U.S. Congress

Congressional Committee Minority Leaders


36 Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad Cochran(R)Mississippi40.8    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
James Inhofe(R)Oklahoma24.9      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike Crapo(R)Idaho20.8      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff Sessions(R)Alabama1 NY YY Yjustice.gov24823
John Thune(R)South Dakota14.8      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
Lisa Murkowski(R)Alaska16.8      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David Vitter(R)Louisiana14.8      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234113
Orrin Hatch(R)Utah42.8      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob Corker(R)Tennessee12.8      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar Alexander(R)Tennessee16.8      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom Coburn(R)Oklahoma14.8      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck Grassley(R)Iowa38.8      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat Roberts(R)Kansas22.8      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim Risch(R)Idaho10.8   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard Burr(R)North Carolina14.8      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad Cochran(R)Mississippi40.8    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Robert Brady(D)Pennsylvania21.4      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin Peterson(D)Minnesota28.8   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Nita Lowey(D)New York30.8      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Adam Smith(D)Washington22.8      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van Hollen(D)Maryland16.8      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George Miller(D)California4.8 NNY YY Y00
Henry Waxman(D)California44.8   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Linda Sanchez(D)California16.8      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Maxine Waters(D)California28.8      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Eliot Engel(D)New York30.8      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Bennie Thompson(D)Mississippi26.5      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
John Conyers(D)Michigan54.8      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Ed Markey(D)Massachusetts6.3      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Elijah Cummings(D)Maryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474103
Louise Slaughter(D)New York32.8      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie Johnson(D)Texas26.8      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Nydia Velazquez(D)New York26.8      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Nick Rahall(D)West Virginia26.8   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike Michaud(D)Maine16.8      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Sander Levin(D)Michigan36.8      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101