U.S. Congress

Democratic Members of Congress


42 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Karen BassHCalifornia10.1      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Joyce BeattyHOhio8.1      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Sanford BishopHGeorgia28.1      YYY YY Ybishop.house.gov202-225-36310
Cory BookerSNew Jersey7.3      YYY YY Ybooker.senate.gov202-224-322429
Corrine BrownHFlorida28.1      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Andre CarsonHIndiana13      YYY YY Ycarson.house.gov202-225-40110
Yvette ClarkeHNew York14.1      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Lacy ClayHMissouri20.1      YYY YY Ylacyclay.house.gov202-225-24060
Emanuel CleaverHMissouri16.1      YYY YY Ycleaver.house.gov202-225-45350
Jim ClyburnHSouth Carolina28.1      YYY YY Yclyburn.house.gov202-225-33152
John ConyersHMichigan56.1      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-51263
Elijah CummingsHMaryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-47414
Danny DavisHIllinois24.1    YYY YY Ydavis.house.gov202-225-50060
Donna EdwardsHMaryland12.7      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Keith EllisonHMinnesota14.1      YYY YY Yellison.house.gov202-225-47558
Chaka FattahHPennsylvania26.1      YYY YY Yfattah.house.gov202-225-40010
Marcia FudgeHOhio12.3      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Al GreenHTexas16.1      YYY YY Yalgreen.house.gov202-225-75080
Raul GrijalvaHArizona18.1      NYY YY Ygrijalva.house.gov202-225-24350
Kamala HarrisSCalifornia4.1      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-3553107
Alcee HastingsHFlorida28.1   YYY YY Yalceehastings.house.gov202-225-13130
Steven HorsfordHNevada8.1      NYY YY Yhorsford.house.gov202-225-98940
Sheila Jackson-LeeHTexas26.1      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Hakeem JeffriesHNew York8.1      YYY YY Yjeffries.house.gov202-225-59360
Eddie JohnsonHTexas28.1      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Hank JohnsonHGeorgia14.1      YYY YY Yhankjohnson.house.gov202-225-16050
Donald Payne, Jr.HNew Jersey8.3    YYY YY Ypayne.house.gov202-225-34360
Robin KellyHIllinois7.9      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Barbara LeeHCalifornia22.9      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
John LewisHGeorgia34.1      YYY YY Yjohnlewis.house.gov202-225-380114
Gregory MeeksHNew York23.1      YYY YY Ymeeks.house.gov202-225-34610
Gwen MooreHWisconsin16.1      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Ilhan OmarHMinnesota2.1 NNNNomar.house.gov34
Cedric RichmondHLouisiana10.1      YYY YY Yrichmond.house.gov202-225-66360
Bobby RushHIllinois28.1      NYY YY Yrush.house.gov202-225-43720
Bobby ScottHVirginia28.1      YYY YY Ybobbyscott.house.gov202-225-83510
David ScottHGeorgia18.1      YYY YY Ydavidscott.house.gov202-225-29390
Terri SewellHAlabama10.1      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Bennie ThompsonHMississippi27.9      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-58760
Marc VeaseyHTexas8.1      YYY YY Yveasey.house.gov202-225-98970
Maxine WatersHCalifornia30.1      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Frederica WilsonHFlorida10.1      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060