12 Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Barbara Boxer(D)California29.4      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
Lisa Murkowski(R)Alaska19.4      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
Debbie Stabenow(D)Michigan21.4      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482235
Patty Murray(D)Washington29.4      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Barbara Mikulski(D)Maryland35.4      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Nydia Velazquez(D)New York29.4      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Eddie Johnson(D)Texas29.4      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Louise Slaughter(D)New York35.4      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Maxine Waters(D)California31.4      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Linda Sanchez(D)California19.4      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Nita Lowey(D)New York33.4      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Candice Miller(R)Michigan19.4      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601