U.S. Congress

Republican Congressional Committee Leaders


71 Republican Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Debbie StabenowMichigan20.1      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482235
Thad CochranMississippi42.1    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Barbara MikulskiMaryland34.1      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Carl LevinMichigan6.1 YNY YY Y35
James InhofeOklahoma26.2      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Tim JohnsonSouth Dakota24.1 NNY YY Y11
Mike CrapoIdaho22.1      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Patty MurrayWashington28.1      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Jeff SessionsAlabama2.2 NY YY Yjustice.gov25423
Jay RockefellerWest Virginia6.1 NNY YY Y11
John ThuneSouth Dakota16.1      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232130
Ron WydenOregon25      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-524423
Lisa MurkowskiAlaska18.1      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
Barbara BoxerCalifornia28.1      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
David VitterLouisiana16.1      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Max BaucusMontana7      YY YY Ybaucus.senate.gov51
Orrin HatchUtah44.1      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob MenendezNew Jersey15      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Bob CorkerTennessee14.1      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Tom HarkinIowa6.1 NNY YY Y26
Lamar AlexanderTennessee18.1      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom CarperDelaware20.1      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-244112
Tom CoburnOklahoma16.1      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Patrick LeahyVermont46.1      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Chuck GrassleyIowa40.1      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Chuck SchumerNew York22.1    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-6542587
Pat RobertsKansas24.1      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim RischIdaho12.1   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Bernie SandersVermont14.1      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-5141196487
Richard BurrNorth Carolina16.1      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad CochranMississippi42.1    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Candice MillerMichigan18.1      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601
Robert BradyPennsylvania22.7      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Frank LucasOklahoma26.7   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-556500
Collin PetersonMinnesota30.1   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Hal RogersKentucky40.1      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-460100
Nita LoweyNew York32.1      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Buck McKeonCalifornia28.1      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-195630
Adam SmithWashington24.1      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Paul RyanWisconsin22.1      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-303145764
Chris Van HollenMaryland18.1      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
John KlineMinnesota18.1      YYY YY Ykline.house.gov202-225-227101
George MillerCalifornia6.1 NNY YY Y00
Fred UptonMichigan34      YYY YY Yupton.house.gov202-225-376101
Henry WaxmanCalifornia46.1   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Michael ConawayTexas16.1      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-360502
Linda SanchezCalifornia18.1      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Jeb HensarlingTexas18.1      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-348410
Maxine WatersCalifornia30.1      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Edward RoyceCalifornia28.1      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Eliot EngelNew York32.1      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Michael McCaulTexas16.1      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-240102
Bennie ThompsonMississippi27.8      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
Bob GoodlatteVirginia28.1      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-543101
John ConyersMichigan56.1      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Doc HastingsWashington6.1 NNY YY Y00
Ed MarkeyMassachusetts7.6      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Darrell IssaCalifornia20.1      NYY YY Yissa.house.gov202-225-39061417
Elijah CummingsMaryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Pete SessionsTexas24.1      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-223116
Louise SlaughterNew York34.1      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie JohnsonTexas28.1      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Lamar SmithTexas34.1      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-423602
Sam GravesMissouri20.1      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-704100
Nydia VelazquezNew York28.1      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Bill ShusterPennsylvania19.7      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-243100
Nick RahallWest Virginia28.1   YY YY Yrahall.house.gov00
Jeff MillerFlorida19.3      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-413662
Mike MichaudMaine18.1      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Dave CampMichigan30.1      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101
Sander LevinMichigan38.1      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101