42 Democratic Congress Members
Congress Member
State
Years in Office
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Karen BassHCalifornia01/03/11 - Present      NYY YY Ykarenbass.house.gov202-225-70840
Joyce BeattyHOhio01/03/13 - Present      YYY YY Ybeatty.house.gov202-225-43240
Sanford BishopHGeorgia01/03/93 - Present      YYY YY Ybishop.house.gov202-225-36310
Cory BookerSNew Jersey10/31/13 - Present      YYY YY Ybooker.senate.gov202-224-322429
Corrine BrownHFlorida01/03/93 - Present      YYY YY Ycorrinebrown.house.gov202-225-01230
Andre CarsonHIndiana03/11/08 - Present      YYY YY Ycarson.house.gov202-225-40110
Yvette ClarkeHNew York01/03/07 - Present      YYY YY Yclarke.house.gov202-225-62310
Lacy ClayHMissouri01/03/01 - Present      YYY YY Ylacyclay.house.gov202-225-24060
Emanuel CleaverHMissouri01/03/05 - Present      YYY YY Ycleaver.house.gov202-225-45350
Jim ClyburnHSouth Carolina01/03/93 - Present      YYY YY Yclyburn.house.gov202-225-33152
John ConyersHMichigan01/03/65 - Present      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-51263
Mo CowanSMassachusetts02/01/13 - 07/16/13    NYY Y1
Elijah CummingsHMaryland04/16/96 - 10/17/19      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-47414
Danny DavisHIllinois01/03/97 - Present    YYY YY Ydavis.house.gov202-225-50060
Donna EdwardsHMaryland06/17/08 - Present      YYY YY Ydonnaedwards.house.gov202-225-86990
Keith EllisonHMinnesota01/03/07 - Present      YYY YY Yellison.house.gov202-225-47558
Chaka FattahHPennsylvania01/03/95 - Present      YYY YY Yfattah.house.gov202-225-40010
Marcia FudgeHOhio11/18/08 - Present      YYY YY Yfudge.house.gov202-225-70320
Al GreenHTexas01/03/05 - Present      YYY YY Yalgreen.house.gov202-225-75080
Raul GrijalvaHArizona01/03/03 - Present      NYY YY Ygrijalva.house.gov202-225-24350
Alcee HastingsHFlorida01/03/93 - Present   YYY YY Yalceehastings.house.gov202-225-13130
Steven HorsfordHNevada01/03/13 - Present      NYY YY Yhorsford.house.gov202-225-98940
Sheila Jackson-LeeHTexas01/03/95 - Present      YYY YY Yjacksonlee.house.gov202-225-38160
Hakeem JeffriesHNew York01/03/13 - Present      YYY YY Yjeffries.house.gov202-225-59360
Eddie JohnsonHTexas01/03/93 - Present      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-88850
Hank JohnsonHGeorgia01/03/07 - Present      YYY YY Yhankjohnson.house.gov202-225-16050
Donald Payne, Jr.HNew Jersey11/06/12 - Present    YYY YY Ypayne.house.gov202-225-34360
Robin KellyHIllinois04/09/13 - Present      YYY YY Yrobinkelly.house.gov202-225-07730
Barbara LeeHCalifornia04/07/98 - Present      NYY YY Ylee.house.gov202-225-26610
John LewisHGeorgia01/03/87 - Present      YYY YY Yjohnlewis.house.gov202-225-380114
Gregory MeeksHNew York02/03/98 - Present      YYY YY Ymeeks.house.gov202-225-34610
Gwen MooreHWisconsin01/03/05 - Present      YYY YY Ygwenmoore.house.gov202-225-45720
Cedric RichmondHLouisiana01/03/11 - Present      YYY YY Yrichmond.house.gov202-225-66360
Bobby RushHIllinois01/03/93 - Present      NYY YY Yrush.house.gov202-225-43720
Bobby ScottHVirginia01/03/93 - Present      YYY YY Ybobbyscott.house.gov202-225-83510
David ScottHGeorgia01/03/03 - Present      YYY YY Ydavidscott.house.gov202-225-29390
Tim ScottSSouth Carolina01/03/11 - Present      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Terri SewellHAlabama01/03/11 - Present      YYY YY Ysewell.house.gov202-225-26650
Bennie ThompsonHMississippi04/13/93 - Present      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-58760
Marc VeaseyHTexas01/03/13 - Present      YYY YY Yveasey.house.gov202-225-98970
Maxine WatersHCalifornia01/03/91 - Present      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-22010
Frederica WilsonHFlorida01/03/11 - Present      YYY YY Ywilson.house.gov202-225-45060