U.S. Congress

Senators


25 Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Kelly Ayotte(R)New Hampshire9.1      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Maria Cantwell(D)Washington19.1      YYY YY Ycantwell.senate.gov202-224-34411
Susan Collins(R)Maine23.1      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Joe Donnelly(D)Indiana7.1      YYY YY Ydonnelly.senate.gov202-224-48141
Dick Durbin(D)Illinois23.1      YYY YY Ydurbin.senate.gov202-224-215217
Kirsten Gillibrand(D)New York11.1      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Heidi Heitkamp(D)North Dakota7.1      YYY YY Yheitkamp.senate.gov202-224-20431
John Hoeven(R)North Dakota9.1      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
Bob Casey Jr.(D)Pennsylvania13.1      YYY YY Ycasey.senate.gov202-224-63241
Tim Kaine(D)Virginia7.1      YYY YY Ykaine.senate.gov202-224-402447
Patrick Leahy(D)Vermont45.1      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-42421
Joe Manchin(D)West Virginia9.3      YYY YY Ymanchin.senate.gov202-224-39545
Ed Markey(D)Massachusetts6.7      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-28364
Claire McCaskill(D)Missouri13.1      YYY YY Ymccaskill.senate.gov202-224-61544
Bob Menendez(D)New Jersey14.1      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-47441
Barbara Mikulski(D)Maryland33.1      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Lisa Murkowski(R)Alaska17.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Patty Murray(D)Washington27.1      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-26212
Jack Reed(D)Rhode Island23.1      NYY YY Yreed.senate.gov202-224-46421
Jim Risch(R)Idaho11.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Mike Rounds(R)South Dakota5.1      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Marco Rubio(R)Florida9.1      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Dan Sullivan(R)Alaska5.1      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
Pat Toomey(R)Pennsylvania9.1      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
David Vitter(R)Louisiana15.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341