59 Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Thad Cochran(R)Mississippi42.6    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Carl Levin(D)Michigan6.6 YNY YY Y35
James Inhofe(R)Oklahoma26.7      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Tim Johnson(D)South Dakota24.6 NNY YY Y11
Mike Crapo(R)Idaho22.6      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Jeff Sessions(R)Alabama2.7 NY YY Yjustice.gov25423
Jay Rockefeller(D)West Virginia6.6 NNY YY Y11
John Thune(R)South Dakota16.6      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232130
Ron Wyden(D)Oregon25.5      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-524423
David Vitter(R)Louisiana16.6      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Max Baucus(D)Montana7.5      YY YY Ybaucus.senate.gov51
Orrin Hatch(R)Utah44.6      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob Menendez(D)New Jersey15.5      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Bob Corker(R)Tennessee14.6      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Tom Harkin(D)Iowa6.6 NNY YY Y26
Lamar Alexander(R)Tennessee18.6      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom Carper(D)Delaware20.6      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-244112
Tom Coburn(R)Oklahoma16.6      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Patrick Leahy(D)Vermont46.6      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Chuck Grassley(R)Iowa40.6      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Chuck Schumer(D)New York22.6    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-6542587
Pat Roberts(R)Kansas24.6      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim Risch(R)Idaho12.6   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Bernie Sanders(D)Vermont14.6      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-5141197187
Richard Burr(R)North Carolina16.6      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad Cochran(R)Mississippi42.6    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Robert Brady(D)Pennsylvania23.2      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Frank Lucas(R)Oklahoma27.2   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-556500
Collin Peterson(D)Minnesota30.6   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Hal Rogers(R)Kentucky40.6      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-460100
Buck McKeon(R)California28.6      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-195630
Adam Smith(D)Washington24.6      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Paul Ryan(R)Wisconsin22.6      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-303145764
Chris Van Hollen(D)Maryland18.6      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
John Kline(R)Minnesota18.6      YYY YY Ykline.house.gov202-225-227101
George Miller(D)California6.6 NNY YY Y00
Fred Upton(R)Michigan34.6      YYY YY Yupton.house.gov202-225-376101
Henry Waxman(D)California46.6   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Michael Conaway(R)Texas16.6      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-360502
Jeb Hensarling(R)Texas18.6      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-348410
Edward Royce(R)California28.6      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Eliot Engel(D)New York32.6      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Michael McCaul(R)Texas16.6      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-240102
Bennie Thompson(D)Mississippi28.3      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
Bob Goodlatte(R)Virginia28.6      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-543101
John Conyers(D)Michigan56.6      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Doc Hastings(R)Washington6.6 NNY YY Y00
Ed Markey(D)Massachusetts8.1      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Darrell Issa(R)California20.6      NYY YY Yissa.house.gov202-225-39061417
Elijah Cummings(D)Maryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Pete Sessions(R)Texas24.6      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-223116
Lamar Smith(R)Texas34.6      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-423602
Sam Graves(R)Missouri20.6      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-704100
Bill Shuster(R)Pennsylvania20.2      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-243100
Nick Rahall(D)West Virginia28.6   YY YY Yrahall.house.gov00
Jeff Miller(R)Florida19.8      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-413662
Mike Michaud(D)Maine18.6      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Dave Camp(R)Michigan30.6      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101
Sander Levin(D)Michigan38.6      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101