U.S. Congress

Women Republican Members of Congress


27 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Kelly AyotteSNew Hampshire10.1      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Michele BachmannHMinnesota14.1      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Jaime Herrera BeutlerHWashington10.1      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Diane BlackHTennessee10.1      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnHTennessee18.1      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Susan BrooksHIndiana8.1      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Shelley Moore CapitoSWest Virginia6.1      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Susan CollinsSMaine24.1      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Barbara ComstockHVirginia6.1 NNNN0
Renee EllmersHNorth Carolina10.1      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Joni ErnstSIowa6.1      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Deb FischerSNebraska8.1      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Virginia FoxxHNorth Carolina16.1      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kay GrangerHTexas24.1      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Vicky HartzlerHMissouri10.1      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Lynn JenkinsHKansas12.1      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Cynthia LummisHWyoming12.1      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Martha McSallyHArizona6.1      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Candice MillerHMichigan18.1      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Lisa MurkowskiSAlaska18.1      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Kristi NoemHSouth Dakota10.1      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Martha RobyHAlabama10.1      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Cathy McMorris RodgersHWashington16.1      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Dana RohrabacherHCalifornia32.1    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Ileana Ros-LehtinenHFlorida31.4      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Ann WagnerHMissouri8.1      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Jackie WalorskiHIndiana8.1      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150