U.S. Congress

Republican Congressional Committee Leaders


71 Republican Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Debbie StabenowMichigan19.8      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482236
Thad CochranMississippi41.8    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Barbara MikulskiMaryland33.8      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Carl LevinMichigan5.8 YNY YY Y35
James InhofeOklahoma25.9      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Tim JohnsonSouth Dakota23.8 NNY YY Y11
Mike CrapoIdaho21.8      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Patty MurrayWashington27.8      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Jeff SessionsAlabama2 NY YY Yjustice.gov25423
Jay RockefellerWest Virginia5.8 NNY YY Y11
John ThuneSouth Dakota15.8      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232130
Ron WydenOregon24.7      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-524423
Lisa MurkowskiAlaska17.8      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
Barbara BoxerCalifornia27.8      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
David VitterLouisiana15.8      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Max BaucusMontana6.7      YY YY Ybaucus.senate.gov51
Orrin HatchUtah43.8      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob MenendezNew Jersey14.8      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Bob CorkerTennessee13.8      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Tom HarkinIowa5.8 NNY YY Y26
Lamar AlexanderTennessee17.8      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom CarperDelaware19.8      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-244112
Tom CoburnOklahoma15.8      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Patrick LeahyVermont45.8      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Chuck GrassleyIowa39.8      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Chuck SchumerNew York21.8    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-6542587
Pat RobertsKansas23.8      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim RischIdaho11.8   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Bernie SandersVermont13.8      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-5141195887
Richard BurrNorth Carolina15.8      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad CochranMississippi41.8    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Candice MillerMichigan17.8      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601
Robert BradyPennsylvania22.4      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Frank LucasOklahoma26.5   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-556500
Collin PetersonMinnesota29.8   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Hal RogersKentucky39.8      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-460100
Nita LoweyNew York31.8      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Buck McKeonCalifornia27.8      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-195630
Adam SmithWashington23.8      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Paul RyanWisconsin21.8      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-303145764
Chris Van HollenMaryland17.8      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
John KlineMinnesota17.8      YYY YY Ykline.house.gov202-225-227101
George MillerCalifornia5.8 NNY YY Y00
Fred UptonMichigan33.8      YYY YY Yupton.house.gov202-225-376101
Henry WaxmanCalifornia45.8   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Michael ConawayTexas15.8      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-360502
Linda SanchezCalifornia17.8      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Jeb HensarlingTexas17.8      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-348410
Maxine WatersCalifornia29.8      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Edward RoyceCalifornia27.8      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Eliot EngelNew York31.8      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Michael McCaulTexas15.8      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-240102
Bennie ThompsonMississippi27.5      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
Bob GoodlatteVirginia27.8      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-543101
John ConyersMichigan55.8      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Doc HastingsWashington5.8 NNY YY Y00
Ed MarkeyMassachusetts7.3      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Darrell IssaCalifornia19.8      NYY YY Yissa.house.gov202-225-39061417
Elijah CummingsMaryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Pete SessionsTexas23.8      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-223116
Louise SlaughterNew York33.8      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie JohnsonTexas27.8      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Lamar SmithTexas33.8      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-423602
Sam GravesMissouri19.8      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-704100
Nydia VelazquezNew York27.8      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Bill ShusterPennsylvania19.4      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-243100
Nick RahallWest Virginia27.8   YY YY Yrahall.house.gov00
Jeff MillerFlorida19      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-413662
Mike MichaudMaine17.8      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Dave CampMichigan29.8      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101
Sander LevinMichigan37.8      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101