U.S. Congress

Republican Representatives


232 Republican Representatives
Representative
State
Years
Social
House WebsiteD.C. Phone
Ralph AbrahamLouisiana6.1 NNNN0
Robert AderholtAlabama24.1      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Rick AllenGeorgia6.1      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Justin AmashMichigan10.1      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Mark AmodeiNevada9.4      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Michele BachmannMinnesota14.1      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Lou BarlettaPennsylvania10.1      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Andy BarrKentucky8.1      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Joe BartonTexas36.1      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Dan BenishekMichigan10.1      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioMichigan8.1      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Jaime Herrera BeutlerWashington10.1      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Gus BilirakisFlorida14.1      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Rob BishopUtah18.1      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Diane BlackTennessee10.1      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnTennessee18.1      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Rod BlumIowa6.1      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Mike BostIllinois6.1      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Charles BoustanyLouisiana16.1      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Kevin BradyTexas24.1      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Dave BratVirginia6.2 NNNN29
Jim BridenstineOklahoma8.1      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Mo BrooksAlabama10.1      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Susan BrooksIndiana8.1      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Vern BuchananFlorida14.1      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Ken BuckColorado6.1      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Larry BucshonIndiana10.1      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Michael BurgessTexas18.1      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Bradley ByrneAlabama7      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ken CalvertCalifornia28.1      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Dave CampMichigan30.1      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
John CampbellCalifornia15.1      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Buddy CarterGeorgia6.1      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
John CarterTexas18.1      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Steve ChabotOhio26.1      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Jason ChaffetzUtah12.1      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Curt ClawsonFlorida6.6 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Howard CobleNorth Carolina36.1    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Mike CoffmanColorado12.1      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Tom ColeOklahoma18.1      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Chris CollinsNew York8.1      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Doug CollinsGeorgia8.1      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Barbara ComstockVirginia6.1 NNNN0
Michael ConawayTexas16.1      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Paul CookCalifornia8.1      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Kevin CramerNorth Dakota8.1    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Rick CrawfordArkansas10.1      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Ander CrenshawFlorida20.1      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
John CulbersonTexas20.1      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Rodney DavisIllinois8.1      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Jeff DenhamCalifornia10.1      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Charles DentPennsylvania16.1      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Scott DesJarlaisTennessee10.1      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Mario Diaz-BalartFlorida18.1      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Robert DoldIllinois10.1      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Sean DuffyWisconsin10.1      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Jeff DuncanSouth Carolina10.1      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Jimmy DuncanTennessee32.2   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Renee EllmersNorth Carolina10.1      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Blake FarentholdTexas10.1      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Stephen FincherTennessee10.1      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Mike FitzpatrickPennsylvania16.1      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Chuck FleischmannTennessee10.1      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
John FlemingLouisiana12.1      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Bill FloresTexas10.1      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Randy ForbesVirginia19.6      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Jeff FortenberryNebraska16.1      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Virginia FoxxNorth Carolina16.1      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Trent FranksArizona18.1      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Rodney FrelinghuysenNew Jersey26.1      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Scott GarrettNew Jersey18.1      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Jim GerlachPennsylvania18.1      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Bob GibbsOhio10.1      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Chris GibsonNew York10.1      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Louie GohmertTexas16.1      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Bob GoodlatteVirginia28.1      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Paul GosarArizona10.1      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Trey GowdySouth Carolina10.1      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Kay GrangerTexas24.1      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Sam GravesMissouri20.1      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Tom GravesGeorgia10.6      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Morgan GriffithVirginia10.1      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Michael GrimmNew York10.1      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Glenn GrothmanWisconsin6.1 NNNN0
Brett GuthrieKentucky12.1      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Ralph HallTexas40.1      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Richard HannaNew York10.1      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Gregg HarperMississippi12.1      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Andy HarrisMaryland10.1      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Vicky HartzlerMissouri10.1      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Joe HeckNevada10.1      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Jeb HensarlingTexas18.1      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Jody HiceGeorgia6.1      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
French HillArkansas6.1      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
George HoldingNorth Carolina8.1      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Richard HudsonNorth Carolina8.1      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Tim HuelskampKansas10.1      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Bill HuizengaMichigan10.1      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Randy HultgrenIllinois10.1      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Duncan HunterCalifornia12.1   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Robert HurtVirginia10.1      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Darrell IssaCalifornia20.1      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Evan JenkinsWest Virginia6.1 NNNN0
Lynn JenkinsKansas12.1      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Bill JohnsonOhio10.1      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Sam JohnsonTexas29.7      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
David JollyFlorida6.9    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Walter JonesNorth Carolina26.1      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Jim JordanOhio14.1      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceOhio8.1    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Mike KellyPennsylvania10.1      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Peter KingNew York28.1      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Steve KingIowa18.1      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Adam KinzingerIllinois10.1      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
John KlineMinnesota18.1      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Raul LabradorIdaho10.1      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Doug LaMalfaCalifornia8.1      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Doug LambornColorado14.1      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Leonard LanceNew Jersey12.1      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
James LankfordOklahoma10.1      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Robert LattaOhio13.1      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Frank LoBiondoNew Jersey26.1      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Billy LongMissouri10.1      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Barry LoudermilkGeorgia6.1      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Frank LucasOklahoma26.7   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Blaine LuetkemeyerMissouri12.1   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Cynthia LummisWyoming12.1      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Kenny MarchantTexas16.1      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Tom MarinoPennsylvania10.1      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Thomas MassieKentucky8.2      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
Kevin McCarthyCalifornia14.1      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Michael McCaulTexas16.1      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Tom McClintockCalifornia12.1      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Patrick McHenryNorth Carolina16.1      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Buck McKeonCalifornia28.1      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
David McKinleyWest Virginia10.1      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Martha McSallyArizona6.1      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Mark MeadowsNorth Carolina8.1      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Pat MeehanPennsylvania10.1      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Luke MesserIndiana8.1      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
John MicaFlorida28.1   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Candice MillerMichigan18.1      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gary MillerCalifornia22.1      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Jeff MillerFlorida19.3      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Alex MooneyWest Virginia6.1 NNNN0
Markwayne MullinOklahoma8.1    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Tim MurphyPennsylvania18.1      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Randy NeugebauerTexas17.6      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Dan NewhouseWashington6.1 NNNN0
Kristi NoemSouth Dakota10.1      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Rich NugentFlorida10.1      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Devin NunesCalifornia18.1      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Alan NunneleeMississippi10.1      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Pete OlsonTexas12.1    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Steven PalazzoMississippi10.1      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Gary PalmerAlabama6.1      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Erik PaulsenMinnesota12.1      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Steve PearceNew Mexico18.1      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Scott PerryPennsylvania8.1      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Robert PittengerNorth Carolina8.1      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph PittsPennsylvania24.1      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Ted PoeTexas16.1      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Bill PoseyFlorida12.1      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Tom ReedNew York10.2      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
David ReichertWashington16.1      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Jim RenacciOhio10.1      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Reid RibbleWisconsin10.1      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Tom RiceSouth Carolina8.1    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Scott RigellVirginia10.1      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Martha RobyAlabama10.1      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Cathy McMorris RodgersWashington16.1      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Phil RoeTennessee12.1      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Hal RogersKentucky40.1      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Mike RogersAlabama18.1      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Mike RogersMichigan20.1      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Dana RohrabacherCalifornia32.1    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Todd RokitaIndiana10.1      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Thomas RooneyFlorida12.1      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Peter RoskamIllinois14.1    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Ileana Ros-LehtinenFlorida31.4      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis RossFlorida10.1      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Keith RothfusPennsylvania8.1      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Edward RoyceCalifornia28.1      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Jon RunyanNew Jersey10.1      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Paul RyanWisconsin22.1      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031457
Matt SalmonArizona26.1      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Mark SanfordSouth Carolina7.7    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Steve ScaliseLouisiana12.7   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David SchweikertArizona10.1      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Austin ScottGeorgia10.1      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
James SensenbrennerWisconsin42.1      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Pete SessionsTexas24.1      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
John ShimkusIllinois24.1      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterPennsylvania19.7      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Michael SimpsonIdaho22.1      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Adrian SmithNebraska14.1      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Christopher SmithNew Jersey40.1   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Jason SmithMissouri7.6      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Lamar SmithTexas34.1      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Steve SoutherlandFlorida10.1      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Chris StewartUtah8.1      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Steve StiversOhio10.1      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Steve StockmanTexas26.1      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Marlin StutzmanIndiana10.2      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Lee TerryNebraska22.1      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Glenn ThompsonPennsylvania12.1      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Mac ThornberryTexas26.1      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Patrick TiberiOhio20.1      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Scott TiptonColorado10.1      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Mike TurnerOhio18.1      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Fred UptonMichigan34      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
David ValadaoCalifornia8.1      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Ann WagnerMissouri8.1      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Tim WalbergMichigan14.1      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Greg WaldenOregon22.1      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Jackie WalorskiIndiana8.1      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Randy WeberTexas8.1      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Dan WebsterFlorida10.1      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Brad WenstrupOhio8.1      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Bruce WestermanArkansas6.1      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Lynn WestmorelandGeorgia16.1      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Ed WhitfieldKentucky26.1      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Roger WilliamsTexas8.1      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Joe WilsonSouth Carolina19.1      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Robert WittmanVirginia13.1      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Steve WomackArkansas10.1      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WoodallGeorgia10.1   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Kevin YoderKansas10.1      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Ted YohoFlorida8.1      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
David YoungIowa6.1      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Don YoungAlaska47.9      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Todd YoungIndiana10.1      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150