U.S. Congress

Republican Members of Congress


286 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Ralph AbrahamHLouisiana6.1 NNNN0
Robert AderholtHAlabama24.1      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Lamar AlexanderSTennessee18.1      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Rick AllenHGeorgia6.1      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Justin AmashHMichigan10.1      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Mark AmodeiHNevada9.5      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Kelly AyotteSNew Hampshire10.1      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Michele BachmannHMinnesota14.1      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Lou BarlettaHPennsylvania10.1      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Andy BarrHKentucky8.1      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
John BarrassoSWyoming13.7      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Joe BartonHTexas36.1      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Dan BenishekHMichigan10.1      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioHMichigan8.1      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Jaime Herrera BeutlerHWashington10.1      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Gus BilirakisHFlorida14.1      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Rob BishopHUtah18.1      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Diane BlackHTennessee10.1      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnHTennessee18.1      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Rod BlumHIowa6.1      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Roy BluntSMissouri10.1      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BoozmanSArkansas10.1      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Mike BostHIllinois6.1      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Charles BoustanyHLouisiana16.1      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Kevin BradyHTexas24.1      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Dave BratHVirginia6.3 NNNN29
Jim BridenstineHOklahoma8.1      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Mo BrooksHAlabama10.1      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Susan BrooksHIndiana8.1      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Vern BuchananHFlorida14.1      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Ken BuckHColorado6.1      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Larry BucshonHIndiana10.1      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Michael BurgessHTexas18.1      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Richard BurrSNorth Carolina16.1      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Bradley ByrneHAlabama7.1      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ken CalvertHCalifornia28.1      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Dave CampHMichigan30.1      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
John CampbellHCalifornia15.2      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Shelley Moore CapitoSWest Virginia6.1      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Buddy CarterHGeorgia6.1      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
John CarterHTexas18.1      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Bill CassidySLouisiana6.1      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Steve ChabotHOhio26.1      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Jason ChaffetzHUtah12.1      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Curt ClawsonHFlorida6.7 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Daniel CoatsSIndiana32.1      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Howard CobleHNorth Carolina36.1    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Tom CoburnSOklahoma16.1      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad CochranSMississippi42.2    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Mike CoffmanHColorado12.1      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Tom ColeHOklahoma18.1      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Chris CollinsHNew York8.1      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Doug CollinsHGeorgia8.1      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Susan CollinsSMaine24.1      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Barbara ComstockHVirginia6.1 NNNN0
Michael ConawayHTexas16.1      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Paul CookHCalifornia8.1      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Bob CorkerSTennessee14.1      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
John CornynSTexas18.2      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Tom CottonSArkansas6.1      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Kevin CramerHNorth Dakota8.1    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Mike CrapoSIdaho22.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Rick CrawfordHArkansas10.1      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Ander CrenshawHFlorida20.1      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Ted CruzSTexas8.1      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922256
John CulbersonHTexas20.1      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Steve DainesSMontana6.1      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Rodney DavisHIllinois8.1      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Jeff DenhamHCalifornia10.1      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Charles DentHPennsylvania16.1      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Scott DesJarlaisHTennessee10.1      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Mario Diaz-BalartHFlorida18.1      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Robert DoldHIllinois10.1      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Sean DuffyHWisconsin10.1      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Jeff DuncanHSouth Carolina10.1      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Jimmy DuncanHTennessee32.3   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Renee EllmersHNorth Carolina10.1      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Mike EnziSWyoming24.1      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni ErnstSIowa6.1      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Blake FarentholdHTexas10.1      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Stephen FincherHTennessee10.1      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Deb FischerSNebraska8.1      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Mike FitzpatrickHPennsylvania16.1      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Jeff FlakeSArizona8.1      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Chuck FleischmannHTennessee10.1      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
John FlemingHLouisiana12.1      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Bill FloresHTexas10.1      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Randy ForbesHVirginia19.7      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Jeff FortenberryHNebraska16.1      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Virginia FoxxHNorth Carolina16.1      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Trent FranksHArizona18.1      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey26.1      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Cory GardnerSColorado6.1      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Scott GarrettHNew Jersey18.1      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Jim GerlachHPennsylvania18.1      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Bob GibbsHOhio10.1      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Chris GibsonHNew York10.1      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Louie GohmertHTexas16.1      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Bob GoodlatteHVirginia28.1      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Paul GosarHArizona10.1      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Trey GowdyHSouth Carolina10.1      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Lindsey GrahamSSouth Carolina18.1      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Kay GrangerHTexas24.1      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Chuck GrassleySIowa40.1      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Sam GravesHMissouri20.1      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Tom GravesHGeorgia10.7      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Morgan GriffithHVirginia10.1      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Michael GrimmHNew York10.1      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Glenn GrothmanHWisconsin6.2 NNNN0
Brett GuthrieHKentucky12.1      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Ralph HallHTexas40.1      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Richard HannaHNew York10.1      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Gregg HarperHMississippi12.1      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Andy HarrisHMaryland10.1      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Vicky HartzlerHMissouri10.1      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Orrin HatchSUtah44.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Joe HeckHNevada10.1      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Dean HellerSNevada9.8      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Jeb HensarlingHTexas18.1      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Jody HiceHGeorgia6.1      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
French HillHArkansas6.1      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
John HoevenSNorth Dakota10.1      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
George HoldingHNorth Carolina8.1      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Richard HudsonHNorth Carolina8.1      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Tim HuelskampHKansas10.1      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Bill HuizengaHMichigan10.1      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Randy HultgrenHIllinois10.1      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Duncan HunterHCalifornia12.1   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Robert HurtHVirginia10.1      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
James InhofeSOklahoma26.3      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny IsaksonSGeorgia16.1      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Darrell IssaHCalifornia20.1      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Evan JenkinsHWest Virginia6.1 NNNN0
Lynn JenkinsHKansas12.1      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Bill JohnsonHOhio10.1      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Ron JohnsonSWisconsin10.1      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Sam JohnsonHTexas29.8      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
David JollyHFlorida7    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Walter JonesHNorth Carolina26.1      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Jim JordanHOhio14.1      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceHOhio8.1    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Mike KellyHPennsylvania10.1      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Peter KingHNew York28.1      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Steve KingHIowa18.1      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Adam KinzingerHIllinois10.1      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mark KirkSIllinois10.2      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
John KlineHMinnesota18.1      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Raul LabradorHIdaho10.1      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Doug LaMalfaHCalifornia8.1      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Doug LambornHColorado14.1      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Leonard LanceHNew Jersey12.1      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
James LankfordHOklahoma10.1      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Robert LattaHOhio13.2      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Mike LeeSUtah10.1      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Frank LoBiondoHNew Jersey26.1      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Billy LongHMissouri10.1      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Barry LoudermilkHGeorgia6.1      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Frank LucasHOklahoma26.8   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Blaine LuetkemeyerHMissouri12.1   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Cynthia LummisHWyoming12.1      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Kenny MarchantHTexas16.1      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Tom MarinoHPennsylvania10.1      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Thomas MassieHKentucky8.3      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
John McCainSArizona31.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Kevin McCarthyHCalifornia14.1      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Michael McCaulHTexas16.1      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Tom McClintockHCalifornia12.1      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Mitch McConnellSKentucky36.1      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541178
Patrick McHenryHNorth Carolina16.1      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Buck McKeonHCalifornia28.1      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
David McKinleyHWest Virginia10.1      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Martha McSallyHArizona6.1      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Mark MeadowsHNorth Carolina8.1      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Pat MeehanHPennsylvania10.1      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Luke MesserHIndiana8.1      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
John MicaHFlorida28.1   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Candice MillerHMichigan18.1      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gary MillerHCalifornia22.1      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Jeff MillerHFlorida19.4      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Alex MooneyHWest Virginia6.1 NNNN0
Jerry MoranSKansas10.1      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Markwayne MullinHOklahoma8.1    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Lisa MurkowskiSAlaska18.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Tim MurphyHPennsylvania18.1      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Randy NeugebauerHTexas17.7      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Dan NewhouseHWashington6.1 NNNN0
Kristi NoemHSouth Dakota10.1      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Rich NugentHFlorida10.1      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Devin NunesHCalifornia18.1      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Alan NunneleeHMississippi10.1      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Pete OlsonHTexas12.1    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Steven PalazzoHMississippi10.1      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Gary PalmerHAlabama6.1      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Rand PaulSKentucky10.1      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Erik PaulsenHMinnesota12.1      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Steve PearceHNew Mexico18.1      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
David PerdueSGeorgia6.1      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35218
Scott PerryHPennsylvania8.1      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Robert PittengerHNorth Carolina8.1      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph PittsHPennsylvania24.1      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Ted PoeHTexas16.1      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Rob PortmanSOhio10.1      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Bill PoseyHFlorida12.1      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Tom ReedHNew York10.3      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
David ReichertHWashington16.1      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Jim RenacciHOhio10.1      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Reid RibbleHWisconsin10.1      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Tom RiceHSouth Carolina8.1    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Scott RigellHVirginia10.1      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Jim RischSIdaho12.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Pat RobertsSKansas24.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Martha RobyHAlabama10.1      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Cathy McMorris RodgersHWashington16.1      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Phil RoeHTennessee12.1      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Hal RogersHKentucky40.1      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Mike RogersHAlabama18.1      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Mike RogersHMichigan20.1      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Dana RohrabacherHCalifornia32.1    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Todd RokitaHIndiana10.1      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Mitt RomneySUtah2.1      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Thomas RooneyHFlorida12.1      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Peter RoskamHIllinois14.1    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Ileana Ros-LehtinenHFlorida31.5      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis RossHFlorida10.1      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Keith RothfusHPennsylvania8.1      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Mike RoundsSSouth Dakota6.1      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Edward RoyceHCalifornia28.1      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Marco RubioSFlorida10.1      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Jon RunyanHNew Jersey10.1      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Paul RyanHWisconsin22.1      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031457
Matt SalmonHArizona26.1      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Mark SanfordHSouth Carolina7.8    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Ben SasseSNebraska6.1      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Steve ScaliseHLouisiana12.8   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David SchweikertHArizona10.1      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Austin ScottHGeorgia10.1      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Tim ScottSSouth Carolina8.1      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
James SensenbrennerHWisconsin42.1      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Pete SessionsHTexas24.1      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Richard ShelbySAlabama34.1      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
John ShimkusHIllinois24.1      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterHPennsylvania19.8      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Michael SimpsonHIdaho22.1      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Adrian SmithHNebraska14.1      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Christopher SmithHNew Jersey40.1   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Jason SmithHMissouri7.7      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Lamar SmithHTexas34.1      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Steve SoutherlandHFlorida10.1      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Chris StewartHUtah8.1      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Steve StiversHOhio10.1      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Steve StockmanHTexas26.1      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Marlin StutzmanHIndiana10.3      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Dan SullivanSAlaska6.1      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Lee TerryHNebraska22.1      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Glenn ThompsonHPennsylvania12.1      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Mac ThornberryHTexas26.1      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
John ThuneSSouth Dakota16.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Patrick TiberiHOhio20.1      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Thom TillisSNorth Carolina6.1      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Scott TiptonHColorado10.1      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Pat ToomeySPennsylvania10.1      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Mike TurnerHOhio18.1      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Fred UptonHMichigan34.1      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
David ValadaoHCalifornia8.1      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
David VitterSLouisiana16.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Ann WagnerHMissouri8.1      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Tim WalbergHMichigan14.1      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Greg WaldenHOregon22.1      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Jackie WalorskiHIndiana8.1      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Randy WeberHTexas8.1      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Dan WebsterHFlorida10.1      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Brad WenstrupHOhio8.1      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Bruce WestermanHArkansas6.1      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Lynn WestmorelandHGeorgia16.1      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Ed WhitfieldHKentucky26.1      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Roger WickerSMississippi13.2      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Roger WilliamsHTexas8.1      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Joe WilsonHSouth Carolina19.2      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Robert WittmanHVirginia13.2      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Steve WomackHArkansas10.1      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WoodallHGeorgia10.1   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Kevin YoderHKansas10.1      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Ted YohoHFlorida8.1      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
David YoungHIowa6.1      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Don YoungHAlaska48      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Todd YoungHIndiana10.1      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150