U.S. Congress

Senators


94 Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Lamar Alexander(R)Tennessee17.1      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Kelly Ayotte(R)New Hampshire9.1      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Tammy Baldwin(D)Wisconsin7.1      YYY YY Ybaldwin.senate.gov202-224-56533
John Barrasso(R)Wyoming12.7      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Michael Bennet(D)Colorado11.1      YYY YY Ybennet.senate.gov202-224-58522
Richard Blumenthal(D)Connecticut9.1      YYY YY Yblumenthal.senate.gov202-224-28231
Roy Blunt(R)Missouri9.1      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John Boozman(R)Arkansas9.1      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Barbara Boxer(D)California27.1      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-35533
Sherrod Brown(D)Ohio13.1      YYY YY Ybrown.senate.gov202-224-23154
Richard Burr(R)North Carolina15.1      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Maria Cantwell(D)Washington19.1      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Shelley Moore Capito(R)West Virginia5.1      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Ben Cardin(D)Maryland13.1      YYY YY Ycardin.senate.gov202-224-45243
Tom Carper(D)Delaware19.1      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-24411
Bill Cassidy(R)Louisiana5.1      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Daniel Coats(R)Indiana31.1      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Tom Coburn(R)Oklahoma15.1      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad Cochran(R)Mississippi41.2    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Susan Collins(R)Maine23.1      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Chris Coons(D)Delaware9.3      YYY YY Ycoons.senate.gov202-224-50421
Bob Corker(R)Tennessee13.1      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
John Cornyn(R)Texas17.2      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Tom Cotton(R)Arkansas5.1      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Mike Crapo(R)Idaho21.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Steve Daines(R)Montana5.1      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Joe Donnelly(D)Indiana7.1      YYY YY Ydonnelly.senate.gov202-224-48141
Dick Durbin(D)Illinois23.1      YYY YY Ydurbin.senate.gov202-224-215217
Mike Enzi(R)Wyoming23.1      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni Ernst(R)Iowa5.1      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Dianne Feinstein(D)California27.3      YYY YY Yfeinstein.senate.gov202-224-384115
Deb Fischer(R)Nebraska7.1      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jeff Flake(R)Arizona7.1      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Al Franken(D)Minnesota10.6      YYY YY Yfranken.senate.gov202-224-564174
Cory Gardner(R)Colorado5.1      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Kirsten Gillibrand(D)New York11.1      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Lindsey Graham(R)South Carolina17.1      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Chuck Grassley(R)Iowa39.1      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Orrin Hatch(R)Utah43.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Martin Heinrich(D)New Mexico7.1      YYY YY Yheinrich.senate.gov202-224-55211
Heidi Heitkamp(D)North Dakota7.1      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
Dean Heller(R)Nevada8.8      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
John Hoeven(R)North Dakota9.1      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
James Inhofe(R)Oklahoma25.3      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny Isakson(R)Georgia15.1      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Ron Johnson(R)Wisconsin9.1      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Bob Casey Jr.(D)Pennsylvania13.1      YYY YY Ycasey.senate.gov202-224-63241
Tim Kaine(D)Virginia7.1      YYY YY Ykaine.senate.gov202-224-402447
Angus King(I)Maine7.1      YYY YY Yking.senate.gov202-224-53441
Mark Kirk(R)Illinois9.2      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Amy Klobuchar(D)Minnesota13.1      YYY YY Yklobuchar.senate.gov202-224-324410
Patrick Leahy(D)Vermont45.1      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-42421
Mike Lee(R)Utah9.1      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
Joe Manchin(D)West Virginia9.3      YYY YY Ymanchin.senate.gov202-224-39545
Ed Markey(D)Massachusetts6.7      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-28364
John McCain(R)Arizona33.1      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Claire McCaskill(D)Missouri13.1      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Mitch McConnell(R)Kentucky35.1      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541153
Jeff Merkley(D)Oregon11.1      YYY YY Ymerkley.senate.gov202-224-375311
Barbara Mikulski(D)Maryland33.1      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Jerry Moran(R)Kansas9.1      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Lisa Murkowski(R)Alaska17.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Chris Murphy(D)Connecticut7.1      YYY YY Ymurphy.senate.gov202-224-40412
Patty Murray(D)Washington27.1      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Bill Nelson(D)Florida19.1      YYY YY Ybillnelson.senate.gov202-224-527437
Rand Paul(R)Kentucky9.1      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
David Perdue(R)Georgia5.1      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Gary Peters(D)Michigan7.1      YYY YY Ypeters.senate.gov202-224-62211
Rob Portman(R)Ohio9.1      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Jack Reed(D)Rhode Island23.1      NYY YY Yreed.senate.gov202-224-46421
Harry Reid(D)Nevada33.1      YYY YY Yreid.senate.gov202-224-354274
Jim Risch(R)Idaho11.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Pat Roberts(R)Kansas23.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Mitt Romney(R)Utah1.1      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511622
Mike Rounds(R)South Dakota5.1      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Bernie Sanders(D)Vermont13.1      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-51411856
Ben Sasse(R)Nebraska5.1      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Brian Schatz(D)Hawaii7.2    YYY YY Yschatz.senate.gov202-224-39342
Chuck Schumer(D)New York21.1    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-654258
Jeanne Shaheen(D)New Hampshire11.1      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Richard Shelby(R)Alabama33.1      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Debbie Stabenow(D)Michigan19.1      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-48223
Dan Sullivan(R)Alaska5.1      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Jon Tester(D)Montana13.1      YYY YY Ytester.senate.gov202-224-26445
John Thune(R)South Dakota15.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Thom Tillis(R)North Carolina5.1      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Pat Toomey(R)Pennsylvania9.1      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Tom Udall(D)New Mexico11.1      YYY YY Ytomudall.senate.gov202-224-66211
David Vitter(R)Louisiana15.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Mark Warner(D)Virginia11.1      NYY YY Ywarner.senate.gov202-224-20232
Elizabeth Warren(D)Massachusetts7.1      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543375
Sheldon Whitehouse(D)Rhode Island13.1      YYY YY Ywhitehouse.senate.gov202-224-29213
Roger Wicker(R)Mississippi12.2      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532
Ron Wyden(D)Oregon24.1      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-52442