U.S. Congress

Democratic Members of Congress


42 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Karen BassHCalifornia9      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Joyce BeattyHOhio7      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Sanford BishopHGeorgia27      YYY YY Ybishop.house.gov202-225-36310
Cory BookerSNew Jersey6.2      YYY YY Ybooker.senate.gov202-224-322429
Corrine BrownHFlorida27      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Andre CarsonHIndiana11.9      YYY YY Ycarson.house.gov202-225-40110
Yvette ClarkeHNew York13      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Lacy ClayHMissouri19      YYY YY Ylacyclay.house.gov202-225-24060
Emanuel CleaverHMissouri15      YYY YY Ycleaver.house.gov202-225-45350
Jim ClyburnHSouth Carolina27      YYY YY Yclyburn.house.gov202-225-33152
John ConyersHMichigan55      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-51263
Elijah CummingsHMaryland23.8      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-47414
Danny DavisHIllinois23    YYY YY Ydavis.house.gov202-225-50060
Donna EdwardsHMaryland11.6      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Keith EllisonHMinnesota13      YYY YY Yellison.house.gov202-225-47558
Chaka FattahHPennsylvania25      YYY YY Yfattah.house.gov202-225-40010
Marcia FudgeHOhio11.2      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Al GreenHTexas15      YYY YY Yalgreen.house.gov202-225-75080
Raul GrijalvaHArizona17      NYY YY Ygrijalva.house.gov202-225-24350
Kamala HarrisSCalifornia3      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-355360
Alcee HastingsHFlorida27   YYY YY Yalceehastings.house.gov202-225-13130
Steven HorsfordHNevada7      NYY YY Yhorsford.house.gov202-225-98940
Sheila Jackson-LeeHTexas25      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Hakeem JeffriesHNew York7      YYY YY Yjeffries.house.gov202-225-59360
Eddie JohnsonHTexas27      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Hank JohnsonHGeorgia13      YYY YY Yhankjohnson.house.gov202-225-16050
Donald Payne, Jr.HNew Jersey7.2    YYY YY Ypayne.house.gov202-225-34360
Robin KellyHIllinois6.8      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Barbara LeeHCalifornia21.8      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
John LewisHGeorgia33      YYY YY Yjohnlewis.house.gov202-225-38010
Gregory MeeksHNew York22      YYY YY Ymeeks.house.gov202-225-34610
Gwen MooreHWisconsin15      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Ilhan OmarHMinnesota1 NNNNomar.house.gov34
Cedric RichmondHLouisiana9      YYY YY Yrichmond.house.gov202-225-66360
Bobby RushHIllinois27      NYY YY Yrush.house.gov202-225-43720
Bobby ScottHVirginia27      YYY YY Ybobbyscott.house.gov202-225-83510
David ScottHGeorgia17      YYY YY Ydavidscott.house.gov202-225-29390
Terri SewellHAlabama9      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Bennie ThompsonHMississippi26.8      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-58760
Marc VeaseyHTexas7      YYY YY Yveasey.house.gov202-225-98970
Maxine WatersHCalifornia29      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Frederica WilsonHFlorida9      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060