U.S. Congress

Republican Representatives


232 Republican Representatives
Representative
State
Years
Social
House WebsiteD.C. Phone
Ralph AbrahamLouisiana5.8 NNNN0
Robert AderholtAlabama23.8      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Rick AllenGeorgia5.8      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Justin AmashMichigan9.8      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Mark AmodeiNevada9.1      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Michele BachmannMinnesota13.8      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Lou BarlettaPennsylvania9.8      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Andy BarrKentucky7.8      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Joe BartonTexas35.8      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Dan BenishekMichigan9.8      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioMichigan7.8      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Jaime Herrera BeutlerWashington9.8      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Gus BilirakisFlorida13.8      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Rob BishopUtah17.8      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Diane BlackTennessee9.8      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnTennessee17.8      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Rod BlumIowa5.8      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Mike BostIllinois5.8      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Charles BoustanyLouisiana15.8      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Kevin BradyTexas23.8      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Dave BratVirginia6 NNNN29
Jim BridenstineOklahoma7.8      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Mo BrooksAlabama9.8      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Susan BrooksIndiana7.8      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Vern BuchananFlorida13.8      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Ken BuckColorado5.8      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Larry BucshonIndiana9.8      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Michael BurgessTexas17.8      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Bradley ByrneAlabama6.8      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ken CalvertCalifornia27.8      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Dave CampMichigan29.8      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
John CampbellCalifornia14.9      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Buddy CarterGeorgia5.8      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
John CarterTexas17.8      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Steve ChabotOhio25.8      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Jason ChaffetzUtah11.8      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Curt ClawsonFlorida6.3 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Howard CobleNorth Carolina35.8    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Mike CoffmanColorado11.8      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Tom ColeOklahoma17.8      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Chris CollinsNew York7.8      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Doug CollinsGeorgia7.8      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Barbara ComstockVirginia5.8 NNNN0
Michael ConawayTexas15.8      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Paul CookCalifornia7.8      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Kevin CramerNorth Dakota7.8    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Rick CrawfordArkansas9.8      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Ander CrenshawFlorida19.8      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
John CulbersonTexas19.8      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Rodney DavisIllinois7.8      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Jeff DenhamCalifornia9.8      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Charles DentPennsylvania15.8      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Scott DesJarlaisTennessee9.8      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Mario Diaz-BalartFlorida17.8      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Robert DoldIllinois9.8      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Sean DuffyWisconsin9.8      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Jeff DuncanSouth Carolina9.8      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Jimmy DuncanTennessee32   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Renee EllmersNorth Carolina9.8      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Blake FarentholdTexas9.8      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Stephen FincherTennessee9.8      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Mike FitzpatrickPennsylvania15.8      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Chuck FleischmannTennessee9.8      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
John FlemingLouisiana11.8      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Bill FloresTexas9.8      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Randy ForbesVirginia19.3      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Jeff FortenberryNebraska15.8      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Virginia FoxxNorth Carolina15.8      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Trent FranksArizona17.8      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Rodney FrelinghuysenNew Jersey25.8      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Scott GarrettNew Jersey17.8      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Jim GerlachPennsylvania17.8      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Bob GibbsOhio9.8      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Chris GibsonNew York9.8      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Louie GohmertTexas15.8      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Bob GoodlatteVirginia27.8      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Paul GosarArizona9.8      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Trey GowdySouth Carolina9.8      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Kay GrangerTexas23.8      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Sam GravesMissouri19.8      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Tom GravesGeorgia10.4      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Morgan GriffithVirginia9.8      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Michael GrimmNew York9.8      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Glenn GrothmanWisconsin5.8 NNNN0
Brett GuthrieKentucky11.8      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Ralph HallTexas39.8      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Richard HannaNew York9.8      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Gregg HarperMississippi11.8      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Andy HarrisMaryland9.8      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Vicky HartzlerMissouri9.8      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Joe HeckNevada9.8      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Jeb HensarlingTexas17.8      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Jody HiceGeorgia5.8      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
French HillArkansas5.8      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
George HoldingNorth Carolina7.8      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Richard HudsonNorth Carolina7.8      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Tim HuelskampKansas9.8      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Bill HuizengaMichigan9.8      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Randy HultgrenIllinois9.8      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Duncan HunterCalifornia11.8   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Robert HurtVirginia9.8      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Darrell IssaCalifornia19.8      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Evan JenkinsWest Virginia5.8 NNNN0
Lynn JenkinsKansas11.8      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Bill JohnsonOhio9.8      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Sam JohnsonTexas29.5      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
David JollyFlorida6.6    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Walter JonesNorth Carolina25.8      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Jim JordanOhio13.8      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceOhio7.8    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Mike KellyPennsylvania9.8      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Peter KingNew York27.8      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Steve KingIowa17.8      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Adam KinzingerIllinois9.8      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
John KlineMinnesota17.8      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Raul LabradorIdaho9.8      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Doug LaMalfaCalifornia7.8      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Doug LambornColorado13.8      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Leonard LanceNew Jersey11.8      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
James LankfordOklahoma9.8      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Robert LattaOhio12.9      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Frank LoBiondoNew Jersey25.8      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Billy LongMissouri9.8      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Barry LoudermilkGeorgia5.8      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Frank LucasOklahoma26.5   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Blaine LuetkemeyerMissouri11.8   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Cynthia LummisWyoming11.8      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Kenny MarchantTexas15.8      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Tom MarinoPennsylvania9.8      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Thomas MassieKentucky8      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
Kevin McCarthyCalifornia13.8      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Michael McCaulTexas15.8      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Tom McClintockCalifornia11.8      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Patrick McHenryNorth Carolina15.8      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Buck McKeonCalifornia27.8      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
David McKinleyWest Virginia9.8      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Martha McSallyArizona5.8      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Mark MeadowsNorth Carolina7.8      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Pat MeehanPennsylvania9.8      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Luke MesserIndiana7.8      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
John MicaFlorida27.8   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Candice MillerMichigan17.8      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gary MillerCalifornia21.8      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Jeff MillerFlorida19      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Alex MooneyWest Virginia5.8 NNNN0
Markwayne MullinOklahoma7.8    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Tim MurphyPennsylvania17.8      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Randy NeugebauerTexas17.4      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Dan NewhouseWashington5.8 NNNN0
Kristi NoemSouth Dakota9.8      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Rich NugentFlorida9.8      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Devin NunesCalifornia17.8      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Alan NunneleeMississippi9.8      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Pete OlsonTexas11.8    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Steven PalazzoMississippi9.8      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Gary PalmerAlabama5.8      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Erik PaulsenMinnesota11.8      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Steve PearceNew Mexico17.8      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Scott PerryPennsylvania7.8      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Robert PittengerNorth Carolina7.8      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph PittsPennsylvania23.8      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Ted PoeTexas15.8      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Bill PoseyFlorida11.8      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Tom ReedNew York10      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
David ReichertWashington15.8      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Jim RenacciOhio9.8      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Reid RibbleWisconsin9.8      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Tom RiceSouth Carolina7.8    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Scott RigellVirginia9.8      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Martha RobyAlabama9.8      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Cathy McMorris RodgersWashington15.8      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Phil RoeTennessee11.8      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Hal RogersKentucky39.8      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Mike RogersAlabama17.8      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Mike RogersMichigan19.8      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Dana RohrabacherCalifornia31.8    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Todd RokitaIndiana9.8      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Thomas RooneyFlorida11.8      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Peter RoskamIllinois13.8    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Ileana Ros-LehtinenFlorida31.1      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis RossFlorida9.8      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Keith RothfusPennsylvania7.8      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Edward RoyceCalifornia27.8      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Jon RunyanNew Jersey9.8      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Paul RyanWisconsin21.8      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031457
Matt SalmonArizona25.8      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Mark SanfordSouth Carolina7.5    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Steve ScaliseLouisiana12.5   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David SchweikertArizona9.8      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Austin ScottGeorgia9.8      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
James SensenbrennerWisconsin41.8      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Pete SessionsTexas23.8      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
John ShimkusIllinois23.8      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterPennsylvania19.4      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Michael SimpsonIdaho21.8      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Adrian SmithNebraska13.8      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Christopher SmithNew Jersey39.8   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Jason SmithMissouri7.4      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Lamar SmithTexas33.8      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Steve SoutherlandFlorida9.8      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Chris StewartUtah7.8      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Steve StiversOhio9.8      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Steve StockmanTexas25.8      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Marlin StutzmanIndiana10      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Lee TerryNebraska21.8      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Glenn ThompsonPennsylvania11.8      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Mac ThornberryTexas25.8      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Patrick TiberiOhio19.8      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Scott TiptonColorado9.8      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Mike TurnerOhio17.8      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Fred UptonMichigan33.8      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
David ValadaoCalifornia7.8      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Ann WagnerMissouri7.8      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Tim WalbergMichigan13.8      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Greg WaldenOregon21.8      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Jackie WalorskiIndiana7.8      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Randy WeberTexas7.8      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Dan WebsterFlorida9.8      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Brad WenstrupOhio7.8      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Bruce WestermanArkansas5.8      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Lynn WestmorelandGeorgia15.8      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Ed WhitfieldKentucky25.8      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Roger WilliamsTexas7.8      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Joe WilsonSouth Carolina18.8      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Robert WittmanVirginia12.9      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Steve WomackArkansas9.8      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WoodallGeorgia9.8   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Kevin YoderKansas9.8      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Ted YohoFlorida7.8      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
David YoungIowa5.8      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Don YoungAlaska47.6      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Todd YoungIndiana9.8      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150