76 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Elizabeth WarrenSMassachusetts8.6      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543402
Nancy PelosiHCalifornia18.6    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965349
Kamala HarrisSCalifornia4.6      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-3553107
Kirsten GillibrandSNew York12.5      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Ilhan OmarHMinnesota2.6 NNNNomar.house.gov34
Alexandria Ocasio-CortezHNew York2.6 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Tulsi GabbardHHawaii8.6      YYY YY Ygabbard.house.gov202-225-490617
Tammy DuckworthHIllinois8.6      YYY YY Yduckworth.house.gov202-225-371116
Dianne FeinsteinSCalifornia28.7      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Amy KlobucharSMinnesota14.6      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Debbie SchultzHFlorida16.6      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Claire McCaskillSMissouri14.6      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Marcy KapturHOhio38.6      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Debbie StabenowSMichigan20.6      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Barbara BoxerSCalifornia28.6      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Tammy BaldwinSWisconsin8.6      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Patty MurraySWashington28.6      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Mazie HironoSHawaii8.6      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Jeanne ShaheenSNew Hampshire12.6      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Barbara MikulskiSMaryland34.6      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Heidi HeitkampSNorth Dakota8.6      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Maria CantwellSWashington20.6      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Frederica WilsonHFlorida10.6      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060
Maxine WatersHCalifornia30.6      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Nydia VelazquezHNew York28.6      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Niki TsongasHMassachusetts13.8      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Dina TitusHNevada8.6      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Jackie SpeierHCalifornia13.3      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Louise SlaughterHNew York34.6      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Kyrsten SinemaHArizona8.6      YYY YY Ysinema.house.gov202-225-98880
Carol Shea-PorterHNew Hampshire8.6      YYY YY Yshea-porter.house.gov202-225-54560
Terri SewellHAlabama10.6      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Allyson SchwartzHPennsylvania16.6   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Jan SchakowskyHIllinois22.6      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
Loretta SanchezHCalifornia24.6      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Linda SanchezHCalifornia18.6      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Lucille Roybal-AllardHCalifornia28.6      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Chellie PingreeHMaine12.6      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Grace NapolitanoHCalifornia22.6      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Gwen MooreHWisconsin16.6      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Grace MengHNew York8.6      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Gloria Negrete McLeodHCalifornia8.6      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Betty McCollumHMinnesota20.6      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Carolyn McCarthyHNew York24.6      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Doris MatsuiHCalifornia16.4      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Carolyn MaloneyHNew York28.6      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Nita LoweyHNew York32.6      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Zoe LofgrenHCalifornia26.6    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Barbara LeeHCalifornia23.3      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Annie KusterHNew Hampshire8.6      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
Ann KirkpatrickHArizona8.6      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Robin KellyHIllinois8.3      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Eddie JohnsonHTexas28.6      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Sheila Jackson-LeeHTexas26.6      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Janice HahnHCalifornia10.1      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Michelle Lujan GrishamHNew Mexico8.6      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Marcia FudgeHOhio12.7      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Lois FrankelHFlorida8.6      YYY YY Yfrankel.house.gov202-225-98900
Elizabeth EstyHConnecticut8.6      YYY YY Yesty.house.gov202-225-44760
Anna EshooHCalifornia28.6      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Donna EdwardsHMaryland13.1      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Suzan DelBeneHWashington8.7      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Rosa DeLauroHConnecticut30.6      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
Diana DeGetteHColorado24.6      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
Susan DavisHCalifornia20.6    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Yvette ClarkeHNew York14.6      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Katherine ClarkHMassachusetts7.6    YYY YYkatherineclark.house.gov202-225-28360
Judy ChuHCalifornia12.1      YYY YY Ychu.house.gov202-225-54640
Kathy CastorHFlorida14.6 YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
Lois CappsHCalifornia23.4      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Cheri BustosHIllinois8.6      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Julia BrownleyHCalifornia8.6      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Corrine BrownHFlorida28.6      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Suzanne BonamiciHOregon9.5      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Joyce BeattyHOhio8.6      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Karen BassHCalifornia10.6      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840