U.S. Congress

Women Republican Members of Congress


27 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Kelly AyotteSNew Hampshire9.6      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Michele BachmannHMinnesota13.6      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Jaime Herrera BeutlerHWashington9.6      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Diane BlackHTennessee9.6      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnHTennessee17.6      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Susan BrooksHIndiana7.6      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Shelley Moore CapitoSWest Virginia5.6      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Susan CollinsSMaine23.6      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Barbara ComstockHVirginia5.6 NNNN0
Renee EllmersHNorth Carolina9.6      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Joni ErnstSIowa5.6      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Deb FischerSNebraska7.6      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Virginia FoxxHNorth Carolina15.6      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Kay GrangerHTexas23.6      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Vicky HartzlerHMissouri9.6      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Lynn JenkinsHKansas11.6      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Cynthia LummisHWyoming11.6      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Martha McSallyHArizona5.6      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Candice MillerHMichigan17.6      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Lisa MurkowskiSAlaska17.7      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Kristi NoemHSouth Dakota9.6      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Martha RobyHAlabama9.6      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Cathy McMorris RodgersHWashington15.6      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Dana RohrabacherHCalifornia31.6    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Ileana Ros-LehtinenHFlorida31      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Ann WagnerHMissouri7.6      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Jackie WalorskiHIndiana7.6      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150