U.S. Congress

Republican Senators


54 Republican Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Lamar AlexanderTennessee17.1      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Kelly AyotteNew Hampshire9.1      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
John BarrassoWyoming12.7      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Roy BluntMissouri9.1      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BoozmanArkansas9.1      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Richard BurrNorth Carolina15.1      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Shelley Moore CapitoWest Virginia5.1      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Bill CassidyLouisiana5.1      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Daniel CoatsIndiana31.1      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Tom CoburnOklahoma15.1      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad CochranMississippi41.2    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Susan CollinsMaine23.1      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Bob CorkerTennessee13.1      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
John CornynTexas17.2      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Tom CottonArkansas5.1      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Mike CrapoIdaho21.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Ted CruzTexas7.1      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
Steve DainesMontana5.1      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Mike EnziWyoming23.1      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni ErnstIowa5.1      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Deb FischerNebraska7.1      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jeff FlakeArizona7.1      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Cory GardnerColorado5.1      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Lindsey GrahamSouth Carolina17.1      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Chuck GrassleyIowa39.1      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Orrin HatchUtah43.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Dean HellerNevada8.8      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
John HoevenNorth Dakota9.1      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
James InhofeOklahoma25.3      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny IsaksonGeorgia15.1      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Ron JohnsonWisconsin9.1      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Mark KirkIllinois9.2      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Mike LeeUtah9.1      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
John McCainArizona33.1      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Mitch McConnellKentucky35.1      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541153
Jerry MoranKansas9.1      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Lisa MurkowskiAlaska17.2      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Rand PaulKentucky9.1      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
David PerdueGeorgia5.1      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Rob PortmanOhio9.1      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Jim RischIdaho11.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Pat RobertsKansas23.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Mitt RomneyUtah1.1      YYY YY Yromney.senate.gov202-224-52511622
Mike RoundsSouth Dakota5.1      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Marco RubioFlorida9.1      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Ben SasseNebraska5.1      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Tim ScottSouth Carolina7.1      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Richard ShelbyAlabama33.1      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Dan SullivanAlaska5.1      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
John ThuneSouth Dakota15.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Thom TillisNorth Carolina5.1      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Pat ToomeyPennsylvania9.1      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
David VitterLouisiana15.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Roger WickerMississippi12.1      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532