U.S. Congress

Republican Members of Congress


66 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Kelly AyotteSNew Hampshire9.7      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Lou BarlettaHPennsylvania9.7      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Dan BenishekHMichigan9.7      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioHMichigan7.7      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Kevin BradyHTexas23.7      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Susan BrooksHIndiana7.7      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Dave CampHMichigan29.7      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
Steve ChabotHOhio25.7      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Chris CollinsHNew York7.7      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Susan CollinsSMaine23.7      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Paul CookHCalifornia7.7      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Rodney DavisHIllinois7.7      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Mario Diaz-BalartHFlorida17.7      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Sean DuffyHWisconsin9.7      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Renee EllmersHNorth Carolina9.7      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Mike FitzpatrickHPennsylvania15.7      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Chuck FleischmannHTennessee9.7      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
Jeff FortenberryHNebraska15.7      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Virginia FoxxHNorth Carolina15.7      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Chris GibsonHNew York9.7      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Paul GosarHArizona9.7      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Michael GrimmHNew York9.7      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Richard HannaHNew York9.7      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Andy HarrisHMaryland9.7      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Joe HeckHNevada9.7      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
French HillHArkansas5.7      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
John HoevenSNorth Dakota9.7      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Tim HuelskampHKansas9.7      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Walter JonesHNorth Carolina25.7      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
David JoyceHOhio7.7    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Mike KellyHPennsylvania9.7      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Peter KingHNew York27.7      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Steve KingHIowa17.7      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Leonard LanceHNew Jersey11.7      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
Robert LattaHOhio12.8      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Frank LoBiondoHNew Jersey25.7      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Blaine LuetkemeyerHMissouri11.7   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Tom MarinoHPennsylvania9.7      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Michael McCaulHTexas15.7      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Patrick McHenryHNorth Carolina15.7      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Pat MeehanHPennsylvania9.7      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Lisa MurkowskiSAlaska17.8      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Tim MurphyHPennsylvania17.7      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Devin NunesHCalifornia17.7      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Steven PalazzoHMississippi9.7      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Tom ReedHNew York9.9      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
Jim RenacciHOhio9.7      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Jim RischSIdaho11.7   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Todd RokitaHIndiana9.7      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Thomas RooneyHFlorida11.7      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Keith RothfusHPennsylvania7.7      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Mike RoundsSSouth Dakota5.7      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Edward RoyceHCalifornia27.7      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Marco RubioSFlorida9.7      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Jon RunyanHNew Jersey9.7      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Paul RyanHWisconsin21.7      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031457
Steve ScaliseHLouisiana12.4   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David SchweikertHArizona9.7      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Christopher SmithHNew Jersey39.7   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Dan SullivanSAlaska5.7      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Patrick TiberiHOhio19.7      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Pat ToomeySPennsylvania9.7      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
David ValadaoHCalifornia7.7      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
David VitterSLouisiana15.7      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Ann WagnerHMissouri7.7      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Brad WenstrupHOhio7.7      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640