U.S. Congress

Women Republican Members of Congress


27 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Michele BachmannHMinnesota13.9      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Joni ErnstSIowa5.9      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Susan CollinsSMaine23.9      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Marsha BlackburnHTennessee17.9      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Virginia FoxxHNorth Carolina15.9      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kelly AyotteSNew Hampshire9.9      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Lisa MurkowskiSAlaska18      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Renee EllmersHNorth Carolina9.9      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Dana RohrabacherHCalifornia31.9    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Cathy McMorris RodgersHWashington15.9      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Deb FischerSNebraska7.9      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jackie WalorskiHIndiana7.9      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Ann WagnerHMissouri7.9      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Ileana Ros-LehtinenHFlorida31.3      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Martha RobyHAlabama9.9      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Kristi NoemHSouth Dakota9.9      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Candice MillerHMichigan17.9      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Martha McSallyHArizona5.9      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Cynthia LummisHWyoming11.9      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Lynn JenkinsHKansas11.9      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Vicky HartzlerHMissouri9.9      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Kay GrangerHTexas23.9      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Barbara ComstockHVirginia5.9 NNNN0
Shelley Moore CapitoSWest Virginia5.9      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Susan BrooksHIndiana7.9      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Diane BlackHTennessee9.9      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Jaime Herrera BeutlerHWashington9.9      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360