U.S. Congress

Women Republican Members of Congress


27 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Michele BachmannHMinnesota13.2      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Joni ErnstSIowa5.2      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Susan CollinsSMaine23.2      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Marsha BlackburnHTennessee17.2      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Virginia FoxxHNorth Carolina15.2      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteSNew Hampshire9.2      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Lisa MurkowskiSAlaska17.3      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Renee EllmersHNorth Carolina9.2      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Dana RohrabacherHCalifornia31.2    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersHWashington15.2      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Deb FischerSNebraska7.2      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jackie WalorskiHIndiana7.2      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Ann WagnerHMissouri7.2      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Ileana Ros-LehtinenHFlorida30.6      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Martha RobyHAlabama9.2      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Kristi NoemHSouth Dakota9.2      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Candice MillerHMichigan17.2      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Martha McSallyHArizona5.2      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Cynthia LummisHWyoming11.2      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Lynn JenkinsHKansas11.2      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Vicky HartzlerHMissouri9.2      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Kay GrangerHTexas23.2      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Barbara ComstockHVirginia5.2 NNNN0
Shelley Moore CapitoSWest Virginia5.2      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Susan BrooksHIndiana7.2      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Diane BlackHTennessee9.2      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Jaime Herrera BeutlerHWashington9.2      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360