U.S. Congress

Democratic Members of Congress


42 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Karen BassHCalifornia8.9      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Joyce BeattyHOhio6.9      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Sanford BishopHGeorgia26.9      YYY YY Ybishop.house.gov202-225-36310
Cory BookerSNew Jersey6.1      YYY YY Ybooker.senate.gov202-224-322425
Corrine BrownHFlorida26.9      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Andre CarsonHIndiana11.8      YYY YY Ycarson.house.gov202-225-40110
Yvette ClarkeHNew York12.9      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Lacy ClayHMissouri18.9      YYY YY Ylacyclay.house.gov202-225-24060
Emanuel CleaverHMissouri14.9      YYY YY Ycleaver.house.gov202-225-45350
Jim ClyburnHSouth Carolina26.9      YYY YY Yclyburn.house.gov202-225-33152
John ConyersHMichigan54.9      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-51263
Elijah CummingsHMaryland23.7      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-47414
Danny DavisHIllinois22.9    YYY YY Ydavis.house.gov202-225-50060
Donna EdwardsHMaryland11.5      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Keith EllisonHMinnesota12.9      YYY YY Yellison.house.gov202-225-47558
Chaka FattahHPennsylvania24.9      YYY YY Yfattah.house.gov202-225-40010
Marcia FudgeHOhio11.1      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Al GreenHTexas14.9      YYY YY Yalgreen.house.gov202-225-75080
Raul GrijalvaHArizona16.9      NYY YY Ygrijalva.house.gov202-225-24350
Kamala HarrisSCalifornia2.9      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-355360
Alcee HastingsHFlorida26.9   YYY YY Yalceehastings.house.gov202-225-13130
Steven HorsfordHNevada6.9      NYY YY Yhorsford.house.gov202-225-98940
Sheila Jackson-LeeHTexas24.9      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Hakeem JeffriesHNew York6.9      YYY YY Yjeffries.house.gov202-225-59360
Eddie JohnsonHTexas26.9      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Hank JohnsonHGeorgia12.9      YYY YY Yhankjohnson.house.gov202-225-16050
Donald Payne, Jr.HNew Jersey7.1    YYY YY Ypayne.house.gov202-225-34360
Robin KellyHIllinois6.7      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Barbara LeeHCalifornia21.7      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
John LewisHGeorgia32.9      YYY YY Yjohnlewis.house.gov202-225-38010
Gregory MeeksHNew York21.8      YYY YY Ymeeks.house.gov202-225-34610
Gwen MooreHWisconsin14.9      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Ilhan OmarHMinnesota0.9 NNNNomar.house.gov34
Cedric RichmondHLouisiana8.9      YYY YY Yrichmond.house.gov202-225-66360
Bobby RushHIllinois26.9      NYY YY Yrush.house.gov202-225-43720
Bobby ScottHVirginia26.9      YYY YY Ybobbyscott.house.gov202-225-83510
David ScottHGeorgia16.9      YYY YY Ydavidscott.house.gov202-225-29390
Terri SewellHAlabama8.9      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Bennie ThompsonHMississippi26.7      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-58760
Marc VeaseyHTexas6.9      YYY YY Yveasey.house.gov202-225-98970
Maxine WatersHCalifornia28.9      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Frederica WilsonHFlorida8.9      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060