U.S. Congress

Republican Members of Congress


286 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Ralph AbrahamHLouisiana4.6 NNNN0
Robert AderholtHAlabama22.6      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Lamar AlexanderSTennessee16.6      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Rick AllenHGeorgia4.6      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Justin AmashHMichigan8.6      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Mark AmodeiHNevada7.9      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Kelly AyotteSNew Hampshire8.6      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Michele BachmannHMinnesota12.6      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Lou BarlettaHPennsylvania8.6      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Andy BarrHKentucky6.6      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
John BarrassoSWyoming12.2      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Joe BartonHTexas34.6      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Dan BenishekHMichigan8.6      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioHMichigan6.6      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Jaime Herrera BeutlerHWashington8.6      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Gus BilirakisHFlorida12.6      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Rob BishopHUtah16.6      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Diane BlackHTennessee8.6      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnHTennessee16.6      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Rod BlumHIowa4.6      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Roy BluntSMissouri8.6      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BoozmanSArkansas8.6      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Mike BostHIllinois4.6      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Charles BoustanyHLouisiana14.6      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Kevin BradyHTexas22.6      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Dave BratHVirginia4.8 NNNN29
Jim BridenstineHOklahoma6.6      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Mo BrooksHAlabama8.6      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Susan BrooksHIndiana6.6      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Vern BuchananHFlorida12.6      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Ken BuckHColorado4.6      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Larry BucshonHIndiana8.6      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Michael BurgessHTexas16.6      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Richard BurrSNorth Carolina14.6      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Bradley ByrneHAlabama5.6      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ken CalvertHCalifornia26.6      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Dave CampHMichigan28.6      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
John CampbellHCalifornia13.7      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Shelley Moore CapitoSWest Virginia4.6      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Buddy CarterHGeorgia4.6      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
John CarterHTexas16.6      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Bill CassidySLouisiana4.6      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Steve ChabotHOhio24.6      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Jason ChaffetzHUtah10.6      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Curt ClawsonHFlorida5.2 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Daniel CoatsSIndiana30.6      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Howard CobleHNorth Carolina34.6    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Tom CoburnSOklahoma14.6      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad CochranSMississippi40.6    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Mike CoffmanHColorado10.6      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Tom ColeHOklahoma16.6      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Chris CollinsHNew York6.6      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Doug CollinsHGeorgia6.6      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Susan CollinsSMaine22.6      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Barbara ComstockHVirginia4.6 NNNN0
Michael ConawayHTexas14.6      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Paul CookHCalifornia6.6      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Bob CorkerSTennessee12.6      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
John CornynSTexas16.7      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Tom CottonSArkansas4.6      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Kevin CramerHNorth Dakota6.6    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Mike CrapoSIdaho20.6      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Rick CrawfordHArkansas8.6      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Ander CrenshawHFlorida18.6      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Ted CruzSTexas6.6      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
John CulbersonHTexas18.6      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Steve DainesSMontana4.6      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Rodney DavisHIllinois6.6      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Jeff DenhamHCalifornia8.6      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Charles DentHPennsylvania14.6      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Ron DeSantisHFlorida6.6      YYY YY Ydesantis.house.gov202-225-27060
Scott DesJarlaisHTennessee8.6      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Mario Diaz-BalartHFlorida16.6      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Robert DoldHIllinois8.6      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Sean DuffyHWisconsin8.6      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Jeff DuncanHSouth Carolina8.6      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Jimmy DuncanHTennessee30.8   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Renee EllmersHNorth Carolina8.6      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Mike EnziSWyoming22.6      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni ErnstSIowa4.6      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Blake FarentholdHTexas8.6      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Stephen FincherHTennessee8.6      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Deb FischerSNebraska6.6      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Mike FitzpatrickHPennsylvania14.6      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Jeff FlakeSArizona6.6      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Chuck FleischmannHTennessee8.6      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
John FlemingHLouisiana10.6      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Bill FloresHTexas8.6      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Randy ForbesHVirginia18.2      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Jeff FortenberryHNebraska14.6      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Virginia FoxxHNorth Carolina14.6      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Trent FranksHArizona16.6      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey24.6      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Cory GardnerSColorado4.6      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Scott GarrettHNew Jersey16.6      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Jim GerlachHPennsylvania16.6      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Bob GibbsHOhio8.6      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Chris GibsonHNew York8.6      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Louie GohmertHTexas14.6      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Bob GoodlatteHVirginia26.6      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Paul GosarHArizona8.6      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Trey GowdyHSouth Carolina8.6      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Lindsey GrahamSSouth Carolina16.6      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Kay GrangerHTexas22.6      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Chuck GrassleySIowa38.6      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Sam GravesHMissouri18.6      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Tom GravesHGeorgia9.2      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Morgan GriffithHVirginia8.6      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Michael GrimmHNew York8.6      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Glenn GrothmanHWisconsin4.6 NNNN0
Brett GuthrieHKentucky10.6      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Ralph HallHTexas38.6      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Richard HannaHNew York8.6      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Gregg HarperHMississippi10.6      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Andy HarrisHMaryland8.6      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Vicky HartzlerHMissouri8.6      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Orrin HatchSUtah42.6      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Joe HeckHNevada8.6      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Dean HellerSNevada8.3      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Jeb HensarlingHTexas16.6      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Jody HiceHGeorgia4.6      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
French HillHArkansas4.6      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
John HoevenSNorth Dakota8.6      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
George HoldingHNorth Carolina6.6      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Richard HudsonHNorth Carolina6.6      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Tim HuelskampHKansas8.6      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Bill HuizengaHMichigan8.6      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Randy HultgrenHIllinois8.6      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Duncan HunterHCalifornia10.6   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Robert HurtHVirginia8.6      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
James InhofeSOklahoma24.8      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny IsaksonSGeorgia14.6      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Darrell IssaHCalifornia18.6      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390613
Evan JenkinsHWest Virginia4.6 NNNN0
Lynn JenkinsHKansas10.6      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Bill JohnsonHOhio8.6      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Ron JohnsonSWisconsin8.6      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Sam JohnsonHTexas28.3      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
David JollyHFlorida5.4    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Walter JonesHNorth Carolina24.6      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Jim JordanHOhio12.6      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceHOhio6.6    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Mike KellyHPennsylvania8.6      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Peter KingHNew York26.6      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Steve KingHIowa16.6      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Adam KinzingerHIllinois8.6      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mark KirkSIllinois8.7      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
John KlineHMinnesota16.6      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Raul LabradorHIdaho8.6      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Doug LaMalfaHCalifornia6.6      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Doug LambornHColorado12.6      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Leonard LanceHNew Jersey10.6      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
James LankfordHOklahoma8.6      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Robert LattaHOhio11.7      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Mike LeeSUtah8.6      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Frank LoBiondoHNew Jersey24.6      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Billy LongHMissouri8.6      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Barry LoudermilkHGeorgia4.6      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Frank LucasHOklahoma25.3   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Blaine LuetkemeyerHMissouri10.6   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Cynthia LummisHWyoming10.6      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Kenny MarchantHTexas14.6      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Tom MarinoHPennsylvania8.6      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Thomas MassieHKentucky6.8      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
John McCainSArizona32.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Kevin McCarthyHCalifornia12.6      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Michael McCaulHTexas14.6      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Tom McClintockHCalifornia10.6      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Mitch McConnellSKentucky34.6      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541153
Patrick McHenryHNorth Carolina14.6      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Buck McKeonHCalifornia26.6      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
David McKinleyHWest Virginia8.6      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Martha McSallyHArizona4.6      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Mark MeadowsHNorth Carolina6.6      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Pat MeehanHPennsylvania8.6      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Luke MesserHIndiana6.6      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
John MicaHFlorida26.6   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Candice MillerHMichigan16.6      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gary MillerHCalifornia20.6      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Jeff MillerHFlorida17.8      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Alex MooneyHWest Virginia4.6 NNNN0
Jerry MoranSKansas8.6      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Markwayne MullinHOklahoma6.6    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Lisa MurkowskiSAlaska16.7      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Tim MurphyHPennsylvania16.6      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Randy NeugebauerHTexas16.2      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Dan NewhouseHWashington4.6 NNNN0
Kristi NoemHSouth Dakota8.6      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Rich NugentHFlorida8.6      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Devin NunesHCalifornia16.6      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Alan NunneleeHMississippi8.6      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Pete OlsonHTexas10.6    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Steven PalazzoHMississippi8.6      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Gary PalmerHAlabama4.6      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Rand PaulSKentucky8.6      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Erik PaulsenHMinnesota10.6      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Steve PearceHNew Mexico16.6      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
David PerdueSGeorgia4.6      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Scott PerryHPennsylvania6.6      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Robert PittengerHNorth Carolina6.6      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph PittsHPennsylvania22.6      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Ted PoeHTexas14.6      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Rob PortmanSOhio8.6      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Bill PoseyHFlorida10.6      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Tom ReedHNew York8.8      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
David ReichertHWashington14.6      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Jim RenacciHOhio8.6      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Reid RibbleHWisconsin8.6      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Tom RiceHSouth Carolina6.6    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Scott RigellHVirginia8.6      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Jim RischSIdaho10.6   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Pat RobertsSKansas22.6      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Martha RobyHAlabama8.6      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Cathy McMorris RodgersHWashington14.6      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Phil RoeHTennessee10.6      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Hal RogersHKentucky38.6      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Mike RogersHAlabama16.6      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Mike RogersHMichigan18.6      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Dana RohrabacherHCalifornia30.6    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Todd RokitaHIndiana8.6      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Thomas RooneyHFlorida10.6      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Peter RoskamHIllinois12.6    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Ileana Ros-LehtinenHFlorida30      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis RossHFlorida8.6      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Keith RothfusHPennsylvania6.6      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Mike RoundsSSouth Dakota4.6      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Edward RoyceHCalifornia26.6      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Marco RubioSFlorida8.6      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Jon RunyanHNew Jersey8.6      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Paul RyanHWisconsin20.6      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031451
Matt SalmonHArizona24.6      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Mark SanfordHSouth Carolina6.3    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Ben SasseSNebraska4.6      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Steve ScaliseHLouisiana11.3   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David SchweikertHArizona8.6      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Austin ScottHGeorgia8.6      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Tim ScottSSouth Carolina6.6      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
James SensenbrennerHWisconsin40.6      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Pete SessionsHTexas22.6      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Richard ShelbySAlabama32.6      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
John ShimkusHIllinois22.6      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterHPennsylvania18.3      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Michael SimpsonHIdaho20.6      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Adrian SmithHNebraska12.6      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Christopher SmithHNew Jersey38.6   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Jason SmithHMissouri6.2      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Lamar SmithHTexas32.6      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Steve SoutherlandHFlorida8.6      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Chris StewartHUtah6.6      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Steve StiversHOhio8.6      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Steve StockmanHTexas24.6      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Marlin StutzmanHIndiana8.8      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Dan SullivanSAlaska4.6      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Lee TerryHNebraska20.6      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Glenn ThompsonHPennsylvania10.6      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Mac ThornberryHTexas24.6      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
John ThuneSSouth Dakota14.6      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Patrick TiberiHOhio18.6      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Thom TillisSNorth Carolina4.6      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Scott TiptonHColorado8.6      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Pat ToomeySPennsylvania8.6      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Mike TurnerHOhio16.6      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Fred UptonHMichigan32.6      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
David ValadaoHCalifornia6.6      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
David VitterSLouisiana14.6      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Ann WagnerHMissouri6.6      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Tim WalbergHMichigan12.6      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Greg WaldenHOregon20.6      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Jackie WalorskiHIndiana6.6      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Randy WeberHTexas6.6      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Dan WebsterHFlorida8.6      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Brad WenstrupHOhio6.6      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Bruce WestermanHArkansas4.6      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Lynn WestmorelandHGeorgia14.6      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Ed WhitfieldHKentucky24.6      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Roger WickerSMississippi11.6      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Roger WilliamsHTexas6.6      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Joe WilsonHSouth Carolina17.7      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Robert WittmanHVirginia11.7      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Steve WomackHArkansas8.6      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WoodallHGeorgia8.6   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Kevin YoderHKansas8.6      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Ted YohoHFlorida6.6      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
David YoungHIowa4.6      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Don YoungHAlaska46.5      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Todd YoungHIndiana8.6      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150