U.S. Congress

Women Democratic Members of Congress


76 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Elizabeth WarrenSMassachusetts7.7      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543402
Nancy PelosiHCalifornia17.7    YYY YY Ypelosi.house.gov202-225-4965348
Kamala HarrisSCalifornia3.7      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-3553107
Kirsten GillibrandSNew York11.7      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Ilhan OmarHMinnesota1.7 NNNNomar.house.gov34
Alexandria Ocasio-CortezHNew York1.7 NNNNocasio-cortez.house.gov32
Tulsi GabbardHHawaii7.7      YYY YY Ygabbard.house.gov202-225-490617
Tammy DuckworthHIllinois7.7      YYY YY Yduckworth.house.gov202-225-371116
Dianne FeinsteinSCalifornia27.9      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Amy KlobucharSMinnesota13.7      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Debbie SchultzHFlorida15.7      YYY YY Ywassermanschultz.house.g...202-225-79316
Claire McCaskillSMissouri13.7      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Marcy KapturHOhio37.7      NYY YY Ykaptur.house.gov202-225-41464
Debbie StabenowSMichigan19.7      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Barbara BoxerSCalifornia27.7      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Tammy BaldwinSWisconsin7.7      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
Patty MurraySWashington27.7      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Mazie HironoSHawaii7.7      YYY YY Yhirono.senate.gov202-224-63612
Jeanne ShaheenSNew Hampshire11.7      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Barbara MikulskiSMaryland33.7      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Heidi HeitkampSNorth Dakota7.7      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Maria CantwellSWashington19.7      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Frederica WilsonHFlorida9.7      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060
Maxine WatersHCalifornia29.7      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Nydia VelazquezHNew York27.7      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-23610
Niki TsongasHMassachusetts12.9      YYY YY Ytsongas.house.gov202-225-34110
Dina TitusHNevada7.7      YYY YY Ytitus.house.gov202-225-59650
Jackie SpeierHCalifornia12.5      YYY YY Yspeier.house.gov202-225-35310
Louise SlaughterHNew York33.7      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-36150
Kyrsten SinemaHArizona7.7      YYY YY Ysinema.house.gov202-225-98880
Carol Shea-PorterHNew Hampshire7.7      YYY YY Yshea-porter.house.gov202-225-54560
Terri SewellHAlabama9.7      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Allyson SchwartzHPennsylvania15.7   YYY YY Yschwartz.house.gov202-225-61110
Jan SchakowskyHIllinois21.7      YYY YY Yschakowsky.house.gov202-225-21110
Loretta SanchezHCalifornia23.7      YYY YY Ylorettasanchez.house.gov202-225-29650
Linda SanchezHCalifornia17.7      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-66760
Lucille Roybal-AllardHCalifornia27.7      YYY YY Yroybal-allard.house.gov202-225-17660
Chellie PingreeHMaine11.7      YYY YY Ypingree.house.gov202-225-61160
Grace NapolitanoHCalifornia21.7      YYY YY Ynapolitano.house.gov202-225-52560
Gwen MooreHWisconsin15.7      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Grace MengHNew York7.7      YYY YY Ymeng.house.gov202-225-26010
Gloria Negrete McLeodHCalifornia7.7      YYY YY Ynegretemcleod.house.gov202-225-61610
Betty McCollumHMinnesota19.7      YYY YY Ymccollum.house.gov202-225-66310
Carolyn McCarthyHNew York23.7      YYY YY Ycarolynmccarthy.house.gov202-225-55160
Doris MatsuiHCalifornia15.5      YYY YY Ymatsui.house.gov202-225-71630
Carolyn MaloneyHNew York27.7      YYY YY Ymaloney.house.gov202-225-79440
Nita LoweyHNew York31.7      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-65060
Zoe LofgrenHCalifornia25.7    YYY YY Ylofgren.house.gov202-225-30720
Barbara LeeHCalifornia22.5      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Annie KusterHNew Hampshire7.7      NYY YY Ykuster.house.gov202-225-52060
Ann KirkpatrickHArizona7.7      YYY YY Ykirkpatrick.house.gov202-225-33610
Robin KellyHIllinois7.5      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Eddie JohnsonHTexas27.7      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Sheila Jackson-LeeHTexas25.7      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Janice HahnHCalifornia9.2      NYY YY Yhahn.house.gov202-225-82200
Michelle Lujan GrishamHNew Mexico7.7      YYY YY Ylujangrisham.house.gov202-225-63160
Marcia FudgeHOhio11.8      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Lois FrankelHFlorida7.7      YYY YY Yfrankel.house.gov202-225-98900
Elizabeth EstyHConnecticut7.7      YYY YY Yesty.house.gov202-225-44760
Anna EshooHCalifornia27.7      YYY YY Yeshoo.house.gov202-225-81040
Donna EdwardsHMaryland12.3      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Suzan DelBeneHWashington7.9      YYY YY Ydelbene.house.gov202-225-63110
Rosa DeLauroHConnecticut29.7      YYY YY Ydelauro.house.gov202-225-36610
Diana DeGetteHColorado23.7      YYY YY Ydegette.house.gov202-225-44310
Susan DavisHCalifornia19.7    YYY YY Yhouse.gov202-225-20400
Yvette ClarkeHNew York13.7      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Katherine ClarkHMassachusetts6.8    YYY YYkatherineclark.house.gov202-225-28360
Judy ChuHCalifornia11.2      YYY YY Ychu.house.gov202-225-54640
Kathy CastorHFlorida13.7 YYY YY Ycastor.house.gov202-225-33760
Lois CappsHCalifornia22.5      YYY YY Ycapps.house.gov202-225-36010
Cheri BustosHIllinois7.7      YYY YY Ybustos.house.gov202-225-59050
Julia BrownleyHCalifornia7.7      YYY YY Yjuliabrownley.house.gov202-225-58110
Corrine BrownHFlorida27.7      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Suzanne BonamiciHOregon8.6      YYY YY Ybonamici.house.gov202-225-08550
Joyce BeattyHOhio7.7      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Karen BassHCalifornia9.7      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840