U.S. Congress

112th Congress Congressional Committee Leaders


71 Committee Heads
Committee Head
State
Years
Social
Govt. WebsiteD.C. Phone
Debbie Stabenow(D)Michigan19.8      YYY YY Ystabenow.senate.gov202-224-482236
Thad Cochran(R)Mississippi41.8    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Barbara Mikulski(D)Maryland33.8      NYY YY Ymikulski.senate.gov202-224-465414
Carl Levin(D)Michigan5.8 YNY YY Y35
James Inhofe(R)Oklahoma25.9      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-47216715
Tim Johnson(D)South Dakota23.8 NNY YY Y11
Mike Crapo(R)Idaho21.8      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-614223
Patty Murray(D)Washington27.8      YYY YY Ymurray.senate.gov202-224-262127
Jeff Sessions(R)Alabama2 NY YY Yjustice.gov25423
Jay Rockefeller(D)West Virginia5.8 NNY YY Y11
John Thune(R)South Dakota15.8      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-232130
Ron Wyden(D)Oregon24.7      YYY YY Ywyden.senate.gov202-224-524423
Lisa Murkowski(R)Alaska17.8      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-666532
Barbara Boxer(D)California27.8      YYY YY Yboxer.senate.gov202-224-355333
David Vitter(R)Louisiana15.8      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-46234112
Max Baucus(D)Montana6.7      YY YY Ybaucus.senate.gov51
Orrin Hatch(R)Utah43.8      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-525110
Bob Menendez(D)New Jersey14.8      YYY YY Ymenendez.senate.gov202-224-474416
Bob Corker(R)Tennessee13.8      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-33443410
Tom Harkin(D)Iowa5.8 NNY YY Y26
Lamar Alexander(R)Tennessee17.8      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-494419
Tom Carper(D)Delaware19.8      YYY YY Ycarper.senate.gov202-224-244112
Tom Coburn(R)Oklahoma15.8      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-57541313
Patrick Leahy(D)Vermont45.8      YYY YY Yleahy.senate.gov202-224-424215
Chuck Grassley(R)Iowa39.8      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-374461
Chuck Schumer(D)New York21.8    YYY YY Yschumer.senate.gov202-224-6542587
Pat Roberts(R)Kansas23.8      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-477497
Jim Risch(R)Idaho11.8   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-275211
Bernie Sanders(D)Vermont13.8      YYY YY Ysanders.senate.gov202-224-5141195887
Richard Burr(R)North Carolina15.8      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-315429
Thad Cochran(R)Mississippi41.8    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-505418
Candice Miller(R)Michigan17.8      YYY YY Ycandicemiller.house.gov202-225-210601
Robert Brady(D)Pennsylvania22.4      NYY YY Ybrady.house.gov202-225-473100
Frank Lucas(R)Oklahoma26.5   YYY YY Ylucas.house.gov202-225-556500
Collin Peterson(D)Minnesota29.8   YYY YY Ycollinpeterson.house.gov202-225-216500
Hal Rogers(R)Kentucky39.8      NYY YY Yhalrogers.house.gov202-225-460100
Nita Lowey(D)New York31.8      YYY YY Ylowey.house.gov202-225-650600
Buck McKeon(R)California27.8      YYY YY Ymckeon.house.gov202-225-195630
Adam Smith(D)Washington23.8      NYY YY Yadamsmith.house.gov202-225-890101
Paul Ryan(R)Wisconsin21.8      YYY YY Ypaulryan.house.gov202-225-303145764
Chris Van Hollen(D)Maryland17.8      YYY YY Yvanhollen.house.gov202-225-534100
John Kline(R)Minnesota17.8      YYY YY Ykline.house.gov202-225-227101
George Miller(D)California5.8 NNY YY Y00
Fred Upton(R)Michigan33.8      YYY YY Yupton.house.gov202-225-376101
Henry Waxman(D)California45.8   NYY YY Ywaxman.house.gov202-225-397601
Michael Conaway(R)Texas15.8      YYY YY Yconaway.house.gov202-225-360502
Linda Sanchez(D)California17.8      YYY YY Ylindasanchez.house.gov202-225-667600
Jeb Hensarling(R)Texas17.8      YYY YY Yhensarling.house.gov202-225-348410
Maxine Waters(D)California29.8      NYY YY Ywaters.house.gov202-225-220101
Edward Royce(R)California27.8      YYY YY Yroyce.house.gov202-225-411100
Eliot Engel(D)New York31.8      NYY YY Yengel.house.gov202-225-246400
Michael McCaul(R)Texas15.8      YYY YY Ymccaul.house.gov202-225-240102
Bennie Thompson(D)Mississippi27.5      YYY YY Ybenniethompson.house.gov202-225-587600
Bob Goodlatte(R)Virginia27.8      YYY YY Ygoodlatte.house.gov202-225-543101
John Conyers(D)Michigan55.8      YYY YY Yconyers.house.gov202-225-512633
Doc Hastings(R)Washington5.8 NNY YY Y00
Ed Markey(D)Massachusetts7.3      YYY YY Ymarkey.house.gov202-225-283643
Darrell Issa(R)California19.8      NYY YY Yissa.house.gov202-225-39061417
Elijah Cummings(D)Maryland23.5      YYY YY Ycummings.house.gov202-225-474143
Pete Sessions(R)Texas23.8      YYY YY Ysessions.house.gov202-225-223116
Louise Slaughter(D)New York33.8      YYY YY Ylouise.house.gov202-225-361501
Eddie Johnson(D)Texas27.8      YYY YY Yebjohnson.house.gov202-225-888500
Lamar Smith(R)Texas33.8      YYY YY Ylamarsmith.house.gov202-225-423602
Sam Graves(R)Missouri19.8      YYY YY Ygraves.house.gov202-225-704100
Nydia Velazquez(D)New York27.8      YYY YY Yvelazquez.house.gov202-225-236100
Bill Shuster(R)Pennsylvania19.4      YYY YY Yshuster.house.gov202-225-243100
Nick Rahall(D)West Virginia27.8   YY YY Yrahall.house.gov00
Jeff Miller(R)Florida19      NYY YY Yjeffmiller.house.gov202-225-413662
Mike Michaud(D)Maine17.8      YYY YY Ymichaud.house.gov202-225-630631
Dave Camp(R)Michigan29.8      YYY YY Ycamp.house.gov202-225-356101
Sander Levin(D)Michigan37.8      YYY YY Ylevin.house.gov202-225-496101