U.S. Senate

Republican U.S. Senators


53 Republican U.S. Senators
Senator
State
Years
Social
Senate WebsiteD.C. Phone
Lamar AlexanderTennessee16.5      YYY YY Yalexander.senate.gov202-224-49441
Kelly AyotteNew Hampshire8.5      YYY YY Yayotte.senate.gov202-224-33245
John BarrassoWyoming12.1      YYY YY Ybarrasso.senate.gov202-224-64412
Roy BluntMissouri8.5      YYY YY Yblunt.senate.gov202-224-57212
John BoozmanArkansas8.5      YYY YY Yboozman.senate.gov202-224-48431
Richard BurrNorth Carolina14.5      YYY YY Yburr.senate.gov202-224-31542
Shelley Moore CapitoWest Virginia4.5      YYY YY Ycapito.senate.gov202-224-64720
Bill CassidyLouisiana4.5      YYY YY Ycassidy.senate.gov202-224-58244
Daniel CoatsIndiana30.5      YYY YY Ycoats.senate.gov202-224-56231
Tom CoburnOklahoma14.5      YYY YY Ycoburn.senate.gov202-224-575413
Thad CochranMississippi40.6    YYY YY Ycochran.senate.gov202-224-50541
Susan CollinsMaine22.5      NYY YY Ycollins.senate.gov202-224-252321
Bob CorkerTennessee12.5      YYY YY Ycorker.senate.gov202-224-334434
John CornynTexas16.6      YYY YY Ycornyn.senate.gov202-224-29343
Tom CottonArkansas4.5      YYY YY Ycotton.senate.gov202-224-235388
Mike CrapoIdaho20.5      YYY YY Ycrapo.senate.gov202-224-61422
Ted CruzTexas6.5      YYY YY Ycruz.senate.gov202-224-5922251
Steve DainesMontana4.5      YYY YY Ydaines.senate.gov202-224-26510
Mike EnziWyoming22.5      NYY YY Yenzi.senate.gov202-224-34244
Joni ErnstIowa4.5      YYY YY Yernst.senate.gov202-224-325427
Deb FischerNebraska6.5      NYY YY Yfischer.senate.gov202-224-65511
Jeff FlakeArizona6.5      YYY YY Yflake.senate.gov202-224-452138
Cory GardnerColorado4.5      YYY YY Ygardner.senate.gov202-224-59410
Lindsey GrahamSouth Carolina16.5      YYY YY Ylgraham.senate.gov202-224-597220
Chuck GrassleyIowa38.5      NYY YY Ygrassley.senate.gov202-224-37446
Orrin HatchUtah42.5      YYY YY Yhatch.senate.gov202-224-52511
Dean HellerNevada8.2      YYY YY Yheller.senate.gov202-224-62441
John HoevenNorth Dakota8.5      YYY YY Yhoeven.senate.gov202-224-255115
James InhofeOklahoma24.7      NYY YY Yinhofe.senate.gov202-224-472167
Johnny IsaksonGeorgia14.5      YYY YY Yisakson.senate.gov202-224-36431
Ron JohnsonWisconsin8.5      YYY YY Yronjohnson.senate.gov202-224-53231
Mark KirkIllinois8.6      YYY YY Ykirk.senate.gov202-224-28542
Mike LeeUtah8.5      YYY YY Ylee.senate.gov202-224-54443
John McCainArizona32.5      NYY YY Ymccain.senate.gov202-224-2235214
Mitch McConnellKentucky34.5      YYY YY Ymcconnell.senate.gov202-224-2541153
Jerry MoranKansas8.5      YYY YY Ymoran.senate.gov202-224-65211
Lisa MurkowskiAlaska16.6      YYY YY Ymurkowski.senate.gov202-224-66653
Rand PaulKentucky8.5      YYY YY Ypaul.senate.gov202-224-434365
David PerdueGeorgia4.5      YYY YY Yperdue.senate.gov202-224-35212
Rob PortmanOhio8.5      YYY YY Yportman.senate.gov202-224-335322
Jim RischIdaho10.5   NYY YY Yrisch.senate.gov202-224-27521
Pat RobertsKansas22.5      YYY YY Yroberts.senate.gov202-224-47749
Mike RoundsSouth Dakota4.5      YYY YY Yrounds.senate.gov202-875-52680
Marco RubioFlorida8.5      YYY YY Yrubio.senate.gov202-224-304128
Ben SasseNebraska4.5      YYY YY Ysasse.senate.gov202-224-42240
Tim ScottSouth Carolina6.5      YYY YY Yscott.senate.gov202-224-61211
Richard ShelbyAlabama32.5      YYY YY Yshelby.senate.gov202-224-57442
Dan SullivanAlaska4.5      NYY YY Ysullivan.senate.gov202-224-30040
John ThuneSouth Dakota14.5      YYY YY Ythune.senate.gov202-224-23213
Thom TillisNorth Carolina4.5      NYY YY Ytillis.senate.gov202-224-63426
Pat ToomeyPennsylvania8.5      YYY YY Ytoomey.senate.gov202-224-42548
David VitterLouisiana14.5      YYY YY Yvitter.senate.gov202-224-462341
Roger WickerMississippi11.5      YYY YY Ywicker.senate.gov202-224-62532