U.S. Congress

Republican Congressional Committee Leaders


71 Republican Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Debbie StabenowMichigan19.5      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482236
Thad CochranMississippi41.5    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Barbara MikulskiMaryland33.5      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Carl LevinMichigan5.5 YNY YY Y35
James InhofeOklahoma25.6      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Tim JohnsonSouth Dakota23.5 NNY YY Y11
Mike CrapoIdaho21.5      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Patty MurrayWashington27.5      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Jeff SessionsAlabama1.7 NY YY Yjustice.gov25423
Jay RockefellerWest Virginia5.5 NNY YY Y11
John ThuneSouth Dakota15.5      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232131
Ron WydenOregon24.4      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-524424
Lisa MurkowskiAlaska17.6      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
Barbara BoxerCalifornia27.5      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
David VitterLouisiana15.5      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Max BaucusMontana6.4      YY YY Ybaucus.senate.gov51
Orrin HatchUtah43.5      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob MenendezNew Jersey14.5      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Bob CorkerTennessee13.5      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Tom HarkinIowa5.5 NNY YY Y26
Lamar AlexanderTennessee17.5      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom CarperDelaware19.5      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-244112
Tom CoburnOklahoma15.5      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Patrick LeahyVermont45.5      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Chuck GrassleyIowa39.5      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Chuck SchumerNew York21.5    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-6542587
Pat RobertsKansas23.5      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim RischIdaho11.5   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Bernie SandersVermont13.5      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-5141195887
Richard BurrNorth Carolina15.5      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad CochranMississippi41.5    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505419
Candice MillerMichigan17.5      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601
Robert BradyPennsylvania22.1      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Frank LucasOklahoma26.2   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-556500
Collin PetersonMinnesota29.5   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Hal RogersKentucky39.5      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-460100
Nita LoweyNew York31.5      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Buck McKeonCalifornia27.5      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-195630
Adam SmithWashington23.5      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Paul RyanWisconsin21.5      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-303145364
Chris Van HollenMaryland17.5      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
John KlineMinnesota17.5      YYY YY Ykline.house.gov202-225-227101
George MillerCalifornia5.5 NNY YY Y00
Fred UptonMichigan33.5      YYY YY Yupton.house.gov202-225-376101
Henry WaxmanCalifornia45.5   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Michael ConawayTexas15.5      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-360502
Linda SanchezCalifornia17.5      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Jeb HensarlingTexas17.5      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-348410
Maxine WatersCalifornia29.5      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Edward RoyceCalifornia27.5      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Eliot EngelNew York31.5      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Michael McCaulTexas15.5      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-240102
Bennie ThompsonMississippi27.2      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
Bob GoodlatteVirginia27.5      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-543101
John ConyersMichigan55.5      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Doc HastingsWashington5.5 NNY YY Y00
Ed MarkeyMassachusetts7      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Darrell IssaCalifornia19.5      NYY YY Yissa.house.gov202-225-39061417
Elijah CummingsMaryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Pete SessionsTexas23.5      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-223116
Louise SlaughterNew York33.5      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie JohnsonTexas27.5      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Lamar SmithTexas33.5      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-423602
Sam GravesMissouri19.5      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-704100
Nydia VelazquezNew York27.5      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Bill ShusterPennsylvania19.2      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-243100
Nick RahallWest Virginia27.5   YY YY Yrahall.house.gov00
Jeff MillerFlorida18.7      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-413662
Mike MichaudMaine17.5      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Dave CampMichigan29.5      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101
Sander LevinMichigan37.5      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101