U.S. Congress

Senators from Northeastern United States


22 Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Kelly Ayotte(R)New Hampshire9.7      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
Richard Blumenthal(D)Connecticut9.7      YYY YY Yblumenthal.senate.gov202-224-28231
Cory Booker(D)New Jersey6.9      YYY YY Ybooker.senate.gov202-224-322429
Ben Cardin(D)Maryland13.7      YYY YY Ycardin.senate.gov202-224-45243
Tom Carper(D)Delaware19.7      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-24411
Susan Collins(R)Maine23.7      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Chris Coons(D)Delaware9.9      YYY YY Ycoons.senate.gov202-224-50421
Kirsten Gillibrand(D)New York11.7      YYY YY Ygillibrand.senate.gov202-224-445135
Bob Casey Jr.(D)Pennsylvania13.7      YYY YY Ycasey.senate.gov202-224-63241
Angus King(I)Maine7.7      YYY YY Yking.senate.gov202-224-53441
Patrick Leahy(D)Vermont45.7      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-42421
Ed Markey(D)Massachusetts7.3      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-28364
Bob Menendez(D)New Jersey14.7      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-47441
Barbara Mikulski(D)Maryland33.7      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-46541
Chris Murphy(D)Connecticut7.7      YYY YY Ymurphy.senate.gov202-224-40412
Jack Reed(D)Rhode Island23.7      NYY YY Yreed.senate.gov202-224-46421
Bernie Sanders(D)Vermont13.7      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-51411958
Chuck Schumer(D)New York21.7    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-654258
Jeanne Shaheen(D)New Hampshire11.7      YYY YY Yshaheen.senate.gov202-224-28411
Pat Toomey(R)Pennsylvania9.7      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
Elizabeth Warren(D)Massachusetts7.7      YYY YY Ywarren.senate.gov202-224-4543402
Sheldon Whitehouse(D)Rhode Island13.7      YYY YY Ywhitehouse.senate.gov202-224-29213