U.S. Congress

Republican Senators


54 Republican Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Lamar AlexanderTennessee18.1      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Kelly AyotteNew Hampshire10.1      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
John BarrassoWyoming13.6      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Roy BluntMissouri10.1      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BoozmanArkansas10.1      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Richard BurrNorth Carolina16.1      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Shelley Moore CapitoWest Virginia6.1      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Bill CassidyLouisiana6.1      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Daniel CoatsIndiana32.1      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Tom CoburnOklahoma16.1      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad CochranMississippi42.1    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Susan CollinsMaine24.1      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Bob CorkerTennessee14.1      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
John CornynTexas18.1      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Tom CottonArkansas6.1      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Mike CrapoIdaho22.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Ted CruzTexas8.1      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
Steve DainesMontana6.1      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Mike EnziWyoming24.1      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni ErnstIowa6.1      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Deb FischerNebraska8.1      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jeff FlakeArizona8.1      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Cory GardnerColorado6.1      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Lindsey GrahamSouth Carolina18.1      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Chuck GrassleyIowa40.1      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Orrin HatchUtah44.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Dean HellerNevada9.7      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
John HoevenNorth Dakota10.1      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
James InhofeOklahoma26.2      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny IsaksonGeorgia16.1      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Ron JohnsonWisconsin10.1      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Mark KirkIllinois10.1      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Mike LeeUtah10.1      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
John McCainArizona31.6      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Mitch McConnellKentucky36.1      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541172
Jerry MoranKansas10.1      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Lisa MurkowskiAlaska18.1      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Rand PaulKentucky10.1      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
David PerdueGeorgia6.1      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35218
Rob PortmanOhio10.1      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Jim RischIdaho12.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Pat RobertsKansas24.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Mitt RomneyUtah2.1      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511629
Mike RoundsSouth Dakota6.1      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Marco RubioFlorida10.1      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Ben SasseNebraska6.1      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Tim ScottSouth Carolina8.1      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Richard ShelbyAlabama34.1      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Dan SullivanAlaska6.1      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
John ThuneSouth Dakota16.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Thom TillisNorth Carolina6.1      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Pat ToomeyPennsylvania10.1      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
David VitterLouisiana16.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Roger WickerMississippi13.1      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532