U.S. Congress

Women Democratic Members of Congress


16 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Karen BassHCalifornia10      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Joyce BeattyHOhio8      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Corrine BrownHFlorida28      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Yvette ClarkeHNew York14      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Donna EdwardsHMaryland12.6      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Marcia FudgeHOhio12.2      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Kamala HarrisSCalifornia4      YYY YY Yharris.senate.gov202-224-3553107
Sheila Jackson-LeeHTexas26      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Eddie JohnsonHTexas28      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Robin KellyHIllinois7.8      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Barbara LeeHCalifornia22.8      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
Gwen MooreHWisconsin16      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Ilhan OmarHMinnesota2 NNNNomar.house.gov34
Terri SewellHAlabama10      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Maxine WatersHCalifornia30      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Frederica WilsonHFlorida10      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060