29 Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad Cochran(R)Mississippi44.1    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
James Inhofe(R)Oklahoma28.2      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike Crapo(R)Idaho24.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff Sessions(R)Alabama4.2 NY YY Yjustice.gov25423
John Thune(R)South Dakota18.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232130
Lisa Murkowski(R)Alaska20.1      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David Vitter(R)Louisiana18.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin Hatch(R)Utah46.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob Corker(R)Tennessee16.1      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar Alexander(R)Tennessee20.1      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom Coburn(R)Oklahoma18.1      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck Grassley(R)Iowa42.1      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat Roberts(R)Kansas26.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477496
Jim Risch(R)Idaho14.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard Burr(R)North Carolina18.1      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315428
Thad Cochran(R)Mississippi44.1    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Robert Brady(D)Pennsylvania24.7      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin Peterson(D)Minnesota32.1   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Nita Lowey(D)New York34.1      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Adam Smith(D)Washington26.1      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van Hollen(D)Maryland20.1      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George Miller(D)California8.1 NNY YY Y00
Henry Waxman(D)California48.1   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Eliot Engel(D)New York34.1      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Ed Markey(D)Massachusetts9.6      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Louise Slaughter(D)New York36.1      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Nick Rahall(D)West Virginia30.1   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike Michaud(D)Maine20.1      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Sander Levin(D)Michigan40.1      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101