasseSNebraska5.9      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Austin ScottHGeorgia9.9      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Tim ScottSSouth Carolina7.9      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
James SensenbrennerHWisconsin41.9      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Pete SessionsHTexas23.9      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Richard ShelbySAlabama33.9      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
John ShimkusHIllinois23.9      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterHPennsylvania19.5      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Adrian SmithHNebraska13.9      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Jason SmithHMissouri7.5      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Steve SoutherlandHFlorida9.9      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Steve StiversHOhio9.9      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Steve StockmanHTexas25.9      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Marlin StutzmanHIndiana10.1      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Lee TerryHNebraska21.9      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Glenn ThompsonHPennsylvania11.9      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Mac ThornberryHTexas25.9      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
John ThuneSSouth Dakota15.9      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Scott TiptonHColorado9.9      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Mike TurnerHOhio17.9      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Fred UptonHMichigan33.9      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
Tim WalbergHMichigan13.9      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Greg WaldenHOregon21.9      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Randy WeberHTexas7.9      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Dan WebsterHFlorida9.9      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Bruce WestermanHArkansas5.9      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Lynn WestmorelandHGeorgia15.9      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Ed WhitfieldHKentucky25.9      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Roger WickerSMississippi12.9      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Joe WilsonHSouth Carolina18.9      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Robert WittmanHVirginia13      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Steve WomackHArkansas9.9      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WoodallHGeorgia9.9   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Kevin YoderHKansas9.9      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Don YoungHAlaska47.7      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650