U.S. Congress

Republican Members of Congress


286 Republican Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Ralph AbrahamHLouisiana5.4 NNNN0
Robert AderholtHAlabama23.4      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Lamar AlexanderSTennessee17.4      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Rick AllenHGeorgia5.4      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Justin AmashHMichigan9.4      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Mark AmodeiHNevada8.7      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Kelly AyotteSNew Hampshire9.4      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Michele BachmannHMinnesota13.4      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Lou BarlettaHPennsylvania9.4      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Andy BarrHKentucky7.4      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
John BarrassoSWyoming12.9      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Joe BartonHTexas35.4      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Dan BenishekHMichigan9.4      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioHMichigan7.4      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Jaime Herrera BeutlerHWashington9.4      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Gus BilirakisHFlorida13.4      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Rob BishopHUtah17.4      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Diane BlackHTennessee9.4      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnHTennessee17.4      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Rod BlumHIowa5.4      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Roy BluntSMissouri9.4      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BoozmanSArkansas9.4      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Mike BostHIllinois5.4      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Charles BoustanyHLouisiana15.4      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Kevin BradyHTexas23.4      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Dave BratHVirginia5.6 NNNN29
Jim BridenstineHOklahoma7.4      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Mo BrooksHAlabama9.4      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Susan BrooksHIndiana7.4      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Vern BuchananHFlorida13.4      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Ken BuckHColorado5.4      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Larry BucshonHIndiana9.4      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Michael BurgessHTexas17.4      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Richard BurrSNorth Carolina15.4      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Bradley ByrneHAlabama6.4      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ken CalvertHCalifornia27.4      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Dave CampHMichigan29.4      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
John CampbellHCalifornia14.5      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Shelley Moore CapitoSWest Virginia5.4      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Buddy CarterHGeorgia5.4      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
John CarterHTexas17.4      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Bill CassidySLouisiana5.4      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Steve ChabotHOhio25.4      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Jason ChaffetzHUtah11.4      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Curt ClawsonHFlorida5.9 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Daniel CoatsSIndiana31.4      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Howard CobleHNorth Carolina35.4    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Tom CoburnSOklahoma15.4      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad CochranSMississippi41.4    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Mike CoffmanHColorado11.4      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Tom ColeHOklahoma17.4      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Chris CollinsHNew York7.4      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Doug CollinsHGeorgia7.4      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Susan CollinsSMaine23.4      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Barbara ComstockHVirginia5.4 NNNN0
Michael ConawayHTexas15.4      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Paul CookHCalifornia7.4      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Bob CorkerSTennessee13.4      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
John CornynSTexas17.5      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Tom CottonSArkansas5.4      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Kevin CramerHNorth Dakota7.4    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Mike CrapoSIdaho21.4      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Rick CrawfordHArkansas9.4      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Ander CrenshawHFlorida19.4      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
Ted CruzSTexas7.4      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
John CulbersonHTexas19.4      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Steve DainesSMontana5.4      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Rodney DavisHIllinois7.4      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Jeff DenhamHCalifornia9.4      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Charles DentHPennsylvania15.4      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Scott DesJarlaisHTennessee9.4      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Mario Diaz-BalartHFlorida17.4      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Robert DoldHIllinois9.4      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Sean DuffyHWisconsin9.4      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Jeff DuncanHSouth Carolina9.4      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Jimmy DuncanHTennessee31.6   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Renee EllmersHNorth Carolina9.4      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Mike EnziSWyoming23.4      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni ErnstSIowa5.4      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Blake FarentholdHTexas9.4      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Stephen FincherHTennessee9.4      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Deb FischerSNebraska7.4      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Mike FitzpatrickHPennsylvania15.4      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Jeff FlakeSArizona7.4      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Chuck FleischmannHTennessee9.4      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
John FlemingHLouisiana11.4      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Bill FloresHTexas9.4      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Randy ForbesHVirginia18.9      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Jeff FortenberryHNebraska15.4      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Virginia FoxxHNorth Carolina15.4      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Trent FranksHArizona17.4      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Rodney FrelinghuysenHNew Jersey25.4      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Cory GardnerSColorado5.4      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Scott GarrettHNew Jersey17.4      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Jim GerlachHPennsylvania17.4      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Bob GibbsHOhio9.4      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Chris GibsonHNew York9.4      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Louie GohmertHTexas15.4      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Bob GoodlatteHVirginia27.4      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Paul GosarHArizona9.4      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Trey GowdyHSouth Carolina9.4      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Lindsey GrahamSSouth Carolina17.4      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Kay GrangerHTexas23.4      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Chuck GrassleySIowa39.4      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Sam GravesHMissouri19.4      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Tom GravesHGeorgia10      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Morgan GriffithHVirginia9.4      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Michael GrimmHNew York9.4      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Glenn GrothmanHWisconsin5.4 NNNN0
Brett GuthrieHKentucky11.4      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Ralph HallHTexas39.4      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Richard HannaHNew York9.4      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Gregg HarperHMississippi11.4      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Andy HarrisHMaryland9.4      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Vicky HartzlerHMissouri9.4      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Orrin HatchSUtah43.4      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Joe HeckHNevada9.4      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Dean HellerSNevada9.1      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
Jeb HensarlingHTexas17.4      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Jody HiceHGeorgia5.4      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
French HillHArkansas5.4      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
John HoevenSNorth Dakota9.4      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
George HoldingHNorth Carolina7.4      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Richard HudsonHNorth Carolina7.4      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Tim HuelskampHKansas9.4      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Bill HuizengaHMichigan9.4      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Randy HultgrenHIllinois9.4      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Duncan HunterHCalifornia11.4   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Robert HurtHVirginia9.4      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
James InhofeSOklahoma25.5      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny IsaksonSGeorgia15.4      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Darrell IssaHCalifornia19.4      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Evan JenkinsHWest Virginia5.4 NNNN0
Lynn JenkinsHKansas11.4      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Bill JohnsonHOhio9.4      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Ron JohnsonSWisconsin9.4      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Sam JohnsonHTexas29.1      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
David JollyHFlorida6.2    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Walter JonesHNorth Carolina25.4      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Jim JordanHOhio13.4      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceHOhio7.4    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Mike KellyHPennsylvania9.4      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Peter KingHNew York27.4      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Steve KingHIowa17.4      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Adam KinzingerHIllinois9.4      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
Mark KirkSIllinois9.5      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
John KlineHMinnesota17.4      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Raul LabradorHIdaho9.4      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Doug LaMalfaHCalifornia7.4      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Doug LambornHColorado13.4      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Leonard LanceHNew Jersey11.4      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
James LankfordHOklahoma9.4      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Robert LattaHOhio12.5      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Mike LeeSUtah9.4      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Frank LoBiondoHNew Jersey25.4      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Billy LongHMissouri9.4      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Barry LoudermilkHGeorgia5.4      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Frank LucasHOklahoma26.1   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Blaine LuetkemeyerHMissouri11.4   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Cynthia LummisHWyoming11.4      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Kenny MarchantHTexas15.4      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Tom MarinoHPennsylvania9.4      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Thomas MassieHKentucky7.6      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
John McCainSArizona33.4      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Kevin McCarthyHCalifornia13.4      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Michael McCaulHTexas15.4      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Tom McClintockHCalifornia11.4      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Mitch McConnellSKentucky35.4      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541158
Patrick McHenryHNorth Carolina15.4      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Buck McKeonHCalifornia27.4      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
David McKinleyHWest Virginia9.4      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Martha McSallyHArizona5.4      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Mark MeadowsHNorth Carolina7.4      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Pat MeehanHPennsylvania9.4      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Luke MesserHIndiana7.4      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
John MicaHFlorida27.4   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Candice MillerHMichigan17.4      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gary MillerHCalifornia21.4      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Jeff MillerHFlorida18.6      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Alex MooneyHWest Virginia5.4 NNNN0
Jerry MoranSKansas9.4      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Markwayne MullinHOklahoma7.4    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Lisa MurkowskiSAlaska17.4      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Tim MurphyHPennsylvania17.4      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Randy NeugebauerHTexas17      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Dan NewhouseHWashington5.4 NNNN0
Kristi NoemHSouth Dakota9.4      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Rich NugentHFlorida9.4      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Devin NunesHCalifornia17.4      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Alan NunneleeHMississippi9.4      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Pete OlsonHTexas11.4    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Steven PalazzoHMississippi9.4      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Gary PalmerHAlabama5.4      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Rand PaulSKentucky9.4      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
Erik PaulsenHMinnesota11.4      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Steve PearceHNew Mexico17.4      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
David PerdueSGeorgia5.4      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Scott PerryHPennsylvania7.4      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Robert PittengerHNorth Carolina7.4      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph PittsHPennsylvania23.4      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Ted PoeHTexas15.4      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Rob PortmanSOhio9.4      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Bill PoseyHFlorida11.4      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Tom ReedHNew York9.6      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
David ReichertHWashington15.4      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Jim RenacciHOhio9.4      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Reid RibbleHWisconsin9.4      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Tom RiceHSouth Carolina7.4    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Scott RigellHVirginia9.4      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Jim RischSIdaho11.4   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Pat RobertsSKansas23.4      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Martha RobyHAlabama9.4      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Cathy McMorris RodgersHWashington15.4      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Phil RoeHTennessee11.4      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Hal RogersHKentucky39.4      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Mike RogersHAlabama17.4      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Mike RogersHMichigan19.4      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Dana RohrabacherHCalifornia31.4    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Todd RokitaHIndiana9.4      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Mitt RomneySUtah1.4      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Thomas RooneyHFlorida11.4      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Peter RoskamHIllinois13.4    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Ileana Ros-LehtinenHFlorida30.8      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis RossHFlorida9.4      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Keith RothfusHPennsylvania7.4      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Mike RoundsSSouth Dakota5.4      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Edward RoyceHCalifornia27.4      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Marco RubioSFlorida9.4      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Jon RunyanHNew Jersey9.4      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Paul RyanHWisconsin21.4      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031453
Matt SalmonHArizona25.4      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Mark SanfordHSouth Carolina7.1    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Ben SasseSNebraska5.4      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Steve ScaliseHLouisiana12.1   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David SchweikertHArizona9.4      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Austin ScottHGeorgia9.4      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
Tim ScottSSouth Carolina7.4      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
James SensenbrennerHWisconsin41.4      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Pete SessionsHTexas23.4      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
Richard ShelbySAlabama33.4      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
John ShimkusHIllinois23.4      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterHPennsylvania19      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Michael SimpsonHIdaho21.4      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Adrian SmithHNebraska13.4      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Christopher SmithHNew Jersey39.4   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Jason SmithHMissouri7      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Lamar SmithHTexas33.4      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Steve SoutherlandHFlorida9.4      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Chris StewartHUtah7.4      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Steve StiversHOhio9.4      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Steve StockmanHTexas25.4      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Marlin StutzmanHIndiana9.6      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Dan SullivanSAlaska5.4      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Lee TerryHNebraska21.4      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Glenn ThompsonHPennsylvania11.4      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Mac ThornberryHTexas25.4      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
John ThuneSSouth Dakota15.4      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Patrick TiberiHOhio19.4      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Thom TillisSNorth Carolina5.4      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Scott TiptonHColorado9.4      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Pat ToomeySPennsylvania9.4      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Mike TurnerHOhio17.4      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Fred UptonHMichigan33.4      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
David ValadaoHCalifornia7.4      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
David VitterSLouisiana15.4      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Ann WagnerHMissouri7.4      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Tim WalbergHMichigan13.4      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Greg WaldenHOregon21.4      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Jackie WalorskiHIndiana7.4      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Randy WeberHTexas7.4      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Dan WebsterHFlorida9.4      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Brad WenstrupHOhio7.4      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Bruce WestermanHArkansas5.4      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Lynn WestmorelandHGeorgia15.4      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Ed WhitfieldHKentucky25.4      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Roger WickerSMississippi12.4      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Roger WilliamsHTexas7.4      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Joe WilsonHSouth Carolina18.4      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Robert WittmanHVirginia12.5      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Steve WomackHArkansas9.4      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WoodallHGeorgia9.4   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Kevin YoderHKansas9.4      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Ted YohoHFlorida7.4      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
David YoungHIowa5.4      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Don YoungHAlaska47.2      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Todd YoungHIndiana9.4      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150