36 Ranking Members
Ranking Member
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad Cochran(R)Mississippi43.6    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
James Inhofe(R)Oklahoma27.7      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Mike Crapo(R)Idaho23.6      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff Sessions(R)Alabama3.8 NY YY Yjustice.gov25423
John Thune(R)South Dakota17.6      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232130
Lisa Murkowski(R)Alaska19.7      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
David Vitter(R)Louisiana17.6      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Orrin Hatch(R)Utah45.6      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob Corker(R)Tennessee15.6      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Lamar Alexander(R)Tennessee19.6      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom Coburn(R)Oklahoma17.6      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Chuck Grassley(R)Iowa41.6      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Pat Roberts(R)Kansas25.6      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim Risch(R)Idaho13.6   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Richard Burr(R)North Carolina17.6      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315428
Thad Cochran(R)Mississippi43.6    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Robert Brady(D)Pennsylvania24.2      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Collin Peterson(D)Minnesota31.6   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Nita Lowey(D)New York33.6      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Adam Smith(D)Washington25.6      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Chris Van Hollen(D)Maryland19.6      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
George Miller(D)California7.6 NNY YY Y00
Henry Waxman(D)California47.6   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Linda Sanchez(D)California19.6      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Maxine Waters(D)California31.6      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Eliot Engel(D)New York33.6      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Bennie Thompson(D)Mississippi29.3      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
John Conyers(D)Michigan57.6      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Ed Markey(D)Massachusetts9.1      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Elijah Cummings(D)Maryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Louise Slaughter(D)New York35.6      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie Johnson(D)Texas29.6      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Nydia Velazquez(D)New York29.6      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Nick Rahall(D)West Virginia29.6   YY YY Yrahall.house.gov00
Mike Michaud(D)Maine19.6      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Sander Levin(D)Michigan39.6      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101