U.S. Congress

Republican Congressional Committee Chairs


35 Republican Committee Chairs
Committee Chair
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Debbie StabenowMichigan19.6      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482236
Barbara MikulskiMaryland33.6      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Carl LevinMichigan5.6 YNY YY Y35
Tim JohnsonSouth Dakota23.6 NNY YY Y11
Patty MurrayWashington27.6      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Jay RockefellerWest Virginia5.6 NNY YY Y11
Ron WydenOregon24.5      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-524424
Barbara BoxerCalifornia27.6      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
Max BaucusMontana6.5      YY YY Ybaucus.senate.gov51
Bob MenendezNew Jersey14.6      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Tom HarkinIowa5.6 NNY YY Y26
Tom CarperDelaware19.6      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-244112
Patrick LeahyVermont45.6      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Chuck SchumerNew York21.6    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-6542587
Bernie SandersVermont13.6      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-5141195887
Candice MillerMichigan17.6      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601
Frank LucasOklahoma26.3   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-556500
Hal RogersKentucky39.6      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-460100
Buck McKeonCalifornia27.6      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-195630
Paul RyanWisconsin21.6      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-303145764
John KlineMinnesota17.6      YYY YY Ykline.house.gov202-225-227101
Fred UptonMichigan33.6      YYY YY Yupton.house.gov202-225-376101
Michael ConawayTexas15.6      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-360502
Jeb HensarlingTexas17.6      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-348410
Edward RoyceCalifornia27.6      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Michael McCaulTexas15.6      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-240102
Bob GoodlatteVirginia27.6      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-543101
Doc HastingsWashington5.6 NNY YY Y00
Darrell IssaCalifornia19.6      NYY YY Yissa.house.gov202-225-39061417
Pete SessionsTexas23.6      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-223116
Lamar SmithTexas33.6      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-423602
Sam GravesMissouri19.6      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-704100
Bill ShusterPennsylvania19.3      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-243100
Jeff MillerFlorida18.8      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-413662
Dave CampMichigan29.6      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101