U.S. Congress

Women Democratic Members of Congress


76 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Elizabeth WarrenSMassachusetts7.9      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543402
Nancy PelosiHCalifornia17.9    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965349
Kamala HarrisSCalifornia3.9      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-3553107
Kirsten GillibrandSNew York11.8      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Ilhan OmarHMinnesota1.9 NNNNomar.house.gov34
Alexandria Ocasio-CortezHNew York1.9 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Tulsi GabbardHHawaii7.9      YYY YY Ygabbard.house.gov202-225-490617
Tammy DuckworthHIllinois7.9      YYY YY Yduckworth.house.gov202-225-371116
Dianne FeinsteinSCalifornia28.1      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Amy KlobucharSMinnesota13.9      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Debbie SchultzHFlorida15.9      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Claire McCaskillSMissouri13.9      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Marcy KapturHOhio37.9      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Debbie StabenowSMichigan19.9      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Barbara BoxerSCalifornia27.9      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Tammy BaldwinSWisconsin7.9      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Patty MurraySWashington27.9      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Mazie HironoSHawaii7.9      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Jeanne ShaheenSNew Hampshire11.9      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Barbara MikulskiSMaryland33.9      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Heidi HeitkampSNorth Dakota7.9      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Maria CantwellSWashington19.9      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Frederica WilsonHFlorida9.9      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060
Maxine WatersHCalifornia29.9      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Nydia VelazquezHNew York27.9      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Niki TsongasHMassachusetts13.1      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Dina TitusHNevada7.9      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Jackie SpeierHCalifornia12.7      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Louise SlaughterHNew York33.9      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Kyrsten SinemaHArizona7.9      YYY YY Ysinema.house.gov202-225-98880
Carol Shea-PorterHNew Hampshire7.9      YYY YY Yshea-porter.house.gov202-225-54560
Terri SewellHAlabama9.9      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Allyson SchwartzHPennsylvania15.9   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Jan SchakowskyHIllinois21.9      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
Loretta SanchezHCalifornia23.9      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Linda SanchezHCalifornia17.9      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Lucille Roybal-AllardHCalifornia27.9      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Chellie PingreeHMaine11.9      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Grace NapolitanoHCalifornia21.9      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Gwen MooreHWisconsin15.9      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Grace MengHNew York7.9      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Gloria Negrete McLeodHCalifornia7.9      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Betty McCollumHMinnesota19.9      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Carolyn McCarthyHNew York23.9      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Doris MatsuiHCalifornia15.7      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Carolyn MaloneyHNew York27.9      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Nita LoweyHNew York31.9      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Zoe LofgrenHCalifornia25.9    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Barbara LeeHCalifornia22.7      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Annie KusterHNew Hampshire7.9      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
Ann KirkpatrickHArizona7.9      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Robin KellyHIllinois7.7      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Eddie JohnsonHTexas27.9      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Sheila Jackson-LeeHTexas25.9      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Janice HahnHCalifornia9.4      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Michelle Lujan GrishamHNew Mexico7.9      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Marcia FudgeHOhio12      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Lois FrankelHFlorida7.9      YYY YY Yfrankel.house.gov202-225-98900
Elizabeth EstyHConnecticut7.9      YYY YY Yesty.house.gov202-225-44760
Anna EshooHCalifornia27.9      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Donna EdwardsHMaryland12.5      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Suzan DelBeneHWashington8.1      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Rosa DeLauroHConnecticut29.9      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
Diana DeGetteHColorado23.9      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
Susan DavisHCalifornia19.9    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Yvette ClarkeHNew York13.9      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Katherine ClarkHMassachusetts7    YYY YYkatherineclark.house.gov202-225-28360
Judy ChuHCalifornia11.4      YYY YY Ychu.house.gov202-225-54640
Kathy CastorHFlorida13.9 YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
Lois CappsHCalifornia22.7      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Cheri BustosHIllinois7.9      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Julia BrownleyHCalifornia7.9      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Corrine BrownHFlorida27.9      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Suzanne BonamiciHOregon8.8      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Joyce BeattyHOhio7.9      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Karen BassHCalifornia9.9      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840