3 Republican Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Ted CruzTexas8.7      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922260
Marco RubioFlorida10.7      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Tim ScottSouth Carolina8.7      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211