U.S. Congress

Republican Congressional Committee Chairs


35 Republican Committee Chairs
Committee Chair
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Debbie StabenowMichigan19.9      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482235
Barbara MikulskiMaryland33.9      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Carl LevinMichigan5.9 YNY YY Y35
Tim JohnsonSouth Dakota23.9 NNY YY Y11
Patty MurrayWashington27.9      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Jay RockefellerWest Virginia5.9 NNY YY Y11
Ron WydenOregon24.8      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-524423
Barbara BoxerCalifornia27.9      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
Max BaucusMontana6.8      YY YY Ybaucus.senate.gov51
Bob MenendezNew Jersey14.9      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Tom HarkinIowa5.9 NNY YY Y26
Tom CarperDelaware19.9      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-244112
Patrick LeahyVermont45.9      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Chuck SchumerNew York21.9    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-6542587
Bernie SandersVermont13.9      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-5141196187
Candice MillerMichigan17.9      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601
Frank LucasOklahoma26.6   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-556500
Hal RogersKentucky39.9      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-460100
Buck McKeonCalifornia27.9      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-195630
Paul RyanWisconsin21.9      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-303145764
John KlineMinnesota17.9      YYY YY Ykline.house.gov202-225-227101
Fred UptonMichigan33.9      YYY YY Yupton.house.gov202-225-376101
Michael ConawayTexas15.9      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-360502
Jeb HensarlingTexas17.9      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-348410
Edward RoyceCalifornia27.9      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Michael McCaulTexas15.9      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-240102
Bob GoodlatteVirginia27.9      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-543101
Doc HastingsWashington5.9 NNY YY Y00
Darrell IssaCalifornia19.9      NYY YY Yissa.house.gov202-225-39061417
Pete SessionsTexas23.9      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-223116
Lamar SmithTexas33.9      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-423602
Sam GravesMissouri19.9      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-704100
Bill ShusterPennsylvania19.6      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-243100
Jeff MillerFlorida19.1      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-413662
Dave CampMichigan29.9      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101