76 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Elizabeth WarrenSMassachusetts9      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543402
Nancy PelosiHCalifornia19    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965349
Kamala HarrisSCalifornia5      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-3553107
Kirsten GillibrandSNew York13      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Ilhan OmarHMinnesota3 NNNNomar.house.gov34
Alexandria Ocasio-CortezHNew York3 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Tulsi GabbardHHawaii9      YYY YY Ygabbard.house.gov202-225-490617
Tammy DuckworthHIllinois9      YYY YY Yduckworth.house.gov202-225-371116
Dianne FeinsteinSCalifornia29.2      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Amy KlobucharSMinnesota15      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Debbie SchultzHFlorida17      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Claire McCaskillSMissouri15      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Marcy KapturHOhio39      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Debbie StabenowSMichigan21      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Barbara BoxerSCalifornia29      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Tammy BaldwinSWisconsin9      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Patty MurraySWashington29      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Mazie HironoSHawaii9      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Jeanne ShaheenSNew Hampshire13      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Barbara MikulskiSMaryland35      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Heidi HeitkampSNorth Dakota9      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Maria CantwellSWashington21      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Frederica WilsonHFlorida11      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060
Maxine WatersHCalifornia31      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Nydia VelazquezHNew York29      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Niki TsongasHMassachusetts14.3      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Dina TitusHNevada9      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Jackie SpeierHCalifornia13.8      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Louise SlaughterHNew York35      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Kyrsten SinemaHArizona9      YYY YY Ysinema.house.gov202-225-98880
Carol Shea-PorterHNew Hampshire9      YYY YY Yshea-porter.house.gov202-225-54560
Terri SewellHAlabama11      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Allyson SchwartzHPennsylvania17   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Jan SchakowskyHIllinois23      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
Loretta SanchezHCalifornia25      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Linda SanchezHCalifornia19      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Lucille Roybal-AllardHCalifornia29      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Chellie PingreeHMaine13      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Grace NapolitanoHCalifornia23      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Gwen MooreHWisconsin17      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Grace MengHNew York9      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Gloria Negrete McLeodHCalifornia9      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Betty McCollumHMinnesota21      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Carolyn McCarthyHNew York25      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Doris MatsuiHCalifornia16.9      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Carolyn MaloneyHNew York29      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Nita LoweyHNew York33      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Zoe LofgrenHCalifornia27    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Barbara LeeHCalifornia23.8      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Annie KusterHNew Hampshire9      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
Ann KirkpatrickHArizona9      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Robin KellyHIllinois8.8      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Eddie JohnsonHTexas29      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Sheila Jackson-LeeHTexas27      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Janice HahnHCalifornia10.5      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Michelle Lujan GrishamHNew Mexico9      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Marcia FudgeHOhio13.2      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Lois FrankelHFlorida9      YYY YY Yfrankel.house.gov202-225-98900
Elizabeth EstyHConnecticut9      YYY YY Yesty.house.gov202-225-44760
Anna EshooHCalifornia29      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Donna EdwardsHMaryland13.6      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Suzan DelBeneHWashington9.2      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Rosa DeLauroHConnecticut31      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
Diana DeGetteHColorado25      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
Susan DavisHCalifornia21    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Yvette ClarkeHNew York15      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Katherine ClarkHMassachusetts8.1    YYY YYkatherineclark.house.gov202-225-28360
Judy ChuHCalifornia12.5      YYY YY Ychu.house.gov202-225-54640
Kathy CastorHFlorida15 YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
Lois CappsHCalifornia23.9      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Cheri BustosHIllinois9      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Julia BrownleyHCalifornia9      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Corrine BrownHFlorida29      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Suzanne BonamiciHOregon10      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Joyce BeattyHOhio9      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Karen BassHCalifornia11      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840