U.S. Congress

Republican Representatives


233 Republican Representatives
Representative
State
Years
Social
House WebsiteD.C. Phone
Ralph AbrahamLouisiana5.1 NNNN0
Robert AderholtAlabama23.1      YYY YY Yaderholt.house.gov202-225-48760
Rick AllenGeorgia5.1      YYY YYallen.house.gov202-225-28230
Justin AmashMichigan9.1      YYY YY Yamash.house.gov202-225-383113
Mark AmodeiNevada8.4      YYY YY Yamodei.house.gov202-225-61550
Michele BachmannMinnesota13.1      YYY YY Ybachmann.house.gov202-225-2331145
Lou BarlettaPennsylvania9.1      YYY YY Ybarletta.house.gov202-225-65110
Andy BarrKentucky7.1      YYY YY Ybarr.house.gov202-225-47060
Joe BartonTexas35.1      YYY YY Yjoebarton.house.gov202-225-20023
Dan BenishekMichigan9.1      YYY YY Ybenishek.house.gov202-225-47350
Kerry BentivolioMichigan7.1      YYY YY Ybentivolio.house.gov202-225-81710
Jaime Herrera BeutlerWashington9.1      NYY YY Yherrerabeutler.house.gov202-225-35360
Gus BilirakisFlorida13.1      NYY YY Ybilirakis.house.gov202-225-57550
Rob BishopUtah17.1      YYY YY Yrobbishop.house.gov202-225-04530
Diane BlackTennessee9.1      YYY YY Yblack.house.gov202-225-42310
Marsha BlackburnTennessee17.1      YYY YY Yblackburn.house.gov202-225-28116
Rod BlumIowa5.1      YYY YYblum.house.gov202-225-29110
Mike BostIllinois5.1      YYY YYbost.house.gov202-225-56610
Charles BoustanyLouisiana15.1      YYY YY Yboustany.house.gov202-225-20310
Kevin BradyTexas23.1      YYY YY Ykevinbrady.house.gov202-225-49010
Dave BratVirginia5.3 NNNN29
Jim BridenstineOklahoma7.1      YYY YY Ybridenstine.house.gov202-225-22110
Mo BrooksAlabama9.1      YYY YY Ybrooks.house.gov202-225-48010
Susan BrooksIndiana7.1      YYY YYsusanwbrooks.house.gov202-225-22760
Vern BuchananFlorida13.1      YYY YY Ybuchanan.house.gov202-225-50150
Ken BuckColorado5.1      YYY YY Ybuck.house.gov202-225-46762
Larry BucshonIndiana9.1      NYY YY Ybucshon.house.gov202-225-46360
Michael BurgessTexas17.1      YYY YY Yburgess.house.gov202-225-77720
Bradley ByrneAlabama6.1      YYY YY Ybyrne.house.gov202-225-49310
Ken CalvertCalifornia27.1      YYY YY Ycalvert.house.gov202-225-19860
Dave CampMichigan29.1      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-35610
John CampbellCalifornia14.2      YYY YY Ycampbell.house.gov202-225-56110
Buddy CarterGeorgia5.1      YYY YYbuddycarter.house.gov202-225-58310
John CarterTexas17.1      YYY YY Ycarter.house.gov202-225-38640
Steve ChabotOhio25.1      YYY YY Ychabot.house.gov202-225-22160
Jason ChaffetzUtah11.1      YYY YY Ychaffetz.house.gov202-225-77510
Curt ClawsonFlorida5.7 NNYYclawson.house.gov202-225-25360
Howard CobleNorth Carolina35.1    YYY YY Ycoble.house.gov202-225-30650
Mike CoffmanColorado11.1      YYY YY Ycoffman.house.gov202-225-78824
Tom ColeOklahoma17.1      YYY YY Ycole.house.gov202-225-61650
Chris CollinsNew York7.1      YYY YY Ychriscollins.house.gov202-225-52650
Doug CollinsGeorgia7.1      YYY YY Ydougcollins.house.gov202-225-98930
Barbara ComstockVirginia5.1 NNNN0
Michael ConawayTexas15.1      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-36050
Paul CookCalifornia7.1      YYY YY Ycook.house.gov202-225-58610
Kevin CramerNorth Dakota7.1    YYY YY Ycramer.house.gov202-225-26110
Rick CrawfordArkansas9.1      YYY YY Ycrawford.house.gov202-225-40760
Ander CrenshawFlorida19.1      YYY YY Ycrenshaw.house.gov202-225-25010
John CulbersonTexas19.1      YYY YY Yculberson.house.gov202-225-25710
Rodney DavisIllinois7.1      YYY YY Yrodneydavis.house.gov202-225-23710
Jeff DenhamCalifornia9.1      NYY YY Ydenham.house.gov202-225-45400
Charles DentPennsylvania15.1      YYY YY Ydent.house.gov202-225-64110
Ron DeSantisFlorida7.1      YYY YY Ydesantis.house.gov202-225-27060
Scott DesJarlaisTennessee9.1      YYY YY Ydesjarlais.house.gov202-225-68314
Mario Diaz-BalartFlorida17.1      NYY YY Ymariodiazbalart.house.gov202-225-42110
Robert DoldIllinois9.1      YYY YY Ydold.house.gov202-225-48350
Sean DuffyWisconsin9.1      YYY YY Yduffy.house.gov202-225-33650
Jeff DuncanSouth Carolina9.1      YYY YY Yjeffduncan.house.gov202-225-53010
Jimmy DuncanTennessee31.3   NYY YY Yduncan.house.gov202-225-54350
Renee EllmersNorth Carolina9.1      YYY YY Yellmers.house.gov202-225-45312
Blake FarentholdTexas9.1      YYY YY Yfarenthold.house.gov202-225-77420
Stephen FincherTennessee9.1      YYY YY Yfincher.house.gov202-225-47140
Mike FitzpatrickPennsylvania15.1      YYY YY Yfitzpatrick.house.gov202-225-42760
Chuck FleischmannTennessee9.1      YYY YY Yfleischmann.house.gov202-225-32710
John FlemingLouisiana11.1      YYY YY Yfleming.house.gov202-225-27770
Bill FloresTexas9.1      YYY YY Yflores.house.gov202-225-61050
Randy ForbesVirginia18.7      YYY YY Yforbes.house.gov202-225-63650
Jeff FortenberryNebraska15.1      YYY YY Yfortenberry.house.gov202-225-48060
Virginia FoxxNorth Carolina15.1      YYY YY Yfoxx.house.gov202-225-20715
Trent FranksArizona17.1      YYY YY Yfranks.house.gov202-225-45760
Rodney FrelinghuysenNew Jersey25.1      YYY YY Yfrelinghuysen.house.gov202-225-50340
Scott GarrettNew Jersey17.1      YYY YY Ygarrett.house.gov202-225-44650
Jim GerlachPennsylvania17.1      YYY YY Ygerlach.house.gov202-225-43150
Bob GibbsOhio9.1      NYY YY Ygibbs.house.gov202-225-62650
Chris GibsonNew York9.1      YYY YY Ygibson.house.gov202-225-56140
Louie GohmertTexas15.1      YYY YY Ygohmert.house.gov202-225-303520
Bob GoodlatteVirginia27.1      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-54310
Paul GosarArizona9.1      NYY YY Ygosar.house.gov202-225-23152
Trey GowdySouth Carolina9.1      YYY YY Ygowdy.house.gov202-225-60300
Kay GrangerTexas23.1      YYY YY Ykaygranger.house.gov202-225-50710
Sam GravesMissouri19.1      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-70410
Tom GravesGeorgia9.7      YYY YY Ytomgraves.house.gov202-225-52110
Morgan GriffithVirginia9.1      YYY YY Ymorgangriffith.house.gov202-225-38610
Michael GrimmNew York9.1      YYY YY Ygrimm.house.gov202-225-33718
Glenn GrothmanWisconsin5.1 NNNN0
Brett GuthrieKentucky11.1      YYY YY Yguthrie.house.gov202-225-35010
Ralph HallTexas39.1      YYY YY Yralphhall.house.gov202-225-66730
Richard HannaNew York9.1      YYY YY Yhanna.house.gov202-225-36650
Gregg HarperMississippi11.1      YYY YY Yharper.house.gov202-225-50310
Andy HarrisMaryland9.1      YYY YY Yharris.house.gov202-225-53110
Vicky HartzlerMissouri9.1      YYY YY Yhartzler.house.gov202-225-28760
Joe HeckNevada9.1      YYY YY Yheck.house.gov202-225-32520
Jeb HensarlingTexas17.1      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-34841
Jody HiceGeorgia5.1      YYY YY Yhice.house.gov202-225-41010
French HillArkansas5.1      NYY YY Yhill.house.gov202-225-25060
George HoldingNorth Carolina7.1      YYY YY Yholding.house.gov202-225-30320
Richard HudsonNorth Carolina7.1      YYY YY Yhudson.house.gov202-225-37150
Tim HuelskampKansas9.1      YYY YY Yhuelskamp.house.gov202-225-27150
Bill HuizengaMichigan9.1      YYY YY Yhuizenga.house.gov202-225-44010
Randy HultgrenIllinois9.1      YYY YY Yhultgren.house.gov202-225-29760
Duncan HunterCalifornia11.1   YYY YY Yhunter.house.gov202-225-56720
Robert HurtVirginia9.1      YYY YY Yhurt.house.gov202-225-47110
Darrell IssaCalifornia19.1      NYY YY Yissa.house.gov202-225-390614
Evan JenkinsWest Virginia5.1 NNNN0
Lynn JenkinsKansas11.1      YYY YY Ylynnjenkins.house.gov202-225-66010
Bill JohnsonOhio9.1      NYY YY Ybilljohnson.house.gov202-225-57050
Sam JohnsonTexas28.8      YYY YY Ysamjohnson.house.gov202-225-42010
David JollyFlorida6    YNY YYjolly.house.gov202-225-59610
Walter JonesNorth Carolina25.1      YYY YY Yjones.house.gov202-225-34150
Jim JordanOhio13.1      YYY YY Yjordan.house.gov202-225-26760
David JoyceOhio7.1    YYY YY Yjoyce.house.gov202-225-57310
Mike KellyPennsylvania9.1      YYY YY Ykelly.house.gov202-225-54060
Peter KingNew York27.1      YYY YY Ypeteking.house.gov202-225-789611
Steve KingIowa17.1      NYY YY Ysteveking.house.gov202-225-442659
Adam KinzingerIllinois9.1      YYY YY Ykinzinger.house.gov202-225-36350
John KlineMinnesota17.1      YYY YY Ykline.house.gov202-225-22710
Raul LabradorIdaho9.1      YYY YY Ylabrador.house.gov202-225-661116
Doug LaMalfaCalifornia7.1      YYY YY Ylamalfa.house.gov202-225-30760
Doug LambornColorado13.1      NYY YY Ylamborn.house.gov202-225-44222
Leonard LanceNew Jersey11.1      YYY YY Ylance.house.gov202-225-53610
James LankfordOklahoma9.1      YYY YY Ylankford.house.gov202-225-21320
Robert LattaOhio12.2      NYY YY Ylatta.house.gov202-225-64050
Frank LoBiondoNew Jersey25.1      YYY YY Ylobiondo.house.gov202-225-65720
Billy LongMissouri9.1      YYY YY Ylong.house.gov202-225-65360
Barry LoudermilkGeorgia5.1      YYY YY Yloudermilk.house.gov202-225-29310
Frank LucasOklahoma25.8   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-55650
Blaine LuetkemeyerMissouri11.1   YYY YY Yluetkemeyer.house.gov202-225-29560
Cynthia LummisWyoming11.1      NYY YY Ylummis.house.gov202-225-23110
Kenny MarchantTexas15.1      YYY YY Ymarchant.house.gov202-225-66050
Tom MarinoPennsylvania9.1      YYY YY Ymarino.house.gov202-225-37310
Thomas MassieKentucky7.3      YYY YY Ymassie.house.gov202-225-34650
Kevin McCarthyCalifornia13.1      YYY YY Ykevinmccarthy.house.gov202-225-291585
Michael McCaulTexas15.1      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-24010
Tom McClintockCalifornia11.1      YYY YY Ymcclintock.house.gov202-225-25110
Patrick McHenryNorth Carolina15.1      YYY YY Ymchenry.house.gov202-225-25760
Buck McKeonCalifornia27.1      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-19563
David McKinleyWest Virginia9.1      NYY YY Ymckinley.house.gov202-225-41720
Martha McSallyArizona5.1      YYY YY Ymcsally.house.gov202-225-25420
Mark MeadowsNorth Carolina7.1      YYY YY Ymeadows.house.gov202-225-64010
Pat MeehanPennsylvania9.1      YYY YY Ymeehan.house.gov202-225-20110
Luke MesserIndiana7.1      YYY YY Ymesser.house.gov202-225-30210
John MicaFlorida27.1   YYY YY Ymica.house.gov202-225-40357
Candice MillerMichigan17.1      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-21060
Gary MillerCalifornia21.1      YYY YY Ygarymiller.house.gov202-225-32010
Jeff MillerFlorida18.4      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-41366
Alex MooneyWest Virginia5.1 NNNN0
Markwayne MullinOklahoma7.1    YYY YY Ymullin.house.gov202-225-27010
Tim MurphyPennsylvania17.1      YYY YY Ymurphy.house.gov202-225-23010
Randy NeugebauerTexas16.7      YYY YY Yrandy.house.gov202-225-400527
Dan NewhouseWashington5.1 NNNN0
Kristi NoemSouth Dakota9.1      YYY YY Ynoem.house.gov202-225-28010
Rich NugentFlorida9.1      YYY YY Ynugent.house.gov202-225-10020
Devin NunesCalifornia17.1      YYY YY Ynunes.house.gov202-225-252380
Alan NunneleeMississippi9.1      YYY YY Ynunnelee.house.gov202-225-43060
Pete OlsonTexas11.1    YYY YY Yolson.house.gov202-225-59510
Steven PalazzoMississippi9.1      YYY YY Ypalazzo.house.gov202-225-57720
Gary PalmerAlabama5.1      NYY YY Ypalmer.house.gov202-225-49210
Erik PaulsenMinnesota11.1      YYY YY Ypaulsen.house.gov202-225-28710
Steve PearceNew Mexico17.1      YYY YY Ypearce.house.gov202-225-23650
Scott PerryPennsylvania7.1      YYY YY Yperry.house.gov202-225-58360
Robert PittengerNorth Carolina7.1      YYY YY Ypittenger.house.gov202-225-19760
Joseph PittsPennsylvania23.1      YYY YY Ypitts.house.gov202-225-24110
Ted PoeTexas15.1      YYY YY Ypoe.house.gov202-225-65650
Bill PoseyFlorida11.1      YYY YY Yposey.house.gov202-225-36710
Tom ReedNew York9.3      YYY YY Yreed.house.gov202-225-31610
David ReichertWashington15.1      YYY YY Yreichert.house.gov202-225-77610
Jim RenacciOhio9.1      NYY YY Yrenacci.house.gov202-225-38760
Reid RibbleWisconsin9.1      YYY YY Yribble.house.gov202-225-56650
Tom RiceSouth Carolina7.1    YYY YY Yrice.house.gov202-225-98950
Scott RigellVirginia9.1      YYY YY Yrigell.house.gov202-225-42150
Martha RobyAlabama9.1      YYY YY Yroby.house.gov202-225-29010
Cathy McMorris RodgersWashington15.1      YYY YY Ymcmorris.house.gov202-225-20061
Phil RoeTennessee11.1      YYY YY Yroe.house.gov202-225-63560
Hal RogersKentucky39.1      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-46010
Mike RogersAlabama17.1      NYY YY Ymike-rogers.house.gov202-225-32610
Mike RogersMichigan19.1      YYY YY Ymikerogers.house.gov202-225-48729
Dana RohrabacherCalifornia31.1    YYY YY Yrohrabacher.house.gov202-225-24151
Todd RokitaIndiana9.1      YYY YY Yrokita.house.gov202-225-50370
Thomas RooneyFlorida11.1      YYY YY Yrooney.house.gov202-225-57920
Peter RoskamIllinois13.1    YYY YY Yroskam.house.gov202-225-45610
Ileana Ros-LehtinenFlorida30.5      YYY YY Yros-lehtinen.house.gov202-225-39310
Dennis RossFlorida9.1      YYY YY Ydennisross.house.gov202-225-12520
Keith RothfusPennsylvania7.1      YYY YY Yrothfus.house.gov202-225-20650
Edward RoyceCalifornia27.1      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-41110
Jon RunyanNew Jersey9.1      YYY YY Yrunyan.house.gov202-225-47650
Paul RyanWisconsin21.1      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-3031453
Matt SalmonArizona25.1      YYY YY Ysalmon.house.gov202-225-26350
Mark SanfordSouth Carolina6.8    YYY YY Ysanford.house.gov202-225-317617
Steve ScaliseLouisiana11.8   YYY YY Yscalise.house.gov202-225-301590
David SchweikertArizona9.1      NYY YY Yschweikert.house.gov202-225-21901
Austin ScottGeorgia9.1      YYY YY Yaustinscott.house.gov202-225-65312
James SensenbrennerWisconsin41.1      YYY YY Ysensenbrenner.house.gov202-225-51010
Pete SessionsTexas23.1      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-22311
John ShimkusIllinois23.1      YYY YY Yshimkus.house.gov202-225-52713
Bill ShusterPennsylvania18.8      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-24310
Michael SimpsonIdaho21.1      NYY YY Ysimpson.house.gov202-225-55310
Adrian SmithNebraska13.1      NYY YY Yadriansmith.house.gov202-225-64350
Christopher SmithNew Jersey39.1   YYY YY Ychrissmith.house.gov202-225-37650
Jason SmithMissouri6.7      YYY YYjasonsmith.house.gov202-225-44040
Lamar SmithTexas33.1      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-42360
Steve SoutherlandFlorida9.1      YYY YY Ysoutherland.house.gov202-225-52350
Chris StewartUtah7.1      YYY YY Ystewart.house.gov202-225-97300
Steve StiversOhio9.1      YYY YY Ystivers.house.gov202-225-20150
Steve StockmanTexas25.1      YYY YY Ystockman.house.gov202-225-15555
Marlin StutzmanIndiana9.3      NYY YY Ystutzman.house.gov202-225-44360
Lee TerryNebraska21.1      YYY YY Yleeterry.house.gov202-225-41559
Glenn ThompsonPennsylvania11.1      YYY YY Ythompson.house.gov202-225-51210
Mac ThornberryTexas25.1      YYY YY Ythornberry.house.gov202-225-37060
Patrick TiberiOhio19.1      YYY YY Ytiberi.house.gov202-225-53550
Scott TiptonColorado9.1      YYY YY Ytipton.house.gov202-225-47610
Mike TurnerOhio17.1      YYY YY Yturner.house.gov202-225-64650
Fred UptonMichigan33.1      YYY YY Yupton.house.gov202-225-37610
David ValadaoCalifornia7.1      YYY YY Yvaladao.house.gov202-225-46950
Ann WagnerMissouri7.1      YYY YY Ywagner.house.gov202-225-16210
Tim WalbergMichigan13.1      YYY YY Ywalberg.house.gov202-225-62760
Greg WaldenOregon21.1      YYY YY Ywalden.house.gov202-225-67303
Jackie WalorskiIndiana7.1      YYY YY Ywalorski.house.gov202-225-39150
Randy WeberTexas7.1      YYY YYweber.house.gov202-225-28310
Dan WebsterFlorida9.1      NYY YY Ywebster.house.gov202-225-21760
Brad WenstrupOhio7.1      YYY YY Ywenstrup.house.gov202-225-31640
Bruce WestermanArkansas5.1      NYY YY Ywesterman.house.gov202-225-37720
Lynn WestmorelandGeorgia15.1      YYY YY Ywestmoreland.house.gov202-225-59010
Ed WhitfieldKentucky25.1      YYY YY Ywhitfield.house.gov202-225-31150
Roger WilliamsTexas7.1      YYY YY Ywilliams.house.gov202-225-98960
Joe WilsonSouth Carolina18.2      YYY YY Yjoewilson.house.gov202-225-24523
Robert WittmanVirginia12.2      YYY YY Ywittman.house.gov202-225-42610
Steve WomackArkansas9.1      NYY YY Ywomack.house.gov202-225-43010
Robert WoodallGeorgia9.1   NYY YY Ywoodall.house.gov202-225-42720
Kevin YoderKansas9.1      YYY YY Yyoder.house.gov202-225-28650
Ted YohoFlorida7.1      YYY YY Yyoho.house.gov202-225-57440
David YoungIowa5.1      YYY YYdavidyoung.house.gov202-225-54760
Don YoungAlaska47      NYY YY Ydonyoung.house.gov202-225-57650
Todd YoungIndiana9.1      YYY YY Ytoddyoung.house.gov202-225-53150