U.S. Congress

Republican Senators


54 Republican Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Lamar AlexanderTennessee17.7      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Kelly AyotteNew Hampshire9.7      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
John BarrassoWyoming13.3      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Roy BluntMissouri9.7      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BoozmanArkansas9.7      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Richard BurrNorth Carolina15.7      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Shelley Moore CapitoWest Virginia5.7      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Bill CassidyLouisiana5.7      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Daniel CoatsIndiana31.7      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Tom CoburnOklahoma15.7      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad CochranMississippi41.8    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Susan CollinsMaine23.7      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Bob CorkerTennessee13.7      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
John CornynTexas17.8      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Tom CottonArkansas5.7      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Mike CrapoIdaho21.7      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Ted CruzTexas7.7      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
Steve DainesMontana5.7      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Mike EnziWyoming23.7      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni ErnstIowa5.7      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Deb FischerNebraska7.7      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jeff FlakeArizona7.7      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Cory GardnerColorado5.7      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Lindsey GrahamSouth Carolina17.7      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Chuck GrassleyIowa39.7      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Orrin HatchUtah43.7      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Dean HellerNevada9.4      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
John HoevenNorth Dakota9.7      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
James InhofeOklahoma25.9      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny IsaksonGeorgia15.7      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Ron JohnsonWisconsin9.7      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Mark KirkIllinois9.8      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Mike LeeUtah9.7      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
John McCainArizona31.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Mitch McConnellKentucky35.7      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541161
Jerry MoranKansas9.7      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Lisa MurkowskiAlaska17.8      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Rand PaulKentucky9.7      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
David PerdueGeorgia5.7      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Rob PortmanOhio9.7      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Jim RischIdaho11.7   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Pat RobertsKansas23.7      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Mitt RomneyUtah1.7      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Mike RoundsSouth Dakota5.7      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Marco RubioFlorida9.7      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Ben SasseNebraska5.7      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Tim ScottSouth Carolina7.7      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Richard ShelbyAlabama33.7      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Dan SullivanAlaska5.7      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
John ThuneSouth Dakota15.7      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Thom TillisNorth Carolina5.7      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Pat ToomeyPennsylvania9.7      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
David VitterLouisiana15.7      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Roger WickerMississippi12.7      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532