U.S. Congress

Women Congressional Committee Leaders


12 Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Barbara Boxer(D)California27.5      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
Lisa Murkowski(R)Alaska17.6      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
Debbie Stabenow(D)Michigan19.5      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482236
Patty Murray(D)Washington27.5      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Barbara Mikulski(D)Maryland33.5      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Nydia Velazquez(D)New York27.5      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Eddie Johnson(D)Texas27.5      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Louise Slaughter(D)New York33.5      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Maxine Waters(D)California29.5      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Linda Sanchez(D)California17.5      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Nita Lowey(D)New York31.5      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Candice Miller(R)Michigan17.5      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601